fbpx

Avenir: Με ζημιές έκλεισε το 2010

0 108

Ζημιές 3,12 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Avenir στο 2010. Στόχος της εταιρίας η ανάπτυξη εργασιών στους κλάδους των στοιχημάτων στην Κύπρο και η εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ζημιές 3,12 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Avenir στο 2010. Στόχος της εταιρίας η ανάπτυξη εργασιών στους κλάδους των στοιχημάτων στην Κύπρο και η εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, o ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το 2010 σε €127.803.023 έναντι €46.681.859 το 2009 σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 174%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €9.383.378, σημειώνοντας αύξηση 122%, έναντι μικτών κερδών €4.227.758 στο αντίστοιχο διάστημα του 2009.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα των τεσσάρων κυρίων δραστηριοτήτων του ομίλου ανήλθε σε κέρδος €1.230.109, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει τις επιχειρηματικές επιλογές της Διοίκησης του Ομίλου μετά και την πρόσφατη αναδιοργάνωσή του.

Το καθαρό αποτέλεσμα σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημιά €3.121.110. Επισημαίνεται ότι έξοδα της τάξης των €1.300.000 τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά το 2010, δεν είναι επαναλαμβανόμενα στην χρήση του 2011.

Μέσα στα πλαίσια ανασυγκρότησης της Εταιρίας και του Ομίλου με στόχο την επικέντρωση στις δραστηριότητες των συλλογικών στοιχημάτων και διαδικτυακών παιγνίων, στις 30 Σεπτεμβρίου του 2010, ο όμιλος προχώρησε στην πώληση της 100% θυγατρικής ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Α.Ε και της θυγατρικής αυτής ΡΕΙΜΕΤΡΙΞ Α.Ε, με δραστηριότητες στην Ρομποτική, Έρευνα, Ανάπτυξη και Τηλεπισκόπιση με Τεχνολογίες Laser.

Η εν λόγω θυγατρική δεν επέτυχε κατά τα 3 τελευταία έτη να συνεισφέρει θετικά στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και η πώλησή της συμβάλει -εκτός των άλλων- στην απάλειψη δυνητικών υποχρεώσεων, ως και στην περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους ενισχύοντας σημαντικά τον Ισολογισμό του Ομίλου.

Η ως άνω πώληση επιβεβαιώνει την προσήλωση της Διοίκησης του Ομίλου στην επιλεγείσα στρατηγική που αφορά στην δραστηριοποίηση στους τομείς των συλλογικών στοιχημάτων και διαδικτυακών παιγνίων. Συνολικά, η ζημιά από τις διακοπείσες αυτές δραστηριότητες ανήλθε στο ποσό των €992.751.

Επισημαίνεται το πολύ χαμηλό επίπεδο δανεισμού του Ομίλου ο οποίος ανέρχεται στα €3.530.467 ενώ τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται σε €41.492.942. Στόχος της Διοίκησης του Ομίλου, είναι η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσής του και η ανάπτυξη των εργασιών του στους κλάδους των στοιχημάτων και διαδικτυακών παιγνίων τόσο μέσα από το φυσικό δίκτυο των 160 καταστημάτων του στην Κύπρο όσο και με την χρήση των Διεθνών Αδειών που κατέχει στο τομέα των διαδικτυακών αυτών προϊόντων με απώτερο σκοπό την δημιουργία προϋποθέσεων για την αύξηση του μεριδίου αγοράς και την περαιτέρω βελτίωση της θέσης των δύο θυγατρικών EUROGOAL και MEGABET στην Κυπριακή αγορά.

Περαιτέρω ο όμιλος σχεδιάζει και θα εισάγει μέσα στην τρέχουσα χρήση νέα προϊόντα και υπηρεσίες συνεχίζοντας έτσι τη απόλυτα επιτυχημένη προσπάθειά του που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2009 με την επέκτασή του στην αγορά των καζίνο πλοίων που εκτελούν διεθνή δρομολόγια από και προς την Ελλάδα. Στα πλαίσια της διαμόρφωσης διεθνώς νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για το Στοίχημα και τα Τυχερά Παιχνίδια ο Όμιλος προετοιμάζεται και για την γεωγραφική του επέκταση σε χώρες του εξωτερικού.

Η Διοίκηση του ομίλου είναι στρατευμένη και προσηλωμένη στην απόλυτη επίτευξη των στόχων για το 2011 με απώτερο σκοπό την δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους και καθαρής κερδοφορίας για τον όμιλο.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More