fbpx

Μοτοδυναμική: Καλύφθηκε πλήρως η αύξηση κεφαλαίου

0 81

Η Μοτοδυναμική γνωστοποιεί ότι η περίοδος της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την αύξηση κεφαλαίου κατά ποσό των 3.835.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 6.500.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,59 και τιμής διάθεσης €0,60 η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων έληξε την 23.12.2010. Η Μοτοδυναμική γνωστοποιεί ότι η περίοδος της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την αύξηση κεφαλαίου κατά ποσό των 3.835.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 6.500.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,59 και τιμής διάθεσης €0,60 η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων έληξε την 23.12.2010.

Η αύξηση κεφαλαίου ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και με την καταβολή συνολικού ποσού των 3.900.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

i.Ποσοστό 65,29% της συνολικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους.

Συγκεκριμένα, ασκήθηκαν δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 4.243.917 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές και καταβλήθηκε το ποσό των €2.546.350,20, ενώ 2.256.083 νέες μετοχές έμειναν αδιάθετες.

ii.Επιπρόσθετα, υποβλήθηκαν αιτήσεις προεγγραφής από κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης που είχαν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούσαν.

Κατά την προεγγραφή ζητήθηκαν συνολικά 2.376.160 πρόσθετες μετοχές, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των ως άνω αδιάθετων μετοχών, κατά 1,05 φορές.

iii.Οι ανωτέρω 2.256.083 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής, σύμφωνα με την από 24.11.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 26.10.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και καταβλήθηκε το ποσό των €1.353.649,80.

Με βάση τα ανωτέρω, ο συνολικός αριθμός μετοχών που ζητήθηκε τόσο από τους ασκήσαντες τα δικαιώματα προτίμησης όσο και από τους ασκήσαντες δικαίωμα προεγγραφής ανήλθε σε 6.620.077, το αντίστοιχο δε ποσό σε €3.972.046,20. Έναντι μετοχών προς διάθεση 6.500.000 αντίστοιχου ποσού €3.900.000,00, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπερκαλύφθηκε κατά 1,02 φορές.

Το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης κεφαλαίου ανέρχεται σε 100% το δε συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €3.900.000,00. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά €3.835.000,00, με την έκδοση 6.500.000 νέων, κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,59 εκάστη.

Η διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, συνολικού ποσού €65.000, άγεται σε πίστωση του λογαριασμού Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά την έκδοση των νέων μετοχών θα ανέρχεται σε €6.785.000,00 διαιρούμενο σε 11.500.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,59 έκαστη.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου μητρικής και θυγατρικής εταιρίας

Η Μοτοδυναμική ανακοινώνει την ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009. Από τον έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους ευρώ 143.751,87.

Το ποσό αυτό καλύφθηκε πλήρως από την σχηματισθείσα πρόβλεψη για τις αντίστοιχες χρήσεις, συνεπώς δεν θα υπάρξει επιβάρυνση στα αποτελέσματα της παρούσης χρήσης.

Επίσης, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2004 έως και 2009 της 100% θυγατρικής εταιρίας Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε., με τη διαδικασία της περαίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3888/2010.

Από το εκκαθαριστικό σημείωμα της περαίωσης προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού 4.200 ευρώ ποσό που θα βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2010.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More