Αποπληθωρισμός 2% τον Σεπτέμβριο

0 14

Σε αρνητικό έδαφος παρέμεινε και τον Σεπτέμβριο ο ετήσιος πληθωρισμός.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2019 προέκυψε μείωση 2,0%, έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018.

Παράλληλα, ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2020, παρουσίασε αύξηση 2,0% έναντι αύξησης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2019-Σεπτεμβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2018-Σεπτεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 0,7% έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2018-Σεπτεμβρίου 2019 με το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2017-Σεπτεμβρίου 2018.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More