fbpx

Ιντεάλ: Από τις 10/1 η καταβολή επιστροφής 0,6 ευρώ

0 63

Από τις 30/12 η μετοχή της Ιντεάλ θα είναι διαπραγματεύσιμη χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,6 ευρώ, ενώ η καταβολή της επιστροφής θα ξεκινήσει στις 10/1. Από τις 30/12 η μετοχή της Ιντεάλ θα είναι διαπραγματεύσιμη χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,6 ευρώ, ενώ η καταβολή της επιστροφής θα ξεκινήσει στις 10/1.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18ης Νοεμβρίου 2010 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 4.979.080,20 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού 4.979.080,20 Ευρώ με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40 Ευρώ σε 1,00 Ευρώ, και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 4.979.080,20 Ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,00 Ευρώ σε 0,40 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,60 ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 3.319.386,80 Ευρώ, διαιρούμενο σε 8.298.467 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την αριθ. Κ2-11066/13-12-2010 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 23/12/2010 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας και την αναλογική επιστροφή με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,60 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 30/12/2010 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,40 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,60 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 03/01/2011. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 10/01/2011 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως ακολούθως:

1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.

3. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών.

Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Με την πάροδο 5 ετών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 11/01/2016, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, (Κρέοντος 25-Αθήνα-104 42).

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra