fbpx

Attica: Από 4-18/1 η άσκηση δικαιώματος σε ΑΜΚ

0

Από 4 έως 18 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην ΑΜΚ της Attica Συμμετοχών, ύψους έως 24,26 εκατ. ευρώ. Στις 29/12 η αποκοπή. Από 4 έως 18 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην ΑΜΚ της Attica Συμμετοχών, ύψους έως 24,26 εκατ. ευρώ. Στις 29/12 η αποκοπή.

Ειδικότερα, η ‘ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ’ (εφεξής η ‘Εταιρία’) γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.11.2010 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι ποσού Ευρώ 24.266.145,60 με την έκδοση έως 29.236.320 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,83 εκάστης, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία εννέα (9) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε πενήντα (50) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε Ευρώ 0,83 ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε Ευρώ 159.078.065,60 και θα διαιρείται σε 191.660.320 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,83 εκάστης. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε Ευρώ 24.266.145,60.

Την 9.12.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η υπ’ αριθμ. Κ2-11304 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αρ. Φύλλου 13941

10.12.2010 με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή
μετρητών ορίζεται η 29.12.2010. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχεία του Σ.Α.Τ. της 31.12.2010 (Record Date) για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρία καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29.11.2010, η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 04.01.2011 έως και την 18.01.2011.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 12.01.2011.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 18.01.2011) παύουν να ισχύουν.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας ‘MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.’ (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να εγγραφούν μέσω των χειριστών τους) είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή τραπέζης).

Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν στα καταστήματα της Τράπεζας’MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.’ την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την ΕΧΑΕ αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.).

Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέσω του χειριστή τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους μετόχους και να προβούν σε αντίστοιχες με τις ανωτέρω ενέργειες, για την άσκηση των Δικαιωμάτων προτίμησης των πελατών τους.

Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (€ 0,83 ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρία στην Τράπεζα ‘MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.’ για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρίας.

Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών, ως εκ τούτου συνιστάται η συγκέντρωση αριθμού μετοχών πού, κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, να παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών.

Η καταβολή θα γίνεται είτε με κατάθεση μετρητών (πίστωση), είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην ‘MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.’ κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς
μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. της Εταιρίας στην ίδια τιμή, ακόμη και σε υφιστάμενους μετόχους της Εταιρίας.

Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην κατηγορία ‘Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών’, θα έχουν άϋλη μορφή και θα συμμετέχουν ισότιμα με τις υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας στα αποτελέσματα της χρήσης 2010 (θα δικαιούνται τυχόν μερίσματος χρήσεως 2010).

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 23.12.2010 είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), β) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), γ) της ‘MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.’ (www.marfinegnatiabank.gr) και δ) της Εταιρίας (www.attica-group.com) καθώς και σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρίας, (Λεωφ. Συγγρού 123 ? 125 & Τορβά 3, 117 45 Αθήνα).

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την Εταιρία και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra