fbpx

Άνοδος στα φάρμακα, πτώση στην εστίαση

0 46

Τις πρόσφατες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του κλάδου εστίασης παρουσιάζει δεύτερη έκδοση της σχετικής Κλαδικής Μελέτης που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, ένας κλάδος που συνδυάζει χαρακτηριστικά του επισιτιστικού τομέα και του τομέα αναψυχής, και συνδέεται άμεσα με τον εσωτερικό αλλά και τον εισερχόμενο τουρισμό. Τις πρόσφατες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του κλάδου εστίασης παρουσιάζει δεύτερη έκδοση της σχετικής Κλαδικής Μελέτης που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, ένας κλάδος που συνδυάζει χαρακτηριστικά του επισιτιστικού τομέα και του τομέα αναψυχής, και συνδέεται άμεσα με τον εσωτερικό αλλά και τον εισερχόμενο τουρισμό.

O κλάδος εστίασης χαρακτηρίζεται από την παρουσία μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, καθώς και από αλληλοκάλυψη όσον αφορά το αντικείμενο δραστηριότητας.

Στη συγκεκριμένη μελέτη εξετάζονται επιχειρήσεις εστίασης που λειτουργούν καταστήματα στα οποία προσφέρεται ποικιλία φαγητών σε «καθισμένους πελάτες» με τη συνοδεία ή μη ποτών, ώστε να αποτελούν πλήρες γεύμα.

Η ζήτηση για τις υπηρεσίες εστιατορίων καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη του κατά κεφαλή διαθέσιμου εισοδήματος. Επίσης, ο εισαγόμενος τουρισμός αποτελεί σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα ζήτησης για τα εστιατόρια της χώρας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης, η συνολική εγχώρια αγορά των εστιατορίων (βάσει αξίας, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) παρουσίασε ανοδική τάση την περίοδο 2005-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 16%. Αντίθετα, το 2009 παρουσίασε μείωση κατά 13% σε σύγκριση με το 2008. Για το 2010 προβλέπεται ότι η συνολική αξία της αγοράς εστίασης θα κινηθεί επίσης καθοδικά, με ρυθμό υψηλότερο της περιόδου 2009/2008.

Σταθερά ανοδική η πορεία των φαρμακευτικών επιχειρήσεων

Οι τελευταίες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του κλάδου φαρμάκου παρουσιάζονται στην πρώτη έκδοση της κλαδικής μελέτης που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group AE.

Όπως αναφέρεται, στην ελληνική αγορά φαρμάκου δραστηριοποιείται ήδη αξιόλογος αριθμός επιχειρήσεων (τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και εισαγωγής) με μακρόχρονη και ισχυρή παρουσία και δυναμική, ορισμένες εκ των οποίων αποτελούν θυγατρικές ισχυρών πολυεθνικών ομίλων.

Στην παρούσα φάση, καταγράφονται έντονες στρατηγικές κινήσεις, μέσα από τις οποίες, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου να ενισχύσουν τη θέση τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξάπλωση του συνεργαζόμενου δικτύου διανομής τους (φαρμακαποθήκες), προκειμένου να προωθήσουν τα παραγόμενα/εισαγόμενα προϊόντα και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς για επάρκεια. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου καταρτίζονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Δελτίο Τιμών Φαρμάκων).

Το προφίλ υγείας και το ποσοστό γήρανσης του πληθυσμού αποτελούν τους κύριους παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τη ζήτηση για φάρμακα και παραφαρμακευτικά είδη. Οι μακροχρόνιες προβολές πληθυσμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) δείχνουν αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού άνω των 65 ετών μέχρι το έτος 2050.

Το συνολικό μέγεθος της αγοράς φαρμάκου κινήθηκε ανοδικά την περίοδο 2000-2009 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 14,1%. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εξεταζόμενων επιχειρήσεων το 2008 αυξήθηκε κατά 10% περίπου σε σχέση με το 2007, ενώ οι πωλήσεις των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 13,6% την περίοδο 2002-2008. Η συνολική αξία των εισαγόμενων φαρμακευτικών προϊόντων το 2009 αυξήθηκε κατά 7,9% σε σχέση με το 2008, ενώ η αντίστοιχη αξία των φαρμακευτικών προϊόντων που εξήχθησαν σημείωσε επίσης αύξηση 6,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός 79 επιχειρήσεων του κλάδου, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2007 και 2008. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών αυξήθηκαν τη διετία 2007-2008 κατά 10%, παράλληλα δε βελτιώθηκε το περιθώριο μικτού κέρδους κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες περίπου. Ωστόσο η αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών και των λειτουργικών εξόδων, οδήγησε σε επιδείνωση της κερδοφορίας (μείωση κερδών προ φόρου κατά 9,2%).

Κατά θεματικό τύπο καταστήματος, κυρίαρχη κατηγορία κατά το χρονικό διάστημα 2006-2009 είναι η «μεσογειακή και διεθνής κουζίνα» με ποσοστό που κυμαίνεται από 29% έως 32% (βάσει δείγματος επιχειρήσεων). Κατά κατηγορία κουβέρ (μέση κατά κεφαλή δαπάνη) κυρίαρχη θέση το 2009 έχουν τα καταστήματα με εύρος τιμών από €15 έως €25 και ποσοστό συμμετοχής 40% (βάσει δείγματος επιχειρήσεων).

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση αντιποροσωπευτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εστίασης. Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό που παρουσιάστηκε για 49 εταιρείες που έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία τη διετία 2007-2008, προκύπτουν τα εξής:

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 49 εταιρειών του δείγματος μειώθηκε το 2008 κατά 3,7%. Το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 4,3%. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα συνολικά λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων σχεδόν κάλυψαν τα συνολικά μικτά κέρδη την εξεταζόμενη διετία. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η εμφάνιση αρνητικού λειτουργικού αποτελέσματος και τα δύο έτη, το οποίο επιδεινώθηκε το 2008. Συνέπεια όλων αυτών είναι η εμφάνιση ζημιών, οι οποίες αυξήθηκαν αρκετά το 2008. Τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 22,3% την ίδια περίοδο.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra