Business Woman Skyscraper
Business Woman Skyscraper

Βοήθεια

0 18

Η «Απογευματινή της Κωνσταντινούπολης», του εκδότη Μιχάλη Βασιλειάδη έχει την ανάγκη μας.

Η δεύτερη αρχαιότερη εφημερίδα στην Τουρκία χρειάζεται οικονομική στήριξη για να μπορέσει να συνεχίσει να ενημερώνει τους Ρωμιούς της Πόλης, αλλά και όλο τον Ελληνισμό. Η συνδρομή μπορεί να γίνει μέσω της  Εθνικής Τράπεζας (Δικαιούχος Μιχάλης Βασιλειάδης: ΙΒΑΝ: GR 4301106870000068774612243 SWIFT CODE ETHNGRAA). Ετήσια συνδρομή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 100 ευρώ για ιδιώτες  και για ιδρύματα και οργανισμούς 500 ευρώ.

Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε.

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More