fbpx

Μειώθηκαν οι ζημιές της Χαλκόρ

0 37

Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Χαλκόρ για τη χρήση 2010 διαμορφώθηκαν σε 13,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 19,4 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ ο τζίρος σημείωσε αύξηση της τάξης του 53,8%. Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Χαλκόρ για τη χρήση 2010 διαμορφώθηκαν σε 13,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 19,4 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ ο τζίρος σημείωσε αύξηση της τάξης του 53,8%.

Ειδικότερα, το 2010 η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα έδειξε σημάδια ανάκαμψης, ωστόσο παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα αντικατοπτρίζοντας τις επικρατούσες δυσχερείς οικονομικές συνθήκες και την μειωμένη καταναλωτική εμπιστοσύνη που αντιμετωπίζουν κυρίως οι χώρες της Ευρώπης.

Παρά τις αρνητικές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και το δύσκολο περιβάλλον σε Δυτική και ΝΑ Ευρώπη, ο Όμιλος Χαλκορ κατάφερε να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων και να κερδίσει μερίδια αγοράς.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το 2010 σε Ευρώ 1.044,3 εκατ. έναντι Ευρώ 679,1 εκατ. το 2009 σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 53,8%. Η άνοδος αυτή οφείλεται στις συγκριτικά υψηλότερες μέσες τιμές των μετάλλων αλλά και στην αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά 19,9%.

Σε επίπεδο όγκων το 2010, μεταβλήθηκε το μείγμα των πωλήσεων υπέρ των σωλήνων και των προϊόντων διέλασης χαλκού και σε βάρος των προϊόντων διέλασης ορειχάλκου. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις καλωδίων αποτέλεσαν το 41% των συνολικών πωλήσεων, οι πωλήσεις σωλήνων το 26%, τα προϊόντα έλασης το 18%, οι λάμες χαλκού το 9% και οι ράβδοι ορείχαλκου το 6%.

Τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη σημείωσαν άνοδο κατά 35,2% και ανήλθαν σε Ευρώ 43,4 εκατ. έναντι Ευρώ 32,1 εκατ. το 2009. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το 2010 σε Ευρώ 32,5 εκατ. έναντι Ευρώ 20,4 εκατ. την αντίστοιχη προηγούμενη χρονιά σημειώνοντας αύξηση κατά 59,5%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδη Ευρώ 4,2 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 5,8 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές προ φόρων), ανήλθαν το 2010 σε ζημιές Ευρώ 16,2 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 22,1 εκατ. το 2009.

Τέλος, οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε Ευρώ 13,1 εκατ. ή Ευρώ -0,1293 ανά μετοχή έναντι ζημιών Ευρώ 19,4 εκατ. ή -0,1913 ανά μετοχή το 2009.

Οι αυξημένες πωλήσεις στο εξωτερικό και κυρίως στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη όπου παρουσιάστηκαν σημάδια ανάκαμψης, υπερκάλυψαν την αρνητική επίπτωση στα μεικτά αποτελέσματα που είχε η απώλεια εσόδων από τη σημαντική επιδείνωση της εσωτερικής αγοράς. Η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα εξακολουθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να κινείται πτωτικά και η επιδείνωση της οικονομικής κρίσης αναμένεται να την οδηγήσει σε περαιτέρω υποχώρηση.

Η αύξηση της ζήτησης στις διεθνείς αγορές, ήταν περισσότερο έντονη σε βιομηχανικά προϊόντα από ότι σε προϊόντα εγκαταστάσεων, ωστόσο επηρεάστηκε αρνητικά από την ανοδική πορεία της τιμής του χαλκού αλλά και την υψηλή της μεταβλητότητα.

Το 2010 και σε συνέχεια των κινήσεων του 2009, συνεχίστηκαν οι πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους καθώς και τα προγράμματα αναδιάρθρωσης της παραγωγής μέσω βελτιστοποίησης και αναδιοργάνωσης των παραγωγικών διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε και η απόσχιση του κλάδου ράβδων και σωλήνων ορείχαλκου από τη Χαλκόρ και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική FITCO AE (πρώην ΣΥΛΛ.ΑΝ. ΑΕ). Πέραν των μέτρων που εφαρμόστηκαν για τη μείωση του κόστους παραγωγής, ο Όμιλος Χαλκορ εξακολούθησε τα μέτρα περιορισμού των δαπανών στα έξοδα διοίκησης και διάθεσης τα αποτελέσματα των οποίων θα φανούν το 2011.

Το 2011, παρά το γεγονός ότι οι οικονομικές συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν δύσκολες σε συγκεκριμένες βασικές αγορές (Ελλάδα, Βαλκανικές χώρες), η διαφαινόμενη ανάπτυξη στις χώρες της Δ. Ευρώπης όπου δραστηριοποιούμαστε, εκτιμούμε ότι θα επιδράσει θετικά στα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου.

Στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα δύσκολου μακροοικονομικού περιβάλλοντος, ο Όμιλος έχει θέσει ως κύριο στρατηγικό του στόχο τη διατήρηση των μεριδίων αγοράς στη Δυτική και ΝΑ Ευρώπη και στην ενίσχυση της δραστηριότητάς του σε νέες αγορές όπου δεν δραστηριοποιούνταν έως τώρα. Οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν το 2010 για τη μείωση του κόστους θα αποδώσουν μέσα στο 2011 ενώ κάποιες άλλες θα συνεχίσουν να υλοποιούνται και στο τρέχον έτος με κύριο στόχο να παραμείνει ο Όμιλος ανταγωνιστικός σε βάθος χρόνου. Παράλληλα με τα παραπάνω, η βέλτιστη διαχείριση των κεφαλαίων κίνησης και η μείωση του καθαρού δανεισμού αποτελούν την κύρια προτεραιότητα για το τρέχον έτος.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More