fbpx

Διαβούλευση για το μέλλον με φόντο την κρίση σήμερα

0 41

Δημόσια διαβούλευση για ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο στη διαχείριση κρίσεων στο χρηματοπιστωτικό τομέα ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προωθώντας ένα μοντέλο που η Κομισιόν θα έχει ευρύ πεδίο κάλυψης και στόχος του είναι να εξοπλίσει τις ευρωπαϊκές αρχές με κοινά εργαλεία για την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη αντιμετώπιση των τραπεζικών κρίσεων, χωρίς να επωμίζονται το κόστος οι φορολογούμενοι. Δημόσια διαβούλευση για ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο στη διαχείριση κρίσεων στο χρηματοπιστωτικό τομέα ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προωθώντας ένα μοντέλο που η Κομισιόν θα έχει ευρύ πεδίο κάλυψης και στόχος του είναι να εξοπλίσει τις ευρωπαϊκές αρχές με κοινά εργαλεία για την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη αντιμετώπιση των τραπεζικών κρίσεων, χωρίς να επωμίζονται το κόστος οι φορολογούμενοι.

Μεταξύ άλλων η Επιτροπή προτείνει την απομείωση ή μετατροπή του χρέους μειωμένης εξασφάλισης και του κύριου χρέους για τραπεζικά ιδρύματα που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. Ειδικότερα η πρόταση που έχει δοθεί για διαβούλευση περιλαμβάνει τα εξής:

-Κοινά και αποτελεσματικά εργαλεία και εξουσίες για την αντιμετώπιση τραπεζικών ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε πρώιμο στάδιο με το ελάχιστο κόστος για τους φορολογούμενους

-Προπαρασκευαστικά και προληπτικά μέτρα όπως την απαίτηση για τα ιδρύματα να συντάσσουν σχέδια ανάκαμψης και διάλυσης (‘living wills’) και εξουσίες στις αρμόδιες αρχές να ζητούν από τις τράπεζες να προβαίνουν σε αλλαγές στη δομή ή την επιχειρηματική τους οργάνωση εφόσον οι τροποποιήσει είναι αναγκαίες, ώστε να διασφαλίζεται η οργανωμένη διάλυση του ιδρύματος.

-Εξουσίες προς τις εποπτικές αρχές για την ανάληψη έγκαιρης δράσης ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα προτού καταστούν σοβαρά.

-Εργαλεία εξυγίανσης που θα δίνουν στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν αποτελεσματική δράση -όταν δεν μπορεί να αποτραπεί μια τραπεζική κατάρρευση- για να διαχειριστούν την κατάρρευση με οργανωμένο τρόπο όπως εξουσίες για την μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα ή σε μια προσωρινή ενδιάμεση τράπεζα ή την απομείωση του χρέους της τράπεζας που αντιμετωπίζει προβλήματα για την ενίσχυση της οικονομικής της θέσης πράγμα που θα της επιτρέψει να εξασφαλίσει τη συνέχεια των βασικών υπηρεσιών με την προϋπόθεση της αναδιάρθρωσης.

Βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες μπορούν να χρεωκοπούν με τρόπο που θα ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για την ευρύτερη χρηματοοικονομική σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένης της αδιάλειπτης πρόσβασης των κατόχων τραπεζικού λογαριασμού στους λογαριασμούς τους.

Το πλαίσιο αυτό, προσθέτει η Επιτροπή, θα πρέπει να προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση σε σύγκριση με τις δαπανηρές διασώσεις τραπεζών που γνωρίσαμε την περασμένη διετία.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σχεδιάζει να παρουσιάσει νομοθετική πρόταση για τη διαχείριση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν προβλήματα πριν το καλοκαίρι του 2011 κι ενώ η διαβούλευση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Μαρτίου του 2011.

Στον απόηχο της πρότασης της Κομισιόν, ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Jean-Claude Trichet, ζήτησε από τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης περαιτέρω φιλόδοξες προσπάθειες για την αναδιάρθρωση των δημοσιονομικών κανονισμών, τονίζοντας ακόμη ότι δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από την κεντρική τράπεζα για να αντισταθμίζει την ανευθυνότητα των κυβερνήσεων.

Όπως είπε, ‘η ευθύνη για τη νομισματική πολιτική δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κυβερνητική ανευθυνότητα.
Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να ξεκουραστεί στα μισά του δρόμου, πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Οι προτάσεις που έχουμε δει στις Βρυξέλλες, δεν είναι αρκετές, σύμφωνα με την ΕΚΤ.

Περιορίζοντας την ισχύ της διακριτικής ευχέρειας, θα ενισχύσουμε τη δυναμική του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης. Αυτός θα πρέπει να είναι ένας δεσμευτικός κώδικας για όλους όσους περιλαμβάνει.

Η απόφαση να αγοράσουμε κρατικά ομόλογα, δεν είχε σκοπό να ενισχύσουμε τα χρεωμένα κράτη-μέλη, αλλά να ανταποκριθούμε σε σοβαρά προβλήματα λειτουργίας της αγοράς. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω κατηγορηματικά ότι η νομισματική μας πολιτική είναι από μόνη της σχεδιασμένη ώστε να δημιουργήσει σταθερότητα στις τιμές μεσοπρόθεσμα’.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More