fbpx

Αλ. Πάλλη: Οι ΜμΕ θα πρέπει να κριθούν με το βάρος της ευθύνης που τους αναλογεί

0 68

Για την σημασία των ΜμΕ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον μίλησε η Αλεξάνδρα Πάλλη, αντιπρόεδρος του CSR HELLAS στο πρόσφατο 2ο Athens ESG Forum της BOUSSIAS.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, κατά την ομιλία της, η Αλεξάνδρα Πάλλη παρουσίασε το Ελληνικό Σύμφωνο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας, πρωτοβουλία του CSR HELLAS για την ανάδειξη των πρωτοπόρων μελών του στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας και για την ενίσχυση του επιπέδου ωριμότητας των εφοδιαστικών τους αλυσίδων και των φορέων εκπροσώπησής τους.

Επιπλέον, μίλησε για τη σχέση των ΜμΕ με τη βιωσιμότητα, το τι αλλάζει στο περιβάλλον των επιχειρήσεων με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, το κόστος μετάβασης και τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ΜμΕ προς τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Τα προβλήματα της χρηματοδότησης

Ακολουθούν μερικά βασικά σημεία της ομιλίας:

– Παρά τη γενική αίσθηση ότι η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί προνομιακό χώρο των μεγάλων επιχειρήσεων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) σχεδόν στο σύνολό τους (97%) (σύμφωνα με σχετική έρευνα) καταγράφονταιως εξοικειωμένες με την κοινωνική υπευθυνότητα/βιωσιμότητα.

– Αυτό που προκύπτει στη σχέση των ΜμΕ με τη βιωσιμότητα είναι ότι θα κληθούν από δύο πλευρές ταυτόχρονα, τους μεγάλους πελάτες τους που είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με την Ευρωπαϊκή Ταξινομία και την Οδηγία CSRD περί της δημοσιοποίησης των πληροφοριών που αφορούν τη βιωσιμότητα, αλλά και από τους χρηματοπιστωτικούς και ασφαλιστικούς οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται, να επεξεργασθούν και να παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι λαμβάνουν υπόψη τους τη βιωσιμότητα, την επίδρασή τους σε θέματα ουσιώδη και τις ενέργειές τους για να μειώσουν τα όποια αρνητικά αποτελέσματα προκαλούνται από την λειτουργία τους στον άνθρωπο και στο περιβάλλον και να βελτιώσουν αν είναι εφικτό τα θετικά τους αποτελέσματα για την κοινωνία και το περιβάλλον.

– Αρκετές μελέτες που αφορούν την επίδραση του νέου κανονιστικού πλαισίου στην οικονομία και στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, υπογραμμίζουν τον κίνδυνο αποκλεισμού και άνισης μεταχείρισης των ΜμΕ σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης στη χρηματοδότηση της μετάβασης αλλά και τον κίνδυνο της άμεσης και σημαντικής επιβάρυνσης των ΜμΕ με πρόσθετο κόστος για την κάλυψη απαιτήσεων που αφορούν κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις αφού σήμερα όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα αφορούν τις μεγάλες και πολυεθνικές επιχειρήσεις ή τις εισηγμένες εταιρίες στα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

– Οι λόγοι για τους οποίους οι ΜμΕ δεν επενδύουν στη βιωσιμότητα εντοπίζονται κυρίως στην έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων ενώ παράλληλα οι κατευθυντήριες γραμμές για τις ΜμΕ είναι πολύ περίπλοκες για αυτές.

– Οι ΜμΕ θα πρέπει να κριθούν ισότιμα και δίκαια με το βάρος της ευθύνης που τους αναλογεί σε κάθε ένα από τα ουσιώδη θέματα όπως είναι κλιματική αλλαγή και οι εκπομπές του θερμοκηπίου, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων και του αποκλεισμού λόγω του φύλου και άλλων πληθυσμιακών χαρακτηριστικών, κλπ. Επίσης, θα πρέπει προς την κατεύθυνση της πρόσβασης στη βιώσιμη χρηματοδότηση να βοηθηθούν και να υποστηριχθουν τόσο από επιμελητήρια και φορείς όσο και από τις μεγάλες επιχειρήσεις.

– Το CSR Hellas ανέπτυξε μία νέα πρωτοβουλία, το Ελληνικό Σύμφωνο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας και καλεί όλους τους φορείς που εκπροσωπούν και υποστηρίζουν τις ΜμΕ αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις σε συνεργασία για τη βελτίωση του επιπέδου ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας οριζόντια σε επίπεδο γεωγραφικής συγκέντρωσης και κάθετα σε επίπεδο κλάδων.

– Το Ελληνικό Σύμφωνο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας, το οποίο αποτελεί εφαρμογή στην Ελλάδα του αντίστοιχου Pact for Sustainable Industry του CSR Europe, φιλοδοξεί μεταξύ των άλλων να ενισχύσει την ετοιμότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων (ΜμΕ) στην υιοθέτηση πρακτικών βιωσιμότητας στη στρατηγική και λειτουργία τους και να συμβάλλει στις πολιτικές πρωτοβουλίες των θεσμικών φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα περισσότερο βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More