fbpx

Το έργο του ΥΜΕ το 2010

0 335

Τον απλογισμό του 2010 ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών, στον οποίο εμπεριέχονται οι βασικότερες πρωτοβουλίες που ανέλήφθησαν και υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Έτσι λοιπόν: Τον απλογισμό του 2010 ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών, στον οποίο εμπεριέχονται οι βασικότερες πρωτοβουλίες που ανέλήφθησαν και υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Έτσι λοιπόν:

– Ψηφίστηκε, μετά από διάλογο και με δίκαιο τρόπο, ο νόμος για την απελευθέρωση των Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, εξασφαλίζοντας σε όσους ήδη δραστηριοποιούνται στον χώρο τριετή μεταβατική περίοδο προκειμένου να μεταβούν ασφαλώς στη νέα εποχή της ανοιχτής αγοράς. Παράλληλα, διασφαλίστηκε το δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε πολίτη να ασκήσει το επάγγελμα του μεταφορέα εφ’ όσον πληροί τις προϋποθέσεις, ενώ γλίτωσε η χώρα από πρόστιμα της Ε.Ε. για κάθε μέρα καθυστέρησης αλλαγής του καθεστώτος που επικρατούσε. Με την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού θα έχουμε χαμηλότερες τιμές κομίστρων και τελικώς χαμηλότερες τιμές στα προϊόντα.

– Ψηφίσθηκε ο νόμος για την αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό του ΟΣΕ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο σταματά η αιμορραγία της ελληνικής Οικονομίας από το δυσβάστακτο κόστος λειτουργίας ελλειμματικών υπηρεσιών. Και μάλιστα, χωρίς να χάσει κανείς από τους εργαζόμενους τη δουλειά του και να υποστεί περικοπές στις βασικές αποδοχές του.

– Τα επιχειρησιακά σχέδια των εταιρειών του Ομίλου ΟΣΕ προωθούνται και υλοποιούνται εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έθεσε το Υπουργείο. Είναι εφικτός στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ο άμεσος ισοσκελισμός της ζημιάς των 231 εκατ. ευρώ μέσα στο 2011.

– Ψηφίσθηκε ο νόμος για τη Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και εκπονήθηκε το Εθνικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια 2011-2020. Με το νόμο αυτό, θεσπίστηκε σύστημα εποπτείας του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος και κυρώθηκε η Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΑΣΘ. Επίσης, απελευθερώθηκε η λειτουργία συνεργείων και πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων. Έτσι, δημιουργείται μία νέα αγορά με συνεργεία, τα οποία θα μπορούν να τοποθετούν, να συντηρούν και να επισκευάζουν συσκευές και εξαρτήματα αερίων καυσίμων (φυσικό αέριο/CNG και υγραέριο/LNG). Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αερίων καυσίμων μέσα από ένα πρόγραμμα κατάρτισης, εξειδίκευσης και πιστοποίησης. Αυτή η αλλαγή είναι πάρα πολύ σημαντική και για τη μείωση του κόστους για τον ιδιοκτήτη του οχήματος που χρησιμοποιεί εναλλακτικά αέρια καύσιμα, αλλά βεβαίως και για τη μείωση της επιβάρυνσης από ρύπους της ατμόσφαιρας, του περιβάλλοντος.

– Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και βρίσκεται προς κατάθεση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Στο πλαίσιο του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, πηγαίνουμε σε μια Αρχή η οποία θα συντονίζει και θα οδηγεί τις πτήσεις. Επιτυγχάνουμε αύξηση της χωρητικότητας του εναέριου χώρου, μείωση του κόστους για τις αεροπορικές εταιρείες, μείωση του χρόνου καθυστερήσεων. Μια μικρή επανάσταση αποτελεί η ρύθμιση για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τη δυνατότητα αξιοποίησης και ανάπτυξης των ελληνικών αεροδρομίων στην ελληνική περιφέρεια. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που ρυθμίζεται δια νόμου πλέον, μετά την πρώτη τομή που έγινε στις αρχές αυτού του χρόνου είναι η απελευθέρωση του handling.

– Δημιουργήθηκε Σύστημα Επιτελικής Παρακολούθησης έργων μελετών και υπηρεσιών. Το Σύστημα Επιτελικής Παρακολούθησης υπηρετεί δύο σκοπούς: την κατά κυριολεξία διαφάνεια αφενός, αφού τα ουσιώδη στοιχεία της εξέλιξης κάθε έργου αναρτώνται στο διαδίκτυο και αφετέρου υπηρετεί τη συγκέντρωση με σύγχρονο και επιστημονικό τρόπο αξιόπιστων στοιχείων για την παρακολούθηση και τη βελτιωτική παρέμβαση στην εξέλιξη συμβάσεων έργων και υπηρεσιών. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούνται 3.100 συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 15 δισ. ευρώ.

– Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την τροποποίηση του συστήματος εκπόνησης μελετών, εκτέλεσης δημοσίων έργων και τη σύσταση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων, με αρμοδιότητες στους ελέγχους ωριμότητας, την εκδίκαση ενστάσεων στο προσυμβατικό στάδιο, τη συμμετοχή στις Επιτροπές παραλαβής έργων, στη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων στα έργα και τη Διαχείριση Μητρώου Μελετητών & Γραφείων/Εταιρειών Μελετών – χορήγηση πτυχίων.

– Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η πρόταση του Υπουργείου για μετεξέλιξη του ΟΑΣΑ σε Μητροπολιτικό Φορέα με περιοχή αρμοδιότητας την Περιφέρεια Αττικής, όπως ορίζεται από τον «Καλλικράτη» και το όλο σχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, το οποίο σύντομα θα λάβει τη μορφή νομοσχεδίου και θα συζητηθεί με τους εμπλεκόμενους φορείς. Σύμφωνα με αυτό θα συγχωνευθούν οι εταιρίες παροχής και εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου προκειμένου να προκύψουν δύο φορείς, ένας για τα μέσα Σταθερής Τροχιάς και ένας για τα Οδικά Μέσα Μεταφοράς. Μοναδικός μέτοχος των δύο νέων φορέων θα είναι ο ΟΑΣΑ, ο οποίος ως αμιγώς κρατική επιχείρηση εγγυάται το δημόσιο χαρακτήρα των αστικών συγκοινωνιών, ενώ κανείς εργαζόμενος δεν θα χάσει τη δουλειά του. Όπου υπάρχει πλεονάζον προσωπικό θα ακολουθηθεί η μέθοδος των μετατάξεων. Στόχος είναι η εξάλειψη των ελλειμμάτων με ταυτόχρονη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

– Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ως προς το μέρος των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο νέος Νόμος ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την 3η Κοινοτική Οδηγία και ρυθμίζει το πλήρες άνοιγμα της ταχυδρομικής αγοράς από 01.01.2013, το περιεχόμενο και την ποιότητα της Καθολικής Υπηρεσίας, τον τρόπο ορισμού του Φορέα Παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας για όλη την Επικράτεια, το καθεστώς αδειοδοτήσεων για τη λειτουργία των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και τις υποχρεώσεις τους, ενώ ως προς το μέρος των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις δημιουργούν ένα διαφανές και λειτουργικό πλαίσιο για τις επικοινωνίες, εξασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες τους για θέματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

– Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την «πιστοποίηση των μηχανοδηγών», με το οποίο συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ανταπόκριση της χώρας μας σε αυτό προκειμένου να μην υπάρχουν παραπομπές κι αντεγκλήσεις. Προβλέπει τις προϋποθέσεις και διαδικασίες απόκτησης άδειας και πιστοποίησης των μηχανοδηγών οι οποίοι οδηγούν μηχανές έλξης και συρμούς στο σιδηροδρομικό σύστημα της Ελλάδας, καθώς και την αναγνώριση των αντίστοιχων εγγράφων πιστοποίησης μηχανοδηγών χωρών εκτός Ε.Ε.

– Προκηρύχθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση με σύμβαση παραχώρησης της ανάπτυξης Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο. Ένα εμπορευματικό κέντρο, από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, επιφανείας 600 στρεμμάτων.

– Επανασχεδιάζονται οι νέοι αυτοκινητόδρομοι της Αττικής, αφού ακυρώθηκαν οι σχετικές προεκλογικές δημοπρατήσεις διότι τα έργα δεν ήταν ώριμα και έλειπαν μελέτες, δεν ήταν ενταγμένα στο Ρυθμιστικό Αττικής, ήταν υψηλού κόστους και με πολλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

– Για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι ορίστηκε η 1η Μαρτίου 2011 ως ημερομηνία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών. Χρειάστηκε να διερευνηθεί ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου, αφού η προηγούμενη Κυβέρνηση δεν είχε εξασφαλίσει τους πόρους, να επιλυθούν θέματα λειτουργίας με συνεργασία ΥΠΑ/ΓΕΑ, δεδομένου ότι εφάπτεται με το στρατιωτικό αεροδρόμιο της περιοχής και να επιλυθούν τα θέματα προμήθειας, τοποθέτησης και λειτουργίας του εξοπλισμού αεροναυτιλίας σε συνεργασία με την ΥΠΑ. Όλα αυτά διευθετήθηκαν και το έργο θα προχωρήσει με σύμβαση παραχώρησης.

– Λαμβάνονται μέτρα για την επίσπευση και επανεργοποίηση των έργων παραχώρησης. Διερευνώνται εναλλακτικές λύσεις για τις χαράξεις που έχουν ήδη απορριφθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας. Η Κυβέρνηση επιταχύνει τις απαλλοτριώσεις, αρχικές και συμπληρωματικές με πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Μεγάλων Έργων επιταχύνονται οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως και οι αρχαιολογικές έρευνες στις περιοχές των έργων, μετά από Μνημόνιο Συνεργασίας που συντάχθηκε με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

– Καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών της Θεσσαλονίκης, με άξονες την εκπόνηση συναινετικού Σχεδίου Αναφοράς, τη συγκρότηση κατάλληλων οργανωτικών δομών και την εξασφάλιση των κατάλληλων χρηματοδοτικών πηγών.

– Αντιμετωπίστηκε με αποφασιστικότητα, για πρώτη φορά, το θέμα των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, ξεκινώντας την αποξήλωση από τις κεντρικές λεωφόρους και καθιερώνοντας ταυτόχρονα νέους κανόνες στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

– Εγκρίθηκε η δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας, κατά το πρότυπο της Εγνατίας, για το σχεδιασμό και την κατασκευή του οδικού δικτύου της Κρήτης (ΒΟΑΚ – ΝΟΑΚ).

– Καταγράφηκαν και επιλύονται χρονίζοντα προβλήματα των έργων, τα οποία εκτρέπουν τον προϋπολογισμό και τον χρόνο περαίωσής τους ώστε να καταρτιστεί ένα αξιόπιστο και ρεαλιστικό πρόγραμμα για την υλοποίηση του συνόλου των έργων (συγχρηματοδοτούμενα ή μη).

– Προωθείται η κατασκευή πεζογεφυρών σε αστικές λεωφόρους, όπου παρατηρείται αυξημένος αριθμός ατυχημάτων. Διενεργήθηκε μελέτη σκοπιμότητας επιλογής θέσεων ανισόπεδων διαβάσεων πεζών στους άξονες αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Τον Σεπτέμβριο του 2010 προεγκρίθηκαν 100 θέσεις για πεζογέφυρες που κρίνονται αναγκαίες με βάση τα γενικά κριτήρια για την προσβασιμότητά τους και τον Οκτώβριο προχώρησε η εισήγηση για την υλοποίηση 20 πεζογεφυρών πρώτης προτεραιότητας.

– Για πρώτη φορά είχαμε διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες για τις διακρατικές συμφωνίες, τις άγονες γραμμές και την εξυπηρέτηση εδάφους των αεροδρομίων. Εξάλλου, για πρώτη φορά ο διαγωνισμός για την εξυπηρέτηση εδάφους τέθηκε σε διαβούλευση στο διαδίκτυο.

– Εξασφαλίστηκαν πόροι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις επεκτάσεις των υφιστάμενων γραμμών του Μετρό, τη δρομολόγηση της κατασκευής της νέας Γραμμής 4 ή Γραμμής V για το Μετρό της Αθήνας και την πρόοδο για το Μετρό της Θεσσαλονίκης.

– Παραδόθηκαν στο κοινό οι σταθμοί και οι χώροι στάθμευσης του μετρό Χολαργός και Νομισματοκοπείο και αύριο 30 Δεκεμβρίου 2010 παραδίδεται και ο σταθμός Αγ. Παρασκευή.

– Το «πράσινο κύμα», η προτεραιότητα δηλαδή στη σηματοδότηση στο τραμ μείωσε σημαντικά τον χρόνο μετακινήσεων με το μέσο αυτό, που πλέον έγινε πιο εύχρηστο.

– Προχώρησε με γοργούς ρυθμούς η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τις κοινοτικές οδηγίες. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει ενσωματώσει 12 Οδηγίες, ενώ προώθησε τη διευθέτηση οκτώ παραβάσεων Οδηγιών.

– Δημιουργήθηκε Μόνιμη Επιτροπή Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με απόφαση του Υπουργού Δημήτρη Ρέππα προκειμένου να υπάρξει μία διαρκής διαβούλευση και αποτέλεσμα στον χώρο των logistics. Ο ρόλος της επιτροπής, στην οποία δίνεται η δυνατότητα ευρείας εκπροσώπησης από κλάδους των μεταφορών και της οικονομίας, είναι να λειτουργήσει ως συλλογικός τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας.

– Διεκδικήθηκε η μονιμότητα και ενίσχυση των σκοπών του ENISA και προκλήθηκε και πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του συμπεριλαμβάνοντας μη επιχειρησιακά καθήκοντα αναφορικά με την αντιμετώπιση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, ή τη λειτουργία του και ως κέντρο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (Computer Emergency Response Theme).

– Ανασυστάθηκε, με απόφαση του Υπουργού Δημήτρη Ρέππα, η Επιτροπή για τη διαμόρφωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Εν τω μεταξύ, η 1η Μαρτίου του 2011 ορίστηκε ως ημερομηνία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι.

Αυτό γιατί χρειάστηκε αφενός να διερευνηθεί ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου, αφού σύμφωνα με τη σημερινή ηγεσία του υπουργείου, η προηγούμενη Κυβέρνηση δεν είχε εξασφαλίσει τους πόρους, αφετέρου να επιλυθούν θέματα λειτουργίας με συνεργασία ΥΠΑ/ΓΕΑ, δεδομένου ότι εφάπτεται με το στρατιωτικό αεροδρόμιο της περιοχής και να επιλυθούν τα θέματα προμήθειας, τοποθέτησης και λειτουργίας του εξοπλισμού αεροναυτιλίας σε συνεργασία με την ΥΠΑ.

Όλα αυτά διευθετήθηκαν και το έργο θα προχωρήσει με σύμβαση παραχώρησης.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra