fbpx

Παρουσίασε τις επενδυτικές ενισχύσεις το ΥΠΑΑ

0 12

Τα ενημερωτικά στοιχεία για το νέο επενδυτικό νόμο και το σχέδιο νόμου «Περί Ανταγωνισμού» παρουσίασε ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΤΕ Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τα ενημερωτικά στοιχεία για το νέο επενδυτικό νόμο και το σχέδιο νόμου «Περί Ανταγωνισμού» παρουσίασε ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΤΕ Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Οπως υπογράμμισε ο ίδιος για πρώτη φορά παρουσιάζεται ένα ετήσιο, ολοκληρωμένο και συνεκτικό πρόγραμμα επενδυτικών ενισχύσεων.

Το πρόγραμμα αυτό έχει τρείς πυλώνες:

– Επενδυτικός νόμος: γενικά και ειδικά επενδυτικά καθεστώτα
– Προγράμματα ΕΣΠΑ: Στοχευμένες ενισχύσεις υψηλής οικονομικής απόδοσης και αναδιάρθρωσης παραγωγικών δραστηριοτήτων
– ΕΤΕΑΝ: Συμπληρωματικές παρεμβάσεις στην εγχώρια αγορά κεφαλαίων για την εξασφάλιση πρόσβασης σε ρευστότητα και την μείωση του κόστους δανεισμού των επιχειρήσεων.

Δύο μήνες μετά την ψήφιση του επενδυτικού νόμου η νομοτεχνική επεξεργασία καινοτόμων διαδικασιών εφαρμογής και η συγκεκριμένη αναπτυξιακή στόχευση του Υπουργείου έχουν ολοκληρωθεί.

Ο νέος επενδυτικός νόμος αποκτά «ζωή» μέσα από τα προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν τις διαδικασίες υλοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων. Διαδικασίες επαναστατικές, που βάζουν το κράτος μπροστά, την ευθύνη, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, το σεβασμό στον πολίτη, το σεβασμό στον επενδυτή.

Τα πλεονεκτήματα του ετησίου προγράμματος επενδυτικών ενισχύσεων είναι σημαντικά:

1. Κατατίθεται η συνολική αναπτυξιακή στόχευση της κυβέρνησης και διαμορφώνεται ένα ξεκάθαρο περιβάλλον κινήτρων και ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις.

2. Η ανάκαμψη στην οικονομία προκαλείται μέσα από την αναδιάρθρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την ενίσχυση κλάδων υψηλής οικονομικής απόδοσης.

3. Αντιμετωπίζουμε με ολοκληρωμένο τρόπο τα εμπόδια που καλούνται να υπερνικήσουν οι επενδυτικές αποφάσεις στη χώρα μας, όπως η γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις, οι υπερτιμολογήσεις, η ασυνέπεια.

4. Εξασφαλίζεται η κρίσιμη μάζα επενδύσεων για την στοχευμένη αναδιάρθρωση των δυναμικών κλάδων παραγωγής προιόντων και υπηρεσιών.

5. Τερματίζονται οι πρακτικές του παρελθόντος που επέτρεπαν εκτεταμένες επικαλύψεις προγραμμάτων μικρής κλίμακος και είχαν οδηγήσει στη διαιώνιση των αντιπαραγωγικών επιδοτήσεων.

6. Εδραιώνεται η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια στους θεσμούς οικονομικής διακυβέρνησης.

7. Βραχυπρόθεσμα, η επιτυχής υλοποίηση του επενδυτικού νόμου, στην πρώτη φάση εφαρμογής του, θα ενισχύσει την προοπτική της αναπτυξιακής εξόδου της ελληνικής οικονομίας απο την κρίση.

2. Οι ενισχύσεις του νέου επενδυτικού νόμου

Σε ό,τι αφορά το «πακέτο» που διαθέτουμε με τον επενδυτικό νόμο, το σύνολο των χρηματικών επιχορηγήσεων για το 2011 είναι 1,2 δις ευρώ, ενώ οι φοροαπαλλαγές 3,2 δις ευρώ.

Στην πρώτη προκήρυξη θα προκηρυχθούν
– 500 εκ. στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής,
– 100 εκ. στο καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης,
– 150 εκ. στο ειδικό καθεστώς νεανικής επιχειρηματικότητας
– και 50 εκ. για δικτύωση επιχειρήσεων.

Στο καθεστώς γενικής επιχειρηματικότητας θα προκηρυχθούν 1 δις φοροαπαλλαγές. Οι υπόλοιπες διαθέσιμες φοροαπαλλαγές (800 εκ) θα χρησιμοποιηθούν για να συμπληρωθεί το πλαφόν ενισχύσεων που μπορούν να ζητήσουν οι επενδυτές στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής και στο καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης και θα αξιοποιηθούν για την προσέλκυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων πάνω από 50 εκ ευρώ.

Οι επιχορηγήσεις των ειδικών καθεστώτων (νεανική επιχειρηματικότητα και δικτύωση) θα συμπεριληφθούν στην πρώτη προκήρυξη αλλά θα υλοποιηθούν καθ’ολη τη διάρκεια του 2011. Στη δεύτερη προκήρυξη του 2011 θα προκηρυχθούν 400 εκ στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής, με έμφαση στις περιφέρειες που δοκιμάζονται απο την οικονομική κρίση.

Στο καθεστώς γενικής επιχειρηματικότητας θα προκηρυχθούν 800 εκ. φοροαπαλλαγές. Οι υπόλοιπες διαθέσιμες φοροαπαλλαγές (400 εκ) θα χρησιμοποιηθούν για να συμπληρωθεί το πλαφόν ενισχύσεων που μπορούν να ζητήσουν οι επενδυτές στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής και στο καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης και θα αξιοποιηθούν για την προσέλκυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, μεγαλύτερων από 50 εκ. και ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων. Παράλληλα θα συνεχίζουν να υλοποιούνται οι επιχορηγήσεις των δύο ειδικών καθεστώτων.

3. Οι διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου

Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες, κάνουμε μια πραγματική επανάσταση. Μέχρι σήμερα, ο κάθε υποψήφιος επενδυτής είχε απέναντί του ένα σύστημα χωρίς αρχή, μέση και τέλος, χωρίς συγκεκριμένες διαδικασίες, αφερέγγυο, που μοίραζε χρήματα χωρίς να υπολογίζει το χρόνο, τον κόπο του πολίτη, αλλά και την ίδια την οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή.

Με το νέο σύστημα, προκαλούμε τον εαυτό μας, το κράτος, τις υπηρεσίες να δώσουν το παράδειγμα της αξιοκρατίας και της αξιοπιστίας. Να σεβαστούμε τον πολίτη στην πράξη, άμεσα και έμμεσα.

Μέσα σε έξι μήνες θα ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία. Από την προκήρυξη μέχρι την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου. Τα πράγματα θα έχουν ως εξής.

Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των σχετικών ιστοσελίδων του υπουργείου, όπου θα βρίσκει και τις απαραίτητες πληροφορίες (www.mindev.gov.gr, www.ependyseis.gr, www.investingreece.gov.gr) και λαμβάνει προσωπικό κωδικό.

Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και των απαιτούμενα δικαιολογητικά και εκτυπώνει την αίτηση.

Υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Στην έδρα κάθε περιφέρειας, στη Μονάδα Ανάπτυξης στην Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και στην πλατεία Κοραή εδώ στην Αθήνα, δημιουργούμε πρότυπα γραφεία. Θα λειτουργούν ως receptions που θα κάνουν τον τυπικό προέλεγχο του φακέλου και θα κατευθύνουν τον πολίτη για τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Ακολουθεί ο προέλεγχος. Οι υπάλληλοι του Γραφείου ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και εφόσον είναι πλήρης, δίνουν απόδειξη. Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία, προσκομίζονται μέσα σε 10 ημέρες.

Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής του από δύο τυχαίους επιλεγμένους αξιολογητές. Δημιουργούμε για αυτό Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών, μετά από ανοιχτή πρόσκληση της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων. Αν υπάρχει απόκλιση στη βαθμολογία πάνω από 10 μονάδες, βαθμολογεί τρίτος αξιολογητής. Στα κριτήρια αξιολόγησης που σας έχουμε μοιράσει, αντανακλάται το πνεύμα του νέου πλαισίου για βιώσιμες, υγιείς, καινοτόμες επενδύσεις που προσφέρουν θέσεις εργασίας. (βλέπε Έντυπο με Κριτήρια Αξιολόγησης)

Φυσικά, όποιος είναι αξιολογητής, δεν μπορεί να είναι ελεγκτής. Κατά το διάστημα αυτό, ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του.

Δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσωρινός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων με τη βαθμολογία τους. Ο υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα ένστασης μέσα σε 10 ημέρες. Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Αναρτάται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων.

Για να μην σας κουράζω με λεπτομέρειες, η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης πιστοποιείται με επιτόπιο έλεγχο, που καταγράφει την αγορά πρώτων υλών, πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών. Κοινώς, τέρμα στις επιχειρήσεις – φαντάσματα.

Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο, τα επενδυτικά σχέδια υπόκεινται σε έλεγχο τόσο κατά τη διαδικασία υλοποίησης, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργία της επένδυσης. Έλεγχος μπορεί να γίνεται οποτεδήποτε, χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό, ακόμη και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί το 50% της επένδυσης.

Έκτακτος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται ακόμη και για προγενέστερους επενδυτικούς νόμους Σπάμε άλλο ένα ταμπού, που ήθελε τη δημόσια διοίκηση να «προγραμματίζει» ελέγχους και στην ουσία να κλείνει τα μάτια στη μη συμμόρφωση.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More