fbpx

Α.Ηλιάδης: Ισχυρές οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες

0 24

Παρά τους έντονους κραδασμούς που δέχθηκαν οι ελληνικές τράπεζες, έδειξαν ότι έχουν αντοχές, ενώ η Κύπρος διαθέτει και ισχυρό και αποτελεσματικό τραπεζικό σύστημα το οποίο αποτελεί πλεονέκτημα για την κυπριακή οικονομία, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τρ. Κύπρου, Ανδρέας Ηλιάδης.

Παρά τους έντονους κραδασμούς που δέχθηκαν οι ελληνικές τράπεζες, έδειξαν ότι έχουν αντοχές, ενώ η Κύπρος διαθέτει και ισχυρό και αποτελεσματικό τραπεζικό σύστημα το οποίο αποτελεί πλεονέκτημα για την κυπριακή οικονομία, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τρ. Κύπρου, Ανδρέας Ηλιάδης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας κ. Βασίλης Ράπανος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου κ. Ανδρέας Ηλιάδης, ήταν βασικοί ομιλητές στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στη Λευκωσία, από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τον Όμιλο Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας, με θέμα «Το Ελληνικό και το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα μπροστά στην Οικονομική Κρίση».

Συγκεκριμένα, ο κ. Ηλιάδης δήλωσε, μεταξύ άλλων:

«Οι εξελίξεις των τελευταίων τριών χρόνων έχουν αναδείξει το σημαντικό βαθμό αλληλεξάρτησης, τόσο μεταξύ των οικονομιών των διαφόρων κρατών, όσο και μεταξύ των τραπεζικών συστημάτων. Παράλληλα, κατέδειξαν και τη στενή σχέση του τραπεζικού συστήματος με την οικονομία εκάστης χώρας. Και ακόμα μπορούμε να πούμε ότι οι καιροί όπου υπήρχε τυφλή εμπιστοσύνη στη φερεγγυότητα των κρατών και των τραπεζών έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί…

Όπως φαίνεται, η είσοδος των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια αγορά οδήγησε σε σημαντικές παγκόσμιες ανισορροπίες για τις οποίες, ενώ θα έπρεπε να αναπτυχθούν δυνάμεις άμεσης εξισορρόπησής τους, για διάφορους λόγους, βλέπουμε ότι οι ανισορροπίες συνεχίζονται και εντείνονται.

Ως αποτέλεσμα των μεγάλων ανισορροπιών έχουμε ήδη βιώσει το πρώτο μεγάλο σοκ στις αγορές και αναμένουμε ότι η αβεβαιότητα και οι κραδασμοί θα συνεχίσουν, μέχρις ότου οδηγηθούμε στο νέο σημείο της παγκόσμιας ισορροπίας, όπου λογικά, θα πρέπει σταδιακά να εξαλειφθούν ή μειωθούν όλες οι μεγάλες ανισορροπίες που έχουν αναφερθεί…

Η κρίση κατέδειξε ότι πολλά ιδρύματα και χώρες είχαν αναλάβει κινδύνους, σε μία περίοδο ευφορίας, τους οποίους δεν είχαν εκτιμήσει σωστά…

Η κρίση απέδειξε ότι η σταθερότητα, τόσο των κρατών, όσο και των τραπεζών, εξαρτάται από την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλονται, όσον αφορά τη σωστή διαχείριση των πόρων τους και τις δυνατότητές τους ν’ αντεπεξέλθουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα…»

Υγιές το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Αναφερόμενος στην Ελλάδα ο κ. Ηλιάδης δήλωσε:

«Η δημοσιονομική κρίση που αναδύθηκε στις αναπτυγμένες αγορές, έφερε στην επιφάνεια τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας.

Τα διαρθρωτικά προβλήματα της χώρας σε συνδυασμό με την άσχημη κατάσταση των δημόσιων οικονομικών, έθεσαν το ελληνικό κράτος και την ελληνική οικονομία υπό παγκόσμια αμφισβήτηση.

Αντίθετα με το κράτος, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα λειτουργούσε μέσα σε υγιείς συνθήκες. Οι ευκαιρίες ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά, στα Βαλκάνια και τη γειτονική Τουρκία, είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της κερδοφορίας σε υγιή βάση και τη μη ανάληψη αυξημένων κινδύνων με επενδύσεις σε τοξικά προϊόντα. Όμως η έλλειψη εμπιστοσύνης των αγορών προς το ελληνικό κράτος επηρέασε αναπόφευκτα και τον τραπεζικό τομέα.

Αξίζει εδώ να αναφέρω ότι παρά τους έντονους κραδασμούς που δέχθηκε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, έδειξε ότι έχει αντοχές.

Ελεγχόμενη η οικονομική κατάσταση στην Κύπρο

Στην συνέχεια αναφερόμενος στην κατάσταση της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου, ο κ. Ηλιάδης ανέφερε, μεταξύ άλλων:

«Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία σήμερα εστιάζονται στα δημόσια οικονομικά και τη διαχείρισή τους.

Η υγεία των δημόσιων οικονομικών σήμερα αλλά και η εκτίμηση της μελλοντικής τους πορείας είναι ο βασικός λόγος που αλλάζουν οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις.

Σ’ αυτό το στάδιο, οι πιστοληπτικοί οίκοι έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την οικονομία της Κύπρου, επικαλούμενοι τρεις βασικούς λόγους:

Πρώτο, τις δημόσιες δαπάνες και το συνταξιοδοτικό. Δεύτερος, λόγος είναι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Τρίτος λόγος, είναι το σχετικό μέγεθος του τραπεζικού τομέα σε σύγκριση με την οικονομία και η έκθεσή του στις δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες της Ελλάδας.

Μία οικονομία που θέλει να στοχεύει σε ψηλότερες επιδόσεις, θα πρέπει να ενισχύσει περισσότερο τους τομείς που είναι ανταγωνιστικοί και στους οποίους μπορεί να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, λόγω των διεθνών συσχετισμών.

Όσον αφορά την έκθεση στην Ελληνική αγορά, είναι λογικό, το τραπεζικό σύστημα να έχει επεκταθεί στην Ελλάδα, γιατί αποτελεί τον πρώτο φυσικό προορισμό ανάπτυξης μετά την Κύπρο. Η ανάπτυξή του όμως στον ελληνικό χώρο δεν έγινε αλόγιστα, αλλά ακολούθησε και ακολουθεί το πλαίσιο που καθορίζουν οι Εποπτικές Αρχές και γίνεται με προσεκτικά βήματα. Γι΄αυτό και η Τράπεζα Κύπρου συνεχίζει σταθερά την πορεία της και παρέμεινε επικερδής ακόμα και τα τρία παρελθόντα χρόνια της οικονομικής κρίσης, διαχειριζόμενη αποτελεσματικά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον που προέκυψε.

Θεωρώ ότι η συνεχής προσπάθεια για ενίσχυση της αξιοπιστίας του τραπεζικού συστήματος αποτελεί μονόδρομο και μέσα στο πλαίσιο αυτό εργαζόμαστε καθημερινά, ώστε να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη των αγορών.

Είναι απαραίτητο όμως να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των αγορών και στο κράτος, όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για το μέλλον, αφού όπως μας δίδαξε η πρόσφατη εμπειρία, η αλληλεξάρτηση της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος είναι μεγάλη.
.
Κατά την άποψή μου, ιστορικά, βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής και σε μας εναπόκειται να αξιοποιήσουμε τους νέους ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά μας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει πρωτεύοντα ρόλο και είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Κύπρος διαθέτει και ισχυρό και αποτελεσματικό τραπεζικό σύστημα το οποίο αποτελεί πλεονέκτημα για την κυπριακή οικονομία και αναπόσπαστο στοιχείο για την πορεία της.

Για κανένα δεν ήταν εύκολη η τριετία αυτή. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ήταν πολύ μεγάλες. Αυτή τη δοκιμασία το τραπεζικό σύστημα την πέρασε μέχρι σήμερα με επιτυχία. Πρέπει όμως να βεβαιωθούμε ότι η εμπιστοσύνη θα κρατηθεί ψηλά τόσο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα όσο και για την Κυπριακή οικονομία, τόσο για το σήμερα όσο και για το αύριο» κατέληξε ο κ. Ηλιάδης.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More