fbpx

Attica Bank: Μέτοχοι απέκτησαν 1.732 warrants της τράπεζας

0

H Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 24-07-2023 και 07-08-2023 ανακοινώσεών της, και στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (από κοινού «ΠΥΣ»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Η Τράπεζα εξέδωσε στις 27-07-2023, 4.980.256 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και παρέδωσε αυτούς κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, μέσω της καταχώρισης αυτών στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων («το Κεντρικό Αποθετήριο») .

Oι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 της άνω ΠΥΣ, δικαίωμα εξαγοράς των άνω τίτλων κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 06-07-2023 και με τιμή εξαγοράς 12,8396 ευρώ ανά τίτλο για το χρονικό διάστημα από 09-08-2023 έως και την 23-08-2023.

Στους υφιστάμενους μετόχους αλλά και τρίτους επενδυτές είχε επίσης παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας αδιάθετων τίτλων στην άνω τιμή εξαγοράς.

Oι υφιστάμενοι μέτοχοι, που άσκησαν κατά την ως άνω προθεσμία το δικαίωμα εξαγοράς, απέκτησαν 1.202 τίτλους βάσει των δικαιωμάτων τους και 530 τίτλους εκ των αδιάθετων τίτλων, ήτοι συνολικά αποκτήθηκαν 1.732 τίτλοι, ενώ στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου παρέμειναν 4.978.524 τίτλοι. Δεν ασκήθηκαν δικαιώματα προεγγραφής από τρίτους επενδυτές για την απόκτηση αδιάθετων τίτλων.

Τα χρηματικά κλασματικά υπόλοιπα που έχουν καταβληθεί καθ’ υπέρβαση των απαιτούμενων για την απόκτηση ακέραιου αριθμού τίτλων καθίστανται επιστρεπτέα στους μετόχους που αιτήθηκαν την απόκτηση τίτλων.

Οι 1.732 τίτλοι θα πιστωθούν στις μερίδες των δικαιούχων.

Οι τίτλοι στη συνέχεια θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για την εισαγωγή των τίτλων καθώς και των μετοχών που θα προκύψουν από την μετατροπή των τίτλων προετοιμάζεται ήδη και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο, κατόπιν της έγκρισής του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα δημοσιευτεί προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Η Τράπεζα θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής των τίτλων προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μετατροπής αυτών σε νέες μετοχές της Τράπεζας.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra