fbpx

Cardico: Στις 3/1 η α’ επαναληπτική ΓΣ

0 66

Για τις 03/01/2011 ορίστηκε η α΄ επαναληπτική συνέλευση των μετόχων της Cardico, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση ομολογιακών δανείων. Για τις 03/01/2011 ορίστηκε η α΄ επαναληπτική συνέλευση των μετόχων της Cardico, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση ομολογιακών δανείων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2010, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 46,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ήτοι μετοχές 10.300.581 της εταιρίας, εκ του συνόλου 21.920.570 μετοχών της εταιρίας.

Ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 1 έως 5, ήτοι:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των € 12.014.622,00 με την έκδοση 40.048.740 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με τιμή διάθεσης €0,30 ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των δανειστών της Εταιρείας, ήτοι τραπεζών, βασικών μετόχων και συγγενών τους, και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της Εταιρείας υπέρ των ως άνω προσώπων.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 ‘Μετοχικό Κεφάλαιο’ του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας, ύψους κατ΄ ελάχιστον €20.898.000, πλέον πρόσθετων επιβαρύνσεων, όπως θα υπολογισθούν σε εφαρμογή της Συμφωνία Αναδιάρθρωσης Οφειλών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας.

4. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως του ποσού €33.897.000 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003.

5. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως του ποσού των €8.087.000 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003,

διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση δεν βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 16 του Καταστατικού της εταιρίας, κι ως εκ τούτου δεν μπορούσε να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει απόφαση επί των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα και με την από 26.11.2010 πρόσκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 03.01.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, στις 14.01.2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 6 και 7, ήτοι:

6. Τροποποίηση των άρθρων 10 ‘Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης’ και 21 ‘Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου’ του Καταστατικού της Εταιρείας’ και

7. Έγκριση συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και διευθυντικά της στελέχη σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία για την λήψη αποφάσεων όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 κι ως εκ τούτου λήφθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις:
Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε με πλειοψηφία 99,623% των παριστάμενων μετόχων όπως τροποποιηθούν τα άρθρα 10 και 21 του καταστατικού της εταιρίας ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων.

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 99,623% των παριστάμενων μετόχων όπως παράσχει την έγκρισή της για τις συναφθείσες συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με άρθρο 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More