fbpx

Αυτόματες e-κατασχέσεις περιουσιών οφειλετών του Δημοσίου μέσω… ΕΙSPRAXIS

0 172

Στην ταχύτερη είσπραξη των απλήρωτων φόρων, μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών διενέργειας κατασχέσεων σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσίες, αποσκοπεί η λειτουργία ενός νέου πληροφοριακού συστήματος που ετοιμάζεται να θέσει σύντομα σε λειτουργία η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Πρόκειται για το πληροφοριακό σύστημα EISPRAXIS το οποίο περιλαμβάνει ένα “πακέτο” ηλεκτρονικών εφαρμογών που στοχεύουν στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των οφειλετών της Φορολογικής Διοίκησης. Οι εφαρμογές αυτές έχουν αρχίσει σταδιακά να ενεργοποιούνται στα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης, ενώ σύντομα θα εγκατασταθούν και θα τεθούν σε λειτουργία και στις Δ.Ο.Υ. όλης της χώρας.

Το σύστημα EISPRAXIS θα παρακολουθεί τα οικονομικά και φορολογικά προφίλ περίπου 4 εκατομμυρίων οφειλετών της Φορολογικής Διοίκησης. Δηλαδή θα λαμβάνει και θα επεξεργάζεται πληροφορίες όχι μόνο για τα χρέη των φορολογουμένων αλλά και για την εισοδηματική και περιουσιακή τους κατάσταση. Τα στοιχεία που χρειάζεται θα τα αντλεί από όλα τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. δηλαδή το Taxis, το Icis, το Elenxis καθώς και από τρίτους (Κτηματολόγιο, πιστωτικά ιδρύματα, συμβολαιογράφοι, Χρηματιστήριο, «Εργάνη», ΓΕΜΗ κ.ά.). Επιπλέον, θα ανταλλάσσει στοιχεία και πληροφορίες με κράτη-μέλη της Ε.Ε. Αν και ακόμη δεν έχει γίνει η πλήρης διασύνδεση με όλους τους φορείς, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά. Για παράδειγμα, αυτό το διάστημα πραγματοποιείται διασύνδεση με πιστωτικά ιδρύματα, συμβολαιογράφους, ενώ στο τέλος του έτους θα «μπει» και το ΓΕΜΗ στο νέο σύστημα.

Οι χειριστές του συστήματος δεν θα ελέγχουν μόνο τα στοιχεία των οφειλετών, αλλά θα παρακολουθούν και όλους όσοι εμπλέκονται σε κάθε υπόθεση οφειλής, όπως είναι οι συνυπόχρεοι, οι εγγυητές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι (με αποτύπωση της περιόδου εκπροσώπησης), οι συσχετιζόμενες επιχειρήσεις (όμιλοι, απορροφήσεις, συγχωνεύσεις).

Με βάση τα παραπάνω θα αξιολογείται η οικονομική δυνατότητα του κάθε οφειλέτη για την αποπληρωμή του χρέους του και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα με ειδοποιήσεις για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων καθώς και προειδοποιήσεις για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (κατασχέσεων σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία), κυρίως προς τους ασυνεπείς οφειλέτες που είναι δικαιούχοι υψηλών εισοδημάτων και κάτοχοι μεγάλων περιουσιών. Στις περιπτώσεις επιστροφών φόρου το σύστημα θα διενεργεί αυτόματους συμψηφισμούς με χρέη των δικαιούχων των επιστροφών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των οφειλετών το σύστημα θα προχωράει αυτόματα σε κατασχέσεις υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών, εισοδημάτων, κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και σε δεύτερη φάση σε πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων.

Ειδικότερα, με το νέο πληροφοριακό σύστημα EISPRAXIS θα πραγματοποιούνται:

• Επιλογές υποθέσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω της εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου με σκοπό την προτεραιοποίηση των πλέον εισπράξιμων ληξιπρόθεσμων οφειλών της φορολογικής διοίκησης.

• Παρακολούθηση της πορείας και του είδους των οφειλών καθώς και των ενεργειών για την είσπραξή τους.

• Δημιουργία βάσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την εικόνα του οφειλέτη και των οφειλών και λοιπών συνδεδεμένων στοιχείων ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση συμψηφισμών και ρυθμίσεων, η αποστολή ορθών ειδοποιήσεων και η λήψη κατάλληλων μέτρων.

• Εφαρμογή αυτοματοποιημένης διαδικασία επιστροφών και συμψηφισμών από διάφορες πηγές (φορολογικά χρέη, ασφαλιστικά χρέη, τελωνεία, παρακράτηση μέσω φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής) και σύνδεση όλων των τρόπων εξόφλησης στον ίδιο τίτλο πληρωμής.

• Παρακολούθηση της τήρησης των ρυθμίσεων οφειλών, στις οποίες έχουν υπαχθεί οι φορολογούμενοι.

• Αυτόματη ενημέρωση των φορολογουμένων για τις βεβαιωμένες οφειλές τους, την τήρηση ή μη των ρυθμίσεών τους καθώς και για τις ηλεκτρονικές επιδόσεις και κοινοποιήσεις μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

• Ταξινόμηση υποθέσεων οφειλών βάσει συνόλου ιδιοτήτων (ονοματεπώνυμο οφειλέτη, ποσό οφειλής, χρονικό διάστημα καθυστέρησης υπόθεσης, ημερομηνία τελευταίας ενέργειας κ.λπ.).

• Εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με βάση τη συμπεριφορά του οφειλέτη και τις ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις για τα προτεινόμενα μέτρα.

• Παρακολούθηση της απόδοσης των μέτρων είσπραξης και διαδικασία χαρακτηρισμού των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More