fbpx

Κύπρος: Περιμένοντας τα νέα μέτρα…

0 348

Δίνουν και παίρνουν οι πληροφορίες και οι ψίθυροι στην Κύπρο, ενόψιν των νέων μέτρων που θα πάρει η χώρα. Έτσι, ο ‘Φιλελεύθερος’ κάνει λόγο στο ρεπορτάζ του για θεραπεία – σοκ, αποκαλύπτοντας όλα τα μέτρα που περιλαμβάνει το Μνημόνιο της Κύπρου και τα οποία προβλέπουν εξοικονόμηση 680 εκατ. ευρώ σε διάστημα 15 μηνών.

Δίνουν και παίρνουν οι πληροφορίες και οι ψίθυροι στην Κύπρο, ενόψιν των νέων μέτρων που θα πάρει η χώρα. Έτσι, ο ‘Φιλελεύθερος’ κάνει λόγο στο ρεπορτάζ του για θεραπεία – σοκ, αποκαλύπτοντας όλα τα μέτρα που περιλαμβάνει το Μνημόνιο της Κύπρου και τα οποία προβλέπουν εξοικονόμηση 680 εκατ. ευρώ σε διάστημα 15 μηνών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι εισηγήσεις της τρόικας για την εξυγίανση της κυπριακής οικονομίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, κατάργηση της ΑΤΑ και στον ιδιωτικό τομέα σε συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους, κατάργηση 13ου μισθού για εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο κ.α., που θα προσγειώσουν σε μια νέα πραγματικότητα τη ζωή μισθωτών και συνταξιούχων.

Αναλυτικά τα μέτρα έχουν ως εξής:

– Δημόσιες δαπάνες (€136 εκατ.)

Το έλλειμμα για το 2012 θα πρέπει να είναι της τάξης των €700 εκατ. ή 4% του ΑΕΠ μάξιμουμ. Για το λόγο αυτό χρειάζονται μέτρα για €175 εκατ. (ή 1% του ΑΕΠ) πριν από το τέλος της χρονιάς.
1.Τέλος εφαρμογής της ΑΤΑ για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
2.Επιμήκυνση της περιόδου παγοποίησης μισθών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για δύο ακόμα χρόνια (μέχρι το τέλος του 2015).
3.Επιμήκυνση της περιόδου παγοποίησης προσλήψεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για δύο ακόμα χρόνια (μέχρι το τέλος 2015).
4.Εφαρμογή εναλλαξιμότητας για δημόσιους υπαλλήλους, τόσο μέσα στα ίδια τα υπουργεία όσο και μεταξύ υπουργείων.
5.Κατάργηση 13ου μισθού για εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και πολιτειακούς αξιωματούχους (εξοικονόμηση €120 εκατ. το 2012 και για κάθε έτος εντεύθεν).
6.Μείωση 13ης σύνταξης από το Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων κατά 50% για συνταξιούχους που λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη μεταξύ 1.000-1.500 ευρώ και μείωση 75% για συνταξιούχους που λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη πέραν των 1.500 ευρώ (εξοικονόμηση τουλάχιστον €14 εκατ.).
7.Εισαγωγή πρόστιμου 6% για πρόωρες αφυπηρετήσεις από το Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων (κέρδος λιγότερο από €1 εκατ. για το 2012).
8.Εισαγωγή μόνιμης συνεισφοράς εργαζομένων δημόσιου τομέα, εφάμιλλης της συνεισφοράς που εισήχθη για εργαζομένους στην κεντρική κυβέρνηση (εξοικονόμηση λιγότερο από €1 εκατ. για το 2012 και €3 εκατ. για το 2013).
9.Επέκταση της παγοποίησης μισθών και προσωρινής συνεισφοράς για ακαθάριστες αποδοχές σε όλους τους πολιτειακούς αξιωματούχους (129 άτομα), συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών.
10. Συμπερίληψη αφορολόγητων επιδομάτων των πιο πάνω αξιωματούχων στον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους, όπως επίσης και του επιδόματος φιλοξενίας κυβερνητικών αξιωματούχων.
11. Εισαγωγή εισφοράς 6,8% στο συνταξιοδοτήσιμο εισόδημα των πιο πάνω αξιωματούχων (απόδοση €1 εκατ. το 2012 και €3,5 εκατ. το 2013 για μέτρα 9-11).

– Κρατικά έσοδα (€23 εκατ.)

1. Αύξηση δασμών σε αλκοολούχα ποτά. Εισαγωγή δασμού €47,10/hlστο κρασί, €50,80/hlστο αφρώδες κρασί, €36,06/hlσε ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση εκτός κρασιού και μπίρας. Αύξηση δασμών σε μπίρες κατά 10% (από €4,78/hlσε €6/hl). Αύξηση σε αλκοόλ από €598,01/hlσε €898,02/hl(απόδοση τουλάχιστον €4 εκατ. το 2012 και τουλάχιστον €12 εκατ. το 2013).
2. Αύξηση δασμών σε καπνικά προϊόντα. Αύξηση σε καπνό από €60/kg σε €150/kg. Αύξηση δασμών σε τσιγάρα κατά 40 σεντ σε κάθε πακέτο των 20 τσιγάρων (απόδοση €9 εκατ. το 2012 και τουλάχιστον €45 εκατ. το 2013).
3. Αύξηση δασμών σε προϊόντα πετρελαίου, με αύξηση φόρου σε πετρέλαιο και βενζίνη κατά 8 σεντ (απόδοση €8 εκατ. το 2012 και €30 εκατ. το 2013).
4. Αύξηση φόρου σε πλούτο με αύξηση του συντελεστή φορολόγησης της λογιζόμενης διανομής (deemed dividend distribution) από 20% σε 21% και αύξηση του φορολογικού συντελεστή επί των τόκων των καταθέσεων σε ντόπιες τράπεζες από 0,095% σε 0,11% (απόδοση τουλάχιστον €2 εκατ. το 2012 και τουλάχιστον €10 εκατ. το 2013).

– Δημοσιονομικά μέτρα 2013

Το έλλειμμα για το 2013 θα πρέπει να είναι της τάξης των €440 εκατ. ή 2,5% του ΑΕΠ μάξιμουμ. Για το λόγο αυτό χρειάζονται επιπρόσθετα μέτρα για €360 εκατ. (ή 2,5% του ΑΕΠ). Τα πιο κάτω μέτρα θα προωθηθούν με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2013 και θα ισχύσουν από την 1/1/2013, εκτός εάν καθοριστεί διαφορετική ημερομηνία.

– Δημόσιες δαπάνες (€413 εκατ. το 2013)

1.Προώθηση μέτρων που θα επιφέρουν σωρευτική μείωση στο κρατικό μισθολόγιο κατά 15% το 2012 2013, περιλαμβανομένου κατάργησης παρωχημένων επιδομάτων, που θα υποδείξουν οι αρμόδιες Αρχές (απόδοση €166 εκατ.).
2. Μείωση κοινωνικών παροχών κατά 10% (μη περιλαμβανομένων των πιο κάτω παροχών) μέσω απλούστευσης και καλύτερης στόχευσης. Κατάργηση των μέτρων που λήφθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2007, που δεν είναι στοχευμένα ή που καλύπτονται από άλλα μέτρα (απόδοση €75 εκατ.).
3. Μείωση τουλάχιστον κατά €15 εκατ. το επίδομα ειδικής δίαιτας, το πασχαλινό επίδομα και το επίδομα Χριστουγέννων. Κατάργηση του επιδόματος θέρμανσης, αφού οι δικαιούχοι ωφελούνται από ειδικό σχέδιο που επιχορηγεί το ηλεκτρικό ρεύμα (απόδοση €20 εκατ.)
4. Στεγαστικά σχέδια να μειωθούν το 2013 στα επίπεδα του 2008 (δηλαδή στα €217 εκατ.) και το 2014 να μειωθούν στα επίπεδα του 2007 (δηλαδή στα €150 εκατ.). Εξορθολογισμός των στεγαστικών επιδομάτων και της διοικητικής τους διαχείρισης στο πλαίσιο μιας γενικότερης μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής προστασίας (απόδοση €70 εκατ. για 2013 και 2014).
5. Μείωση χορηγήσεων προς τους ημικρατικούς οργανισμούς και προς κρατικές εταιρείες. Μείωση μισθολογίου κατά 15% και παγοποίηση προσλήψεων για ακόμα δύο χρόνια, όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω (απόδοση €45 εκατ.).
6. Μέτρα για μείωση των δαπανών υγείας, με ετήσιες εξοικονομήσεις €25 εκατ. (ακολουθούν πιο κάτω ξεχωριστά).
7. Μείωση εργαζομένων στον δημόσιο τομέα με επιπρόσθετα 250 άτομα τον χρόνο (δηλαδή συνολικά 1.250
άτομα τον χρόνο) για τα έτη 2013 2015. Μία πρόσληψη κάθε τέσσερις αφυπηρετήσεις.
8. Μεταρρύθμιση του συστήματος βάρδιας και μείωση αποζημιώσεων για υπερωρίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά 20% το 2013 και επιπρόσθετα 10% το 2014. Επίσης οι υπερωρίες να μην αυξηθούν το 2015 (απόδοση €17 εκατ. το 2013 και €7 εκατ. το 2014).

Κρατικά Έσοδα

1. Αύξηση ΦΠΑ από 17% σε 18% (απόδοση 50εκ).
2. Αύξηση εσόδων κατά 10εκ. με αυξήσεις σε τέλη κυκλοφορίας (road tax) για μεγάλα και πολυτελή ιδιωτικά οχήματα.
3. Αύξηση εσόδων κατά 30εκ. από δικαιώματα για υπηρεσίες του δημοσίου τομέα. Τα τέλη θα είναι συνδεδεμένα με τα κόστη και θα καλύπτουν τουλάχιστον το 20% των εξόδων.
4. Εξασφάλιση επιπρόσθετου εισοδήματος κατά τουλάχιστον 20εκ. από φορολόγηση ακίνητης περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό να υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση για πρώτη και δεύτερη κατοικία.

Διαρθρωτικά Μέτρα

Συνταξιοδοτικό

Οι αρμόδιες αρχές συμφώνησαν στην εφαρμογή των μέτρων 1 και 2 μέχρι 31.03.2013. Τα υπόλοιπα μέτρα θα υιοθετηθούν μέχρι 31.03.2013 και θα είναι σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2014.

1. Ευθυγράμμιση του Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων με το Γενικό Σχέδιο Συντάξεων, επιτρέποντας μια μεταβατική περίοδο που δεν θα ξεπερνάει τα 5 χρόνια.
2. Εισαγωγή προστίμων για πρόωρες αφυπηρετήσεις. Η μείωση της σύνταξης πρέπει να αντιπαραβάλλεται με την μεγαλύτερη περίοδο λήψης σύνταξης και την απώλεια εσόδων από μικρότερη περίοδο εισφορών.
3. Σύσταση αυτόματου μηχανισμού για σύνδεση της ηλικία αφυπηρέτησης και της περιόδου εισφορών για πλήρη σύνταξη με το προσδόκιμο ζωής.
4. Η μίνιμουμ περίοδος εισφορών για σύνταξη να αυξηθεί από 10 χρόνια σε 15 χρόνια.
5. Ευθυγράμμιση των συνδυαζόμενων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων και εισαγωγή πλαφόν στο ποσό της μηνιαίας σύνταξης που θα δικαιούται κάποιος. Ιδιαίτερα κανένας δημόσιος υπάλληλος να μην λαμβάνει πέραν της μιας σύνταξης από κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων.
6. Μεταρρύθμιση του ΤΚΑ.
7. Αναλογική μείωση ή φορολόγηση της κρατικής σύνταξης που υπερβαίνει τον μέσο μισθό.

Δαπάνες Υγείας

1. Εισαγωγή ενός συστήματος συν-πληρωμής για ιατρικές υπηρεσίες και φαρμακευτικά προϊόντα.
2. Ενθάρρυνση ιατρών να αναγράφουν σε συνταγές γενόσημα φάρμακα (generic) και αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τις συνταγές φαρμάκων και τις συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις.
3. Ενδυνάμωση του μηχανισμού ελέγχου όλων των κρατικών νοσηλευτηρίων, διάθεση προϋπολογισμών σε κάθε νοσηλευτήριο, και ενδυνάμωση των διαδικασιών ελέγχου.
4. Εισαγωγή κανονιστικού πλαισίου για την τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών που να βασίζεται στο κόστος που πραγματοποιείτε.
5. Αναθεώρηση του συστήματος προμηθειών φαρμάκων από εταιρίες χονδρικής πώλησης με βάση τις εμπειρίες άλλων κρατών μελών με σκοπό τη διευκόλυνση της διαθεσιμότητας φθηνότερων φαρμάκων.
6. Αλλαγή στο τρόπο παροχής υγειονομικής περίθαλψης κάνοντας την πιο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική.
7. Υιοθέτηση σχεδίου αναδιάρθρωσης των κρατικών νοσοκομείων, της διοίκησης και της διαχείρισης τους.

Budgetary Framework

1. Εισαγωγή δεσμευτικών ορίων δαπανών για τα έτη 2013 – 2015.
2. Εγκαθίδρυση Δημοσιονομικού Συμβουλίου με βάση τις διεθνείς πρακτικές.

Ημικρατικοί Οργανισμοί

1. Ετοιμασία απογραφής περιουσιακών στοιχείων της κεντρικής κυβέρνησης, δήμων και τοπικών διοικήσεων με σκοπό να διαφανεί ποιοι οργανισμοί πρέπει να εκποιηθούν, ποιοι να αναδιαρθρωθούν και ποιοι να υποστούν εκκαθάριση.
2. Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 15% σε σχέση με τα επίπεδα του 2010.
3. Αξιολόγηση των προοπτικών των οργανισμών αυτών.
4. Οι Αρχές πρέπει να προωθήσουν ένα πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει και μεγάλους ημικρατικούς οργανισμούς και κρατικές εταιρείες όπως τις Κυπριακές Αερογραμμές και την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, όπως και άλλες μικρότερες εταιρείες και οργανισμούς οι οποίοι δεν αποτελούν φυσικά μονοπώλια και να ετοιμαστεί ένας οδικός χάρτης ιδιωτικοποιήσεων συμπεριλαμβανομένων ακριβών χρονοδιαγραμμάτων στο 4ο τρίμηνο του 2012.

Φορολογική Συμμόρφωση

1. Μέτρα που θα ενισχύσουν την φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους.
2. Απόδοση προσωπικής ευθύνης για πληρωμή εταιρικών φόρων σε αυτούς που ουσιαστικά διοικούν μια εταιρία και προσωπικά πρόστιμα σε περιπτώσεις μη πληρωμής των φόρων.
3. Απαγόρευση αποξένωσης περιουσίας που κατέχει ο φορολογούμενος σε περιπτώσεις όπου οι φόροι δεν καταβάλλονται.
4. Καλύτερη μηχανογράφηση.
5. Προώθηση της ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμών και χρήση τραπεζικών εμβασμάτων αντί μετρητών και επιταγών.
6. Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ του φορολογικού συστήματος και του δικαστικού.

Δημόσια Διοίκηση

1. Αφαίρεση των εμποδίων στην κινητικότητα του προσωπικού μέσα στη Γενική Κυβέρνηση (εναλλαξιμότητα).
2. Αναθεώρηση ωραρίου ώστε να μειωθούν οι ανάγκες για υπερωρίες και βάρδιες.
3. Εξορθολογισμός επιδομάτων.
4. Σύστημα αξιολόγησης με βάση την απόδοση και την παραγωγικότητα και σύνδεση του με την μισθοδοσία του προσωπικού.
5. Διεξαγωγή εξωτερικής μελέτης που θα καλύπτει (μεταξύ άλλων): το κατάλληλο μέγεθος του δημόσιου τομέα για να παρέχει αποτελεσματική διοίκηση, τισ κατάλληλες απολαβές και συνθήκες εργασίας σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, την πιθανότητα χρήσης μερικής απασχόλησης.

Σύστημα Ευημερίας

1. Καλύτερη στόχευση επιδομάτων με την μείωση του αριθμού των δικαιούχων αλλά προστατεύοντας τις πιο ευάλωτες ομάδες.
2. Συγχώνευση και κατάργηση επιδομάτων.
3. Εισαγωγή πλαφόν σε επιδόματα που λαμβάνουν δικαιούχοι πολλών επιδομάτων.

Αγορά Εργασίας

ΑΤΑ

1. Κατάργηση ΑΤΑ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
2. Επιδίωξη της κατάργησης της ΑΤΑ και στον ιδιωτικό τομέα σε συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους.

Μίνιμουμ Μισθός

1. Οποιαδήποτε αλλαγή στο μίνιμουμ μισθό θα γίνει μόνο εάν το επιβάλλουν οι οικονομικές συνθήκες και οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας και μετά από διαβούλευση με τους εταίρους του προγράμματος.

Προϊόντα και Υπηρεσίες

Services Directive

1. Πλήρη εφαρμογή του Services Directive.

Κλειστά Επαγγέλματα

1. Εφαρμογή του Services Directive.
2. Περεταίρω βελτίωση του τομέα των κλειστών επαγγελμάτων (δικηγόροι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες) αναλύοντας τις αναγκαίες απαιτήσεις και κατάργηση αυτών που δεν δικαιολογούνται.

Αγορά Κατοικίας

1. Έκδοση των τίτλων που εκκρεμούν μέχρι το τέλος του 2013.

Τουρισμός

Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά γιατί αποτελεί μεγάλο τομέα της οικονομίας που σμικρύνει λόγω αυξημένων κοστών, απώλειας ανταγωνιστικότητας, ψιλών εργατικών, γραφειοκρατίας κτλ.

1. Αλλαγή Συλλογικών Συμβάσεων στον τουριστικό τομέα ώστε να μειωθούν τα κόστη εργοδότησης και να καταργηθεί η ΑΤΑ.
2. Αξιολόγηση του προϋπολογισμού του ΚΟΤ εάν είναι επαρκής για να εφαρμοστούν οι δράσεις για την Τουριστική Στρατηγική 2011 -2015.
3. Μελέτη των κοστών ηλεκτρισμού, νερού, αποχετευτικών, που χρεώνονται οι ξενοδοχειακές μονάδες με σκοπό την ευθυγράμμιση τους με τις χρεώσεις προς τα νοικοκυριά.
4. Μελέτη για το πώς να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, προωθώντας χειμερινό τουρισμό και επεκτείνοντας το τουριστικό προϊόν μας σε άλλους τομείς, όπως ιατρικό τουρισμό.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More