fbpx

ΑΕΓΕΚ: Επιπρόσθετη φορολογία 8,4 εκατ.

0 10

Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της ΑΕΓΕΚ για τις χρήσεις 2008 και 2009. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το σύνολο των φόρων που προέκυψε κατά τον εν λόγω έλεγχο, με τις επ’ αυτού προσαυξήσεις, ανέρχεται στο ποσό των 8.404.910,56 ευρώ. Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της ΑΕΓΕΚ για τις χρήσεις 2008 και 2009. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το σύνολο των φόρων που προέκυψε κατά τον εν λόγω έλεγχο, με τις επ’ αυτού προσαυξήσεις, ανέρχεται στο ποσό των 8.404.910,56 ευρώ.

Από το προαναφερόμενο ποσό των προσδιορισθέντων φόρων, συνολικού ποσού 8.404.910,56 ευρώ, το μεγαλύτερο τμήμα – ανερχόμενο σε ποσό 5.298.051,96 ευρώ μετά αναλογούντων τελών, ποσού 30.212,54 ευρώ, και προσαυξήσεων, ποσού 2.437.103,90 ευρώ, ήτοι συνολικά ποσό 7.765.368,40 ευρώ – οφείλεται σε διαφορές φόρου εισοδήματος, επενεκτέες κατά την άποψη του διενεργηθέντος ελέγχου, η οποία (άποψη) είναι αντίθετη με τη θέση και άποψη της φορολογούσας αρχής κατά το χρόνο φορολόγησης του εν λόγω εισοδήματος (ήτοι, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2009).

Συγκεκριμένα, στις 21/5/2008 υπεγράφη συμφωνία αναπροσαρμογής του τιμήματος πώλησης της συμμετοχής της εταιρείας στην ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. κατά 35 εκαρτ. ευρώ επιπλέον του αρχικού τιμήματος (σχετική ενημέρωση περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας Α’ τριμήνου 2008, στο κεφάλαιο ‘Μεταγενέστερα Γεγονότα’).

Σημειώνεται ότι η φορολογική υποχρέωση για τη χρήση 2008 είχε αρχικώς προσδιοριστεί από την εταιρία στο ποσό των 5.057.420 ευρώ, βάσει των αλλαγών που είχαν επέλθει στη φορολογία εισοδήματος από την πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3522/2006, η οποία (διάταξη) εφαρμόζεται επί εισοδημάτων από την πώληση μετοχών που διενεργείται μετά την 01.01.2007, ήτοι φορολογία του εισοδήματος εκ της πωλήσεως με βάση τις γενικές διατάξεις και συμψηφισμό του αντίστοιχου προκαταβληθέντος φόρου 5% (σχετική ενημέρωση περιλαμβάνεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας χρήσεων 2008 και 2009, στη σημείωση 9.16 ‘Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση και συμφωνία φόρου’).

Κατά την κατάθεση όμως της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση 2008 αναγνωρίσθηκε από τη φορολογούσα αρχή ότι το συμπληρωματικό τίμημα, ποσού 35.000.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε στην εταιρία εντός της χρήσης 2008, για την πώληση των μετοχών της εταιρείας ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε., κυριότητας της ΑΕΓΕΚ, η οποία πώληση είχε πραγματοποιηθεί εντός του 2006 με αρχικό τίμημα ποσού €30.000.000, θα φορολογηθεί με το φορολογικό καθεστώς του χρόνου πραγματοποιήσεως της πωλήσεως (ήτοι, με βάση τα ισχύοντα το 2006, οπότε το σχετικό εισόδημα φορολογείτο αυτοτελώς και εξαντλητικώς με εφαρμογή συντελεστή 5%) (σχετικές ενημερώσεις περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας Α’ τριμήνου, εξαμήνου, εννεαμήνου και ετήσιες χρήσεως 2009, στη σημείωση 9.16 ‘Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση και συμφωνία φόρου’).

Τέλος, εξαιρουμένου του φόρου εισοδήματος και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία περιλαμβάνει στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ‘Μερίσματα πληρωτέα’, ποσού 187.436,21 ευρώ, (σχετική ενημέρωση περιλαμβάνεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρήσεων 2008 και 2009, στη σημείωση 9.19 ‘Εμπορικές υποχρεώσεις και προκαταβολές’), αναφορικά με τα υπόλοιπα πορίσματα του διενεργηθέντος ελέγχου χρήσεων 2008 και 2009, η πρόβλεψη που έχει σχηματίσει η εταιρεία για κάλυψη διαφορών φορολογικών ελέγχων των υπόψη χρήσεων, ποσού 250.000 ευρώ, (σχετική ενημέρωση περιλαμβάνεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας χρήσεων 2008 και 2009, στη σημείωση 9.16 ‘Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση και συμφωνία φόρου’), κρίνεται επαρκής, δοθέντος ότι η σχετική συνολική πρόσθετη επιβάρυνση είναι της τάξεως των 74.000 ευρώ περίπου.

Η εταιρεία προτίθεται να ασκήσει κατά των κοινοποιηθέντων κατά τα άνω φύλλων ελέγχου τα νόμιμα ένδικα μέσα για την προάσπιση των συμφερόντων της.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More