fbpx

Ε.Ε: Ψάχνει ξανά τη σύμβαση ΟΠΑΠ-Ιντραλότ

0 47

Στο κέντρο του ενδιαφέροντος της Κομισιόν έρχεται και πάλι η σύμβαση ΟΠΑΠ-ΙΝΤΡΑΛΟΤ ενόψει των νέων στοιχείων τα οποία τέθηκαν υπ’ όψη της, με την Επιτροπή να θέτει σχετικά ερωτήματα στην ελληνική κυβέρνηση. Στο κέντρο του ενδιαφέροντος της Κομισιόν έρχεται και πάλι η σύμβαση ΟΠΑΠ-ΙΝΤΡΑΛΟΤ ενόψει των νέων στοιχείων τα οποία τέθηκαν υπ’ όψη της, με την Επιτροπή να θέτει σχετικά ερωτήματα στην ελληνική κυβέρνηση.

Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Επίτροπος Michel Barnier δήλωσε:

«Ενόψει των νέων στοιχείων που τα Αξιότιμα Μέλη του Κοινοβουλίου έθεσαν υπόψη της, η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει από το εμπλεκόμενο κράτος μέλος πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που έθιξαν και θα ενημερώσει τα Αξιότιμα Μέλη για τα πορίσματά της».

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα των σχετικών ερωτήσεων του ευρωβουλευτή και των απαντήσεων της Επιτροπής:

«Ερώτηση E-9057/2010 προς την Επιτροπή

Theodoros Skylakakis (PPE)

Θέμα: Έρευνα για την παράταση της σύμβασης ΟΠΑΠ ΑΕ – ΙΝΤΡΑΛΟΤ

Με βάση δημόσια ανακοίνωση της εταιρίας ΟΠΑΠ ΑΕ, η εταιρία παρέτεινε την από 31/7/2007 σύμβασή της με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ για ένα επιπλέον έτος, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης για ένα επιπλέον έτος, αναθέτοντας στην εν λόγω κοινοπραξία, πέραν των υπηρεσιών που κάλυπτε η προηγούμενη σύμβαση,

την προμήθεια 20.000 τηλεοράσεων και 5.000 αποκωδικοποιητών,

τη δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού για τις ανάγκες των πρακτορείων του ΟΠΑΠ,

τη διενέργεια νέων παιχνιδιών (που θα διενεργούνται μέσω ΤΑΧ και Monitor Games), με αμοιβή 8% επί του τζίρου .

Με δεδομένο ότι η Επιτροπή είχε ερευνήσει την απ’ ευθείας ανάθεση ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ και είχε θέσει στο αρχείο τη σχετική καταγγελία (υπόθεση 2008/4888 η οποία αρχειοθετήθηκε), κατόπιν της υποσχέσεως της ΟΠΑΠ Α.Ε. ότι η σχετική σύμβαση περιλάμβανε δυνατότητα παράτασης ενός μόλις έτους (όχι δύο) σύμφωνα με το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό του 2007, και ότι προτίθεται να εφαρμόζει στο εξής «τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου περί διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης», κατά τη διεξαγωγή όλων των διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών της εταιρείας, προτίθεται η Επιτροπή να ερευνήσει εκ νέου την υπόθεση αυτή; Θα πρέπει ιδίως να ληφθεί υπόψη ότι κανείς εκ των λόγων της αρχειοθέτησης (ειδικοί λόγοι ασφάλειας, ολοκλήρωση της σχετικής συμβάσεως) δεν δικαιολογεί την με απ’ ευθείας ανάθεση πραγματοποίηση προμηθειών κοινών υλικών όπως οι τηλεοράσεις και οι αποκωδικοποιητές, την υλοποίηση νέων παιχνιδιών σε άλλες πλατφόρμες, τη δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού κ.λπ. και ότι η σχετική πρακτική των διαρκών απ’ ευθείας αναθέσεων ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ με τη διαρκή παράταση συμβάσεων, αποτελεί προφανή παραβίαση των βασικών αρχών του κοινοτικού δικαίου.

Απάντηση του κ. Barnier εξ ονόματος της Επιτροπής (14.1.2010)

Η Επιτροπή θα ήθελε να ενημερώσει τα Αξιότιμα Μέλη ότι κίνησε πράγματι διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας σε σχέση με την εν λόγω συμφωνία μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και Intralot.

Για το λόγο αυτό, το Φεβρουάριο του 2009 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος. Μετά την αξιολόγηση των απαντήσεων των ελληνικών αρχών και τη δέσμευση του ΟΠΑΠ για συμμόρφωση με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης σε όλους τους μελλοντικούς διαγωνισμούς, η Επιτροπή έκλεισε την προαναφερόμενη υπόθεση τον Οκτώβριο του 2009.

Ενόψει όμως των νέων στοιχείων που τα Αξιότιμα Μέλη του Κοινοβουλίου έθεσαν υπόψη της , η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει από το εμπλεκόμενο κράτος μέλος πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που έθιξαν και θα ενημερώσει τα Αξιότιμα Μέλη για τα πορίσματά της».

«Ερώτηση E-9086/2010 προς την Επιτροπή

Theodoros Skylakakis (PPE)

Θέμα: ΟΠΑΠ Α.Ε.: Συμβατότητα είσπραξης εσόδων και νομολογίας ΔΕΚ, στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής σταθεροποίησης της Ελλάδας

Στη σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης μεταξύ Ελλάδος, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και κρατών μελών της ευρωζώνης, τα οποία εκπροσωπούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπονται νέες πηγές εσόδων της ελληνικής κυβερνήσεως, από τυχερά παιχνίδια (άδειες και δικαιώματα τυχερών παιχνιδιών), ύψους 700 εκατ. ευρώ το 2011 και 625 εκατ. ευρώ το 2012, έσοδα, η είσπραξη των οποίων αποτελεί μια εκ των προϋποθέσεων της εκταμίευσης των δόσεων της εν λόγω συμβάσεως.

Στο πλαίσιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας της ελληνικής κυβέρνησης «ρύθμιση της αγοράς των παιγνίων», που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση, αναφέρεται ότι εξετάζεται η απ’ ευθείας ανάθεση αδείας διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών στο κρατικό μονοπώλιο (ΟΠΑΠ ΑΕ), με προκαθορισμένο κόστος ή προκαθορισμένη τιμή ανά άδεια.

Θεωρεί η προσυπογράφουσα τη δανειακή σύμβαση Επιτροπή ότι η για δημοσιονομικούς λόγους ανάγκη επείγουσας είσπραξης των ανωτέρω ποσών δικαιολογεί (ή θα έπρεπε να επηρεάσει) την επιλογή της απ’ ευθείας αναθέσεως στο κρατικό μονοπώλιο των εν λόγω αδειών;

Με δεδομένο τον καθοριστικό ρόλο της Επιτροπής στην υλοποίηση του προγράμματος σταθεροποίησης, αλλά και την ευθύνη της για τη διαφύλαξη του ευρωπαϊκού δικαίου, θεωρεί η Επιτροπή ότι σε περίπτωση απ’ ευθείας ανάθεσης στο κρατικό μονοπώλιο συμβιβάζεται η είσπραξη των σχετικών εσόδων, που αποτελούν σημαντικό τμήμα του προγράμματος επείγουσας δημοσιονομικής σταθεροποίησης της Ελλάδος, με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (στην οποία υπάρχει αναφορά και στην πρόσφατη απόφαση C 64/08 της 9/9/2010), σύμφωνα με την οποία «οι περιορισμοί των θεμελιωδών ελευθεριών στον τομέα των τυχερών παιγνίων (σ.σ. που αιτιολογούν την απ’ ευθείας ανάθεση αδειών σε κρατικά μονοπώλια) πρέπει να εξυπηρετούν πράγματι τον σκοπό του περιορισμού των ευκαιριών συμμετοχής σε τυχερά παίγνια και όχι της εξευρέσεως μιας νέας πηγής εσόδων;

Απάντηση του κ. Barnier εξ ονόματος της Επιτροπής (13.1.2011)

Η Επιτροπή έχει υπογράψει εξ ονόματος των κρατών μελών της ευρωζώνης το Μνημόνιο Συμφωνίας (MoU) για τη δανειακή διευκόλυνση με σκοπό την υποστήριξη του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας. Η οικονομική ενίσχυση υπόκειται σε αυστηρούς όρους που παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στο μνημόνιο συμφωνίας έχουν συμφωνηθεί μεταξύ, αφενός, της Ελλάδας και, αφετέρου, της Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ.

Με το MoU προβλέπεται η είσπραξη εσόδων από τα τυχερά παιχνίδια (άδειες και δικαιώματα), τα οποία θα συμβάλουν στην επίτευξη των ετήσιων στόχων του προϋπολογισμού για το έλλειμμα. Εντούτοις, το MoU δεν διευκρινίζει τις πρακτικές διαδικασίες συγκέντρωσης των ως άνω εσόδων μέσω της άμεσης ανάθεσης αδειών για τη λειτουργία τυχερών παιχνιδιών στο κρατικό μονοπώλιο (ΟΠΑΠ Α.Ε.).

Η Επιτροπή αποφεύγει τις εικασίες για το κατά πόσον η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο απευθείας ανάθεσης άδειας εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών στο συγκεκριμένο κρατικό μονοπώλιο με καθορισμένη τιμή για κάθε άδεια. Στον βαθμό που οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιορισμούς των θεμελιωδών ελευθεριών, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι περιορισμοί τέτοιων ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών, επιτρέπονται βάσει της Συνθήκης, εφόσον δεν συνεπάγονται διακρίσεις, δικαιολογούνται από έγκυρο δημόσιο συμφέρον, είναι αναγκαίοι και αναλογικοί και συνάδουν με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra