fbpx

Υπηρεσία Αξιών: Απόρρητες οι εργοστασιακές Αξίες των Ι.Χ.

7

Η FMVoice δημοσιεύει αποκλειστικά την απάντηση της Υπηρεσίας Αξιών προς το ΣΕΕΑΕ όταν ζήτησε τις εργοστασιακές με Εισαγγελική Παραγγελία.

Το θέμα των Εργοστασιακών Αξιών στην Ελλάδα έχει ανοίξει εδώ και μήνες στην Ελλάδα και πλέον το ΣΔΟΕ έχει αναλάβει να ανακαλύψει τις όποιες παραβάσεις έχουν πραγματοποιήσει κάποιες εισαγωγικές ώστε να γλιτώσουν την καταβολή των φόρων.

Ωστόσο, η FMVoice δημοσιεύει αποκλειστικά την απάντηση της Υπηρεσίας Αξιών του υπουργείου Οικονομικών προς το Σύνδεσμο Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΕΕΑΕ) ο οποίος με εντολή εισαγγελέα απαίτησε τις εργοστασιακές αξίες των αυτοκινήτων ώστε τα μέλη της να γνωρίζουν πόσο θα πληρώνουν για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα που θα φέρνουν στην Ελλάδα.

Ωστόσο μέσα στην απάντηση της Υπηρεσίας Αξιών ανακαλύψαμε πως οι Εργοστασιακές Αξίες που καταθέτουν οι εισαγωγικές εταιρείες Ελέγχονται και Εγκρίνονται από Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 126 του ν. 2960/01!

Οπότε σύμφωνα με την απάντηση της Υπηρεσίας Αξιών υπάρχει Ειδική Επιτροπή που Ελέγχει και Εγκρίνει τις εργοστασιακές Αξίες των ΙΧ που καταθέτουν οι εισαγωγικές.

Με λίγα λόγια τόσο η Υπηρεσία Αξιών όσο και τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Ενέκριναν τις συνεχείς μεταβολές των εργοστασιακών αξιών προς τα κάτω ακόμη και αν το κράτος μπορεί να έχανε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ από τις πτωτικές μεταβολές τους.

Επίσης σε κάποιο μέρος της απάντησης της Υπηρεσίας Αξιών αναφέρεται ρητά πως διενεργεί έρευνες και διατηρεί αρχείο τιμών εμπορευμάτων στο οποίο φυλάγονται, ταξινομούνται και αξιολογούνται τα στοιχεία τιμών.

Συνεπώς η Υπηρεσία Αξιών διαθέτει ένα τεράστιο αρχείο στο οποίο είναι καταγεγραμμένες όλες οι μειώσεις τιμών που έχουν πραγματοποιήσει οι εισαγωγικές εταιρείες αυτοκινήτων εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο κανένα στέλεχός της δεν σκέφτηκε να ερευνήσει πως είναι δυνατόν όποτε αλλάζει κάτι στη φορολόγηση των αυτοκινήτων την προηγούμενη ημέρα ισχύς του νέου καθεστώτος φορολόγησης να έχουν αλλάξει οι εργοστασιακές αξίες κάποιων εισαγωγικών εταιρειών ΙΧ μειώνοντας στο ελάχιστο τα κρατικά έσοδα.

Από την άλλη μεριά εξαιτίας των συνεχών αλλαγών των εργοστασιακών αξιών οι έμποροι εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αλλά και οι ιδιώτες καταναλωτές που εισάγουν κάποιο μοντέλο στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν ποιο θα είναι τελικά το κόστος εκτελωνισμού με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να κοστίζει τελικά ακριβότερα από την τιμή του αντίστοιχου καινούριου μοντέλου!

Η απάντηση της Υπηρεσίας Αξιών

Η άρνηση χορήγησης των Εργοστασιακών Αξιών Αυτοκινήτων της Υπηρεσίας Αξιών ήταν γνωστή αλλά για πρώτη φορά το «Fm Voice» δημοσιεύει την πλήρη απάντηση της Υπηρεσίας προς τον ΣΕΕΑΕ με αριθμό Πρωτοκόλλου 1430 και ημερομηνία 10-4-2003.

Η απάντηση με θέμα «Μη χορήγηση αντιγράφων κατατιθεμένων στην Υπηρεσία Τιμοκαταλόγων Αυτοκινήτων» αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Απαντώντας στην από 17-3-2002 αίτησή σας, την οποία μας διαβίβασε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά με το από 18-3-2003, χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, έγγραφό της, που περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 31-3-2003, σχετικά με χορήγηση αντιγράφων των προσκομιζομένων και κατατιθεμένων στην Υπηρεσίας μας τιμοκαταλόγων αυτοκινήτων, αντίγραφα που ανέρχονται σε χιλιάδες σελίδες, σας πληροφορούμε τα κατωτέρω:

Είναι γνωστό ότι για τους σκοπούς εφαρμογής της Τελωνειακής νομοθεσίας κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται άμεσα ή έμμεσα για τις πράξεις που πραγματοποιούνται κάθε φορά, στα πλαίσια των εμπορικών συναλλαγών, παρέχει στις τελωνειακές αρχές όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες, είτε αυτά ζητούνται είτε επιβάλλεται η παροχή τους από τις ισχύουσες διατάξεις, ανεξαρτήτως της μορφής τους καθώς και κάθε άλλη συνδρομή. 

Επίσης κάθε πληροφορία ή στοιχείο εμπιστευτικού χαρακτήρα που παρέχεται στις τελωνειακές αρχές καλύπτεται από επαγγελματικό απόρρητο και δεν ανακοινώνεται από τις αρχές αυτές χωρίς τη ρητή άδεια του προσώπου ή της αρχής που έχει παράσχει τα στοιχεία αυτά, εκτός αν τούτο προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις (κοινοτικές-εθνικές), ιδίως στον τομέα της προστασίας των στοιχείων στα πλαίσια δικαστικών διαδικασιών (αρθρ. 14 και 15 ΚΑΝ. 2913/92).

Εξάλλου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η Υπηρεσία μας είναι, πέραν των άλλων, αρμόδια για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας των εμπορευμάτων και ενημερώνει σχετικά περί τούτου τα τελωνεία για το τελικό καθορισμό υπό τούτων της δασμοφορολογητέας αξίας τους. Για το σκοπό αυτό ενεργεί έρευνες σε σχέση με την αξία των εμπορευμάτων, τηρεί αρχείο τιμών εμπορευμάτων στο οποίο φυλάγονται, ταξινομούνται και αξιολογούνται τα στοιχεία τιμών (πχ. Τιμοκατάλογοι, τιμολόγια, συμβόλαια αγοραπωλησίας, κλπ.).

Όλα αυτά τα έγγραφα, είτε προσκομίζονται είτε συλλέγονται στα πλαίσια των ερευνών μας, αφορούν εμπορικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια εμπορικά στοιχεία που καλύπτονται τόσο από το εμπορικό όσο και το υπηρεσιακό απόρρητο.

Ειδικότερα η προσκόμιση και η κατάθεση τιμοκαταλόγων καινουργιών αυτοκινήτων επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 2960/01 και διαλαμβάνουν τις τιμές χονδρικής πώλησης που καθορίζονται από τον Κατασκευαστή Οίκο του αυτοκινήτου και οι οποίες ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ και ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ από την ΕΙΔΙΚΗ προς τούτο ΕΠΙΤΡΟΠΗ που προβλέπεται από το ανωτέρω άρθρο και Νόμο.

Οι Αξίες των αυτοκινήτων που καθορίζονται, ύστερα από έγγραφο του Τελωνείου τελωνισμού τους, παρέχονται μόνο στα τελωνεία και όχι στους ιδιώτες, με έγγραφό μας το οποίο επισυνάπτεται στο παραστατικό τελωνισμού (Διασάφηση, κ.λπ.) με βάση τις οποίες προσδιορίζονται από το τελωνείο οι επιβαρύνσεις του αυτοκινήτου.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, τα αιτούμενα αντίγραφα των τιμοκαταλόγων των επιβατικών αυτοκινήτων, που ανέρχονται όπως προαναφέρθηκε σε χιλιάδες σελίδες, δεν επιτρέπεται, για τους ανωτέρω λόγους, να παρασχεθούν, καθόσον αυτά διαλαμβάνουν απόρρητα στοιχεία που ανάγονται στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής κάθε εργοστασίου παραγωγής αυτοκινήτων και η οποία πολιτική προφανώς διαφέρει από χώρα σε χώρα, σε θέματα ανταγωνισμού και κατά συνέπεια στην προστασία της οικονομικής δραστηριότητας των εταιρειών αυτοκινήτων (εργοστασίων κατασκευής-διανομέων).

Για τους ίδιους λόγους, δεν μπορούν να παρασχεθούν σε τρίτους στοιχεία αξιών ή άλλων πληροφοριών από τα τελωνεία τελωνισμού των αυτοκινήτων (βλ. Άρθρ. 11 ν.2960/01).

Αλλωστε, η παροχή σε τρίτους των αιτούμενων στοιχείων, που κατέχονται, ως εκ του λειτουργήματός μας, από την Υπηρεσία μας και συνιστούν υπηρεσιακό απόρρητο, αντίκειται και στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του ν. 1599/86 και άρθρου 5 ν. 2690/99.

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω και επειδή με την ανωτέρω αίτησή σας ισχυρίζεσθε ότι για πανομοιότυπα εισαγόμενα αυτοκίνητα έχουν προσδιοριστεί διαφορετικές αξίες, παρακαλούμε να συστήσετε στα μέλη σας όπως θέσουν υπόψη μας τις περιπτώσεις αυτές, μέσω των Τελωνείων που τελώνισαν τα αυτοκίνητά τους, ώστε μετά από εξέτασή τους να ενημερωθούν σχετικά περί της καθορισθείσης δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας του αυτοκινήτου τους για την επιβολή του Τέλους Ταξινόμησης.».

AKSIA1

 

AKSIA2

 

AKSIA3

 

andriswrx@yahoo.com

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More