fbpx

ΕΛΤΟΝ: Από 10/1 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

0

Από τις 10 Ιανουαρίου ξεκινά η καταβολή στους μετόχους της επιστροφής κεφαλαίου 0,04 ευρώ από την Ελτον. Δικαιούχοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στις 3 Ιανουαρίου. Από τις 10 Ιανουαρίου ξεκινά η καταβολή στους μετόχους της επιστροφής κεφαλαίου 0,04 ευρώ από την Ελτον. Δικαιούχοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στις 3 Ιανουαρίου.

Αναλυτικότερα, ανακοινώνεται από την Εταιρία Ελτον ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16-11-2010 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 1.069.207,48 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,60 σε ευρώ 0,64 η κάθε μία.

Επίσης αποφασίσθηκε η ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 1.069.207,48 Ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 0,04 ευρώ κάθε μίας ήτοι από ευρώ 0,64 σε ευρώ 0,60 η κάθε μία, και η επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,04 € ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω ισόποση αύξηση και μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα έξι εκατομμυρίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και είκοσι λεπτών (16.038.112,20 €) και διαιρείται σε είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά (26.730.187) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ κάθε μιας.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την υπ’ αριθμ. Κ2-11278/9-12-2010 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 23/12/2010 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,04 € ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω από την 30/12/2010 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με νέα ονομαστική αξία 0,60 € ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,04 € ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 3/1/2011 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 10/1/2011.

Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 10/1/2011 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank ERGASIAS έως και την 31/12/2016 ως ακολούθως:

1. Από τους χειριστές των δικαιούχων μετόχων εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην Τράπεζα EFG Eurobank ERGASIAS εφ’ όσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη Τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.

3. Από το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από το χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS είναι αναγκαία η προσκόμιση του δελτίου αστυνομικής τους ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Μετά την 31/12/2016 η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνον από τα γραφεία της εταιρίας (θέση Ντράσεζα – ΒΙΠΑ Αυλώνα).

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra