fbpx

Εικόνα-Ήχος: Αναδιάρθρωση υποχρεώσεων κι έξοδος από την επιτήρηση

0 13

Το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεών της με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητάς της εξετάζει, μεταξύ άλλων, η διοίκηση της Εικόνα- Ήχος, στο πλαίσιο των διαδικασιών που ακολουθεί η εταιρεία για να βγεί από την κατηγορία Επιτήρησης. Το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεών της με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητάς της εξετάζει, μεταξύ άλλων, η διοίκηση της Εικόνα- Ήχος, στο πλαίσιο των διαδικασιών που ακολουθεί η εταιρεία για να βγεί από την κατηγορία Επιτήρησης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τις 12.4.2010, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 3.1.2.5 του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης, δεδομένου ότι οι ζημίες της 31.12.2009 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής της θέσης. Οι ενέργειες που γίνονται από την διοίκηση στην προσπάθειά αντιμετώπισης των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή στην ειδική κατηγορία, περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

α) Αναδιάρθρωση του δικτύου πωλήσεων. Η διοίκηση εξετάζει την αποδοτικότητα των υπαρχόντων καταστημάτων προκειμένου να εξεταστεί αν συντρέχουν λόγοι διακοπής της λειτουργίας ορισμένων εξ αυτών, τα οποία δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα και ζημιώνουν συνολικά την Εταιρία. Η Εταιρία το 2010 άνοιξε νέο κατάστημα στην Θεσσαλονίκη (στον Δήμο Πεύκων), ενώ τον Ιούλιο του 2010 αποφάσισε να διακόψει την λειτουργία ενός εκ των δύο καταστημάτων που διατηρούσε στην περιοχή της Λάρισας, καθώς ήταν ζημιογόνο. Επίσης, εντός του 2011 διέκοψε τη λειτουργία δύο ζημιογόνων καταστημάτων στην Καλλιθέα (Αθήνα) και στο εμπορικό κέντρο «COSMOS? (Θεσσαλονίκη). Κατά το προσεχές διάστημα δεν αποκλείεται η διακοπή λειτουργίας ζημιογόνων καταστημάτων τα οποία επιδρούν αρνητικά στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας.

β) Ενίσχυση ρευστότητας. Η Εταιρία τον Απρίλιο 2010 υπέγραψε Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης ακινήτων (sale and leaseback) συνολικής αξίας € 3,00 εκ η οποία αφορά στην μεταβίβαση δύο ακινήτων (καταστημάτων) ιδιοκτησίας της ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΑΕΕ τα οποία βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη με συμφωνία επαναγοράς τους σε 10 έτη. Επίσης, τον Φεβρουάριο 2011 υπέγραψε νέα Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (πρόωρη εξαγορά του ακινήτου και ταυτόχρονη, εκ νέου, επανεκμίσθωσή) για το ακίνητό της στο Ωραιοκάστρο Θεσσαλονίκης συνολικής αξίας 3,20 εκ ευρώ με συμφωνία επαναγοράς του σε 15 έτη.

γ) Εκμετάλλευση ακινήτων. Η διοίκηση εξετάζει τρόπους αξιοποίησης των αποθηκών της στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και προσανατολίζεται περισσότερο στην ενοικίαση του αποθηκευτικού χώρου σε τρίτους.

δ) Περιορισμός δαπανών. Δίνεται έμφαση στην μείωση των λειτουργικών εξόδων. Η Εταιρία έχει επαναδιαπραγματευθεί τα ενοίκια ορισμένων εκ των καταστημάτων της, έχει προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του προσωπικού, ενώ στοχεύει στην περαιτέρω περικοπή ελαστικών δαπανών. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία του 12μηνου 2010, όπου οι λειτουργικές δαπάνες (εκτός των αποσβέσεων) μειώθηκαν κατά 16,8% ή κατά € 1.139,35 χιλ (€5.635,32 χιλ έναντι € 6.774,67 χιλ). Στο δ? 3μηνο του 2010 σε σχέση με το δ? 3μηνο του 2009 οι λειτουργικές δαπάνες (εκτός των αποσβέσεων) μειώθηκαν κατά 30,4% ή κατά € 554,86 χιλ (€ 1.272,25 χιλ έναντι € 1.827,11 χιλ). Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στο β΄ εξάμηνο του 2010 δεν χορηγήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον αυτών, και προς το σκοπό ενίσχυσης της ρευστότητάς της, η διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεών της. Για τον λόγο αυτό έχει ήδη επαφές με προμηθευτές και κατά κύριο λόγο με την EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΕ προς την οποία οφείλεται και το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεών της, εξετάζοντας το ενδεχόμενο μερικής ή ολικής κεφαλαιοποίησης του υπάρχοντος χρέους, το οποίο, σημειώνεται ότι την 31η Δεκ. 2010 ανέρχονταν στο ποσό των € 13.039,90 χιλ. Μια τέτοια εξέλιξη, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τόσο την οικονομική εικόνα και χρηματοοικονομική διάρθρωση της εισηγμένης όσο και την ρευστότητά της. Η Εταιρία προς το παρόν βρίσκεται στο στάδιο των διερευνητικών επαφών και συζητήσεων χωρίς, επί του παρόντος, να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη και ανακοινώσιμη εξέλιξη.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More