Business Woman Skyscraper
Business Woman Skyscraper

Alpha Bank : Μπαίνουν οι υπογραφές για το Galaxy

0 25

Ανακοινώνεται και επίσημα μέσα στην εβδομάδα με το κλείσιμο της της συναλλαγής Galaxy ύψους 10,8 δις ευρώ, ο βασικός κορμός του σχεδίου μετασχηματισμού της Alpha Bank που εισάγει την τράπεζα σε μια νέα και ελπιδοφόρα περίοδο.

Παρά το γεγονός ότι οι διαδικασίες αυτές είχαν εκτός των άλλων να αντιμετωπίσουν και την επέλαση της πανδημίας , απώλεια χρόνου δεν υπήρξε και όλα ακολούθησαν το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με αυτό :
-Ολοκληρώθηκε ο εσωτερικός μετασχηματισμός των θυγατρικών της Alpha Bank, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε εδώ και περίπου 2 έτη και εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανάδειξη αξίας στον Όμιλο και εν τέλει στη μετοχή της τράπεζας.
-Η Τράπεζα ενοποιεί κάτω από μια 100% θυγατρική holding εταιρεία, τις διεθνείς εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα και συγκεκριμένα τις Alpha Bank Romania, Alpha Bank Cyprus και Alpha Bank Albania
-Μέσω της αναδιοργάνωσης η τράπεζα επιδιώκει στρατηγικές ευελιξίες αξιοποιώντας τις πολύ δυνατές παρουσίες της σε Ρουμανία και Κύπρο και προσβλέποντας στην περαιτέρω ανάπτυξή τους, στην ανάδειξη της αξίας τους και στη συνακόλουθη αποτίμηση των δραστηριοτήτων του εξωτερικού από την αγορά.
-Η αναδιοργάνωση έλαβε όλες τις εποπτικές και λοιπές εγκρίσεις και η ολοκλήρωσή της συμπίπτει χρονικά με τη θετική κατάληξη του Project Galaxy, που θα σηματοδοτήσει την δεύτερη φάση υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της Alpha Bank.

H επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν μέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της παγκόσμιας πανδημικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη δέσμευση της τράπεζας στους στρατηγικούς της στόχους, επισημαίνει σε σχετική δήλωσή του ο CEO του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης.

¨Όπως προσθέτει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank «Είμαστε περήφανοι όχι μόνον διότι επιτύχαμε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης μεγαλύτερης τιτλοποίησης NPL στην Ευρώπη – αμέσως μετά το πρώτο lockdown αλλά και που δρομολογούμε με τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της μεγάλης συναλλαγής, εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας», επισημαίνοντας « πως η δυναμική της συναλλαγής αντανακλά όχι μόνον την επιχειρησιακή ετοιμότητα της τράπεζας και την αξία της Cepal.» Σημειώνεται ότι έχει ήδη ανακοινωθεί και μένει η ολοκλήρωση της τυπικών η τιτλοποίηση Galaxy από τον αμερικανικό όμιλο που πέραν της τιτλοποίησης περιλαμβάνει και την πώληση του 100% της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Cepal.
Επόμενο βήμα θεωρείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα . Πως οραματίζεται το αύριο ο κ. Ψάλτης . Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank καταθέτει μια συγκροτημένη και περιεκτική πρόταση :
«Ο ρόλος των τραπεζών, και συγκεκριμένα της Alpha Bank σε αυτό το ταξίδι μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας οφείλει να είναι πρωταγωνιστικός. Καλούμαστε όχι μόνον να στηρίξουμε χρηματοδοτικά καινοτόμα επενδυτικά σχέδια με ισχυρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, αλλά και να αποτελέσουμε κοιτίδες καινοτομίας, υιοθέτησης των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών και προσέλκυσης του υψηλού επίπεδου ταλέντου της πατρίδας μας» τονίζει ο κ. Ψάλτης επισημαίνοντας πως:
«Οι ψηφιακές τεχνολογίες αφενός μετασχηματίζουν τις διαδικασίες των σύγχρονων επιχειρήσεων, και αφετέρου ανατρέπουν τις υφιστάμενες οργανωτικές δομές, οδηγώντας σχεδόν νομοτελειακά σε νέα πρότυπα επιχειρηματικής ανάπτυξης.
»Επιπλέον, η ψηφιακή τεχνολογία μεταβάλλει τους όρους του ανταγωνισμού στην αγορά, καθώς αναβαθμίζει την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ συγχρόνως εξοικονομεί κόστος. Στο νέο αυτό τοπίο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί απλώς μια στρατηγική επιλογή, μέσα σε μια διασυνδεμένη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική παγκόσμια οικονομία. Αποτελεί όρο επιβίωσης για τις επιχειρήσεις και την οικονομία εν γένει».

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More