fbpx

Η πρώτη πρόταση για το ενιαίο μισθολόγιο

0 39

Tην πρώτη πρόταση για το ενιαίο μισθολόγιο κατέθεσε πρόσφατα η Ένωση Αποφοίτων των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑΠ) ενόψει των επικείμενων αλλαγών στο σύστημα αμοιβών στο Δημόσιο. Tην πρώτη πρόταση για το ενιαίο μισθολόγιο κατέθεσε πρόσφατα η Ένωση Αποφοίτων των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑΠ) ενόψει των επικείμενων αλλαγών στο σύστημα αμοιβών στο Δημόσιο.

‘Παρά τη διαρκή απαξίωση του δημοσίου τομέα με ανάθεση μελετών που τον αφορούν, όπως αυτή για το μισθολόγιο, σε ιδιωτικές εταιρείες ή φορείς, η Ένωση στελεχών του Δημοσίου, με έντονα τεχνοκρατικό προσανατολισμό κατάφερε να εκπονήσει μια τέτοιου είδους μελέτη ιδίοις πόροις και με ελάχιστη πληροφόρηση’ σημειώνει στο Capital.gr o Γιώργος Καραχάλιος, μέλος της ΕΝΑΠ και ένας από τους συντάκτες της έκθεσης.

Η μελέτη με τίτλο «Για Ένα Νέο Σύστημα Αμοιβών – Παρακίνησης στο Δημόσιο Τομέα» προτείνει:

Σύνδεση μισθολογικών κλιμακίων-ιεραρχικής εξέλιξης.

Δημιουργία στελεχών ταχείας εξέλιξης με την ύπαρξη «ταχυτήτων ιεραρχικής εξέλιξης», ήτοι 3 ταχύτητες για το σενάριο Ι (όχι άμεσα εφαρμόσιμο) και 4 ταχύτητες για το σενάριο ΙΙ (‘ρεαλιστικό’).

Μείωση των μισθολογικών κλιμακίων από 18 σε 10, 8 ή 7 αναλόγως της ταχύτητας ιεραρχικής εξέλιξης στην οποία τοποθετείται έκαστος υπάλληλος.

Δημιουργία 2 επιπλέον κατηγοριών υπαλλήλων βάσει επιπρόσθετων, του βασικού πτυχίου, προσόντων (σενάριο 1) ή περισσότερων υποκατηγοριών στις ήδη υπάρχουσες ΤΕ και ΠΕ (σενάριο 2).

Αυτοματοποιημένη προσαρμογή των μισθών για οποιοδήποτε επίπεδο προϋπηρεσίας και για οποιαδήποτε εκπαιδευτική βαθμίδα βάσει συντελεστών ωρίμανσης (κάθετη προσαρμογή) και συντελεστών προσόντων (οριζόντια προσαρμογή) με σημείο αναφοράς το βασικό μισθό του νεοεισερχόμενου υπαλλήλου ΥΕ.

Συντελεστής συσχέτισης εισαγωγικού μισθού ΥΕ και καταληκτικού μισθού ΠΕ-ΕΙΔ (σενάριο 1) ή ΠΕ (σενάριο 2) ο οποίος ανέρχεται στο 3,15.

Ορισμός εισαγωγικού βασικού μισθού ΥΕ, βάσει υπόθεσης Δίκαιου Μισθού, στα 970,00 € και καταληκτικού μισθού ΠΕ-ΕΙΔ ή ΠΕ, για τα σενάρια Ι και ΙΙ αντιστοίχως, βάσει του ανωτέρω συντελεστή συσχέτισης, στα 3.056,00 € (970,00 € * 3,15).

Μεταφορά του βαθμού του Γενικού Διευθυντή στην ιεραρχική κλίμακα των δημοσίων υπαλλήλων.

Επανεξέταση όλων των ειδικών και γενικών επιδομάτων πλην των επιδομάτων θέσης ευθύνης (ως ποσοστά των βασικών μισθών των υπαλλήλων) και των επιδομάτων κοινωνικού χαρακτήρα (σε απόλυτα ποσά και μέχρι του ποσού των 350,00 €).

Καλύτερος έλεγχος των υπερωριών και λοιπών αποζημιώσεων (π.χ. μεταφορικά) και απόδοσή τους στους πραγματικά δικαιούχους.

Παροχή κινήτρου απόδοσης στις υπηρεσίες εκείνες που εφαρμόζουν το Ν.3240/2003 (Διοίκηση μέσω Στόχων) καθώς και Προϋπολογισμούς Προγραμμάτων.

Το ύψος του κινήτρου απόδοσης δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% του βασικού μισθού έκαστου υπαλλήλου.

«Η θέσπιση και εφαρμογή ενός νέου μισθολογίου με ενιαίες αρχές, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ορθολογικής διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού του κράτους.

Απαιτείται η απλούστευση του συστήματος συνολικά, ώστε να περιορίζονται οι περιπτώσεις διαφθοράς και αδιαφάνειας. Η πρόταση της ΕΝΑΠ χτυπά καίρια τα φαινόμενα ισοπέδωσης, την αδικία και το πελατειακό-συντεχνιακό σύστημα και στηρίζει τον υπάλληλο αναδεικνύοντας την αξία του: από ένα σύστημα προσανατολισμένο στις υπηρεσίες και στην διαφοροποίηση των υπαλλήλων σε σχέση με το τυχαίο γεγονός της υπηρεσιακής υπαγωγής τους, προτείνεται η μετάβαση σε ένα σύστημα προσανατολισμένο στον υπάλληλο, που ανταμείβει ισόρροπα τα χρόνια υπηρεσίας, ως τεκμήριο πείρας, τα προσόντα του υπαλλήλου και την απόδοσή του. Η δε νομιμοποίηση του όποιου νέου συστήματος έγκειται στην αποφυγή «οριζόντιων» περικοπών και εν πολλοίς στην αποκατάσταση του αισθήματος δικαιοσύνης, ίσης μεταχείρισης και αναλογικής ισότητας, που σήμερα ελλείπει» σημειώνει στο Capital.gr ο ΓιάννηςΑλεξάκης, πρόεδρος της ΕΝΑΠ.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More