fbpx

Alpha Bank: Το business plan μέχρι το 2025

0 323

Το στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank για την περίοδο 2023 μέχρι 2025, προβλέπει άνοδο στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες, περαιτέρω ανάπτυξη του bancassurance και των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας καθώς και ανάληψη πρωτοβουλιών, για την ανάπτυξη της κερδοφορίας διεθνών δραστηριοτήτων.

Το business plan αυτό, αναμένεται να αποτελέσει ειδικό θέμα σε ημερίδα ή τηλεδιάσκεψη, που θα διοργανώσει, εντός της Άνοιξης η τράπεζα. Οι κεντρικοί του, όμως, άξονες καταγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2022, που αναρτήθηκαν πρόσφατα.

Το πλάνο προβλέπει αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες, χάρη στην ανατιμολόγηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου χορηγήσεων από την άνοδο των επιτοκίων και στην καθαρή πιστωτική επέκταση, μια και το βασικό σενάριο της τράπεζας προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας κατά την τριετία 2023-25. Η τράπεζα στοχεύει, φέτος, σε καθαρές νέες χορηγήσεις 1,7 δισ. ευρώ, με την έμφαση να παραμένει στις χορηγήσεις προς επιχειρήσεις, λόγω της ανάκαμψης της οικονομίας και της χρήσης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Οι τράπεζες έχουν υπογράψει από την έναρξη της διάθεσης χαμηλότοκων δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης 41 δανειακές συμβάσεις για επιλέξιμες επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ. Συνολικά, έχουν υποβληθεί 210 έργα, προϋπολογισμού 8,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,7 δισ. ευρώ αφορούν σε τραπεζική χρηματοδότηση.

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια της Alpha Bank στο τέλος του 2022 διαμορφώθηκαν στην Ελλάδα σε 27,3 δισ. ευρώ, έναντι 24,8 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε 8,6 δισ. ευρώ και οι αποπληρωμές σε 6,2 δισ. ευρώ. Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 2,4 δισ. ευρώ, ενώ πρέπει να προστεθεί και η «θεραπεία» μη εξυπηρετούμενων δανείων 0,1 δισ. ευρώ, που ταξινομήθηκαν ως ενήμερα.

Η αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ οδηγεί σε ανατιμολόγηση δανείων και αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους. Σύμφωνα με την εκτίμηση που διατυπώνει η διοίκηση της Alpha στις οικονομικές καταστάσεις μια αύξηση των επιτοκίων κατά 200 μονάδες βάσης (σ.σ. 2%) μπορεί να αυξήσει το καθαρό έσοδο από τόκους κατά 15% με 20%. Βέβαια η παραπάνω εκτίμηση βρίσκεται σε ευθεία συνάρτηση με το ρυθμό αναπροσαρμογής των επιτοκίων καταθέσεων και το αν υπάρξει μαζική μεταστροφή καταθετών προς προγράμματα προθεσμιακών καταθέσεων.

Ο δεύτερος βασικός άξονας του νέου στρατηγικού σχεδίου εδράζεται στην περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας (Wealth Management) και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων (Bancassurance), με στόχο την αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες.

Η Alpha διαθέτει μεγάλες προοπτικές στο συγκεκριμένο τμήμα εργασιών και οι συνθήκες, ως την έναρξη της χρηματοπιστωτικής αναταραχής διεθνώς (διάσωση της Credit Suisse, λουκέτα σε τρεις περιφερειακές αμερικανικές τράπεζες), ήταν ευνοϊκές, λόγω της ενίσχυσης του εύπορου τμήματος της πελατείας. Η τράπεζα έχει οριοθετήσει ένα νέο τμήμα πελατείας (Priority) σε περισσότερα από 200 καταστήματα, το οποίο μετρά ήδη πάνω από 280 χιλ. πελάτες.

Ο τρίτος άξονας αφορά στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη κερδοφορίας των δραστηριοτήτων σε Ρουμανία και Κύπρο, μέσω ενίσχυσης των χορηγήσεων αλλά και της διάθεσης επενδυτικών προϊόντων. Οι θυγατρικές της Alpha στο εξωτερικό έκλεισαν την περασμένη χρονιά με αυξημένο απόθεμα ρευστότητας. Η Κύπρος διέθετε πλεονάζουσα ρευστότητα 1,66 δισ. ευρώ και η Ρουμανία 0,57 δισ. ευρώ.

Πρωτοβουλίες προαναγγέλλονται και για την περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures-NPEs), μέσω οργανικών κυρίων δράσεων διαχείρισης. Εφόσον επιτευχθούν θα μειωθεί περαιτέρω τόσο το κόστος πιστωτικού κινδύνου, όσο και τα λειτουργικά έξοδα, που σχετίζονται με τη διαχείριση των NPEs. Κατά τη φετινή χρονιά το NPE ratio αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από τα επίπεδα του 7%.

Λόγω της πιστωτικής επέκτασης, ο όμιλος προγραμματίζει δύο επιπλέον συνθετικές τιτλοποιήσεις εντός του 2023, με στόχο τη διατήρηση ικανοποιητικής κεφαλαιακής θέσης. Υπενθυμίζεται ότι πρόλαβε να εκδώσει Additional Tier I ομολογίες, πριν την αναταραχή που επήλθε στην αγορά με το εκτός κανόνων «κούρεμα» των AT1 της Credit Suisse.

Στο σκέλος των εξόδων, ο όμιλος προαναγγέλλει μέτρα για περαιτέρω περιορισμό και βελτίωση της αποδοτικότητας, μέσω προόδου του πλάνου μετασχηματισμού και επέκτασης της ψηφιακής πλατφόρμας. Σημειώνεται ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα κεντροποίησης και αυτοματοποίησης δραστηριοτήτων που ως πρόσφατα εκτελούνταν στα καταστήματα, επήλθε επέκταση των ψηφιακών δυνατοτήτων, με εγκατάσταση υποδομών που θα επιτρέψουν τη μελλοντική αύξηση εσόδων.

Η επικαιροποιημένη στρατηγική θα επιφέρει, σύμφωνα με δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου, Βασίλη Ψάλτη, αύξηση της τάξης του 25% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη με διατήρηση της κεφαλαιακής βάσης σε επίπεδα σταθερά υψηλότερα από τις κανονιστικές απαιτήσεις. Ο παραπάνω συνδυασμός θα ανοίξει το δρόμο για την επανέναρξη της καταβολής μερίσματος από τα κέρδη τρέχουσας χρήσης.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra