Business Woman Skyscraper
Business Woman Skyscraper

ΑΑΔΕ: Στα 109,163 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία στο τέλος Φεβρουαρίου

1,628 δισ. ευρώ νέα ληξιπρόθεσμα χρέη στο πρώτο δίμηνο!

0 49

Ξεπέρασε τα 109,1 δισ. ευρώ το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση στο τέλος Φεβρουαρίου του 2021 έναντι 108,1 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2020, σημειώνοντας, μέσα σε δύο μόλις μήνες, αύξηση κατά 1 δισ. ευρώ περίπου. 

Η αύξηση των συνολικών ληξιπρόθεσμων χρεών προς τις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης οφείλεται κυρίως στην αδυναμία εκατομμυρίων νοικοκυριών και χιλιάδων επιχειρήσεων να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα νέες και παλαιές φορολογικές οφειλές τους, εξαιτίας των αυστηρών περιορισμών που επιβλήθηκαν στις επαγγελματικές και οικονομικές τους δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 2020 και στους πρώτους μήνες του 2021, για να αντιμετωπιστεί το πρώτο και το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2020 οι νέες βεβαιωμένες οφειλές που δεν πληρώθηκαν εμπρόθεσμα υπερέβησαν τα 7,12 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,68 δισ. ευρώ ήταν βεβαιωμένα ποσά φόρων. Από τα ποσά εκείνα εισπράχθηκαν 1,681 δισ. ευρώ και διαγράφηκαν άλλα 355 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να παραμένουν απλήρωτα 5,09 δισ. ευρώ! Στο πρώτο δίμηνο του 2021 άλλα 1,63 δισ. ευρώ βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση κατέστησαν ληξιπρόθεσμα! Από αυτά εισπράχθηκαν και διαγράφηκαν τα 278 εκατ. ευρώ και παραμένουν απλήρωτα 1,36 δισ.ευρώ.

Το ποσό των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει αρχίσει να διογκώνεται από τον Μάρτιο του 2020 και μετά, όταν ξεκίνησε η επιβολή των περιοριστικών μέτρων κατά του κορωνοϊού και η κυβέρνηση άρχισε να νομοθετεί αναστολές πληρωμών και παρατάσεις προθεσμιών καταβολής φορολογικών και άλλων οφειλών.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.):

* Τα νέα χρέη προς τις φορολογικές αρχές, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα εντός του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 ανήλθαν σε 1,628 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 1,537 δισ. ευρώ ήταν απλήρωτοι φόροι και τα υπόλοιπα 91 εκατ. ευρώ μη φορολογικές οφειλές. Από το συνολικό νέο ληξιπρόθεσμο χρέος των 1,628 δισ. ευρώ διαγράφηκαν ήδη τα 23 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν εκπρόθεσμα 255 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 16,7%.

* Tο ποσοστό εισπραξιμότητας των τεσσάρων βασικών φόρων, του Φ.Π.Α., του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.), του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων (Φ.Ε.Ν.Π.) και του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 79,06% τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

* Τα επιμέρους ποσοστά εισπραξιμότητας ανήλθαν σε 83,1% στον Φ.Π.Α., 69,21% στον Φ.Ε.Φ.Π., 87,29% στον Φ.Ε.Ν.Π. και 74,02% στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο του 2021, βεβαιώθηκαν από τις Δ.Ο.Υ.  983,75 εκατ. ευρώ έσοδα από τον Φ.Π.Α. και εξ αυτών πληρώθηκαν εμπρόθεσμα τα 817,48 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ποσά οφειλών Φ.Π.Α. συνολικού ύψους 166,27 εκατ. ευρώ να καταστούν ληξιπρόθεσμα. Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 452,3 εκατ. ευρώ έσοδα από Φ.Ε.Φ.Π., εκ των οποίων 313,05 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα και 139,25 εκατ. ευρώ κατέστησαν ληξιπρόθεσμα. Επίσης βεβαιώθηκαν έσοδα από Φ.Ε.Ν.Π. ύψους 312,37 εκατ. ευρώ αλλά εξοφλήθησαν εμπρόθεσμα 272,66 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 39,71 εκατ. ευρώ κατέστησαν ληξιπρόθεσμα.

Όσον αφορά τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., το συνολικό ποσό που βεβαιώθηκε τον Φεβρουάριο ανήλθε σε 416,18 εκατ. ευρώ, αλλά το ποσό που εισπράχθηκε έφθασε τα 308,07 εκατ. ευρώ, οπότε το ποσό που παρέμεινε απλήρωτο ανήλθε σε 108,11 εκατ. ευρώ.

* Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 τα παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα οποία είχαν ανέλθει σε 107,384 δισ. ευρώ την 31η-12-2020 (μετά από εισπράξεις και διαγραφές που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020) μειώθηκαν κατά 203 εκατ. ευρώ. Έτσι, τα συνολικά χρέη προς τις φορολογικές αρχές, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31-12-2020 και παρέμειναν ανείσπρακτα έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2021 ανήλθαν σε 107,181 δισ. ευρώ.

* Το συνολικό ποσό των (παλαιών και νέων) ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές, το οποίο είχε συσσωρευτεί στο τέλος Φεβρουαρίου 2021 διαμορφώθηκε στα 109,163 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,056 δισ. ευρώ, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020 και κατά 333 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021. Από το ποσό αυτό τα 24,02 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης και τα υπόλοιπα 85,143 δισ. ευρώ λαμβάνονται υπ’ όψιν ως το πραγματικό υπόλοιπο των βασικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

* Ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις φορολογικές αρχές αυξήθηκε στο πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους, κατά 95.183 πρόσωπα (φυσικά και νομικά), καθώς διαμορφώθηκε σε 4.140.400 στο τέλος Φεβρουαρίου 2021, από 4.045.217 στο τέλος Δεκεμβρίου 2020.

* Από τα Ελεγκτικά Κέντρα, την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) και τις Δ.Ο.Υ. επιβλήθηκαν κατασχέσεις σε εισοδήματα, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία μόλις 156 οφειλετών του Δημοσίου. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των οφειλετών εναντίον των οποίων έχουν επιβληθεί κατασχέσεις αυξήθηκε σε 1.293.196 (ήταν  1.293.040 τον Δεκέμβριο).

* Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών εναντίον των οποίων είναι δυνατή η επιβολή κατασχέσεων αυξήθηκε από 1.849.948 στο τέλος Δεκεμβρίου 2020 σε 1.874.705 στο τέλος Φεβρουαρίου 2021. Αυτό σημαίνει ότι άλλοι 24.757 φορολογούμενοι εκτέθηκαν, στο πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους, σε κίνδυνο επιβολής κατασχέσεων, είτε επειδή δεν εξόφλησαν ολοσχερώς είτε επειδή δεν τακτοποίησαν σε δόσεις τις οφειλές τους.

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More