fbpx

Χρηματιστήριο: Εκτίναξη της κερδοφορίας των εισηγμένων

0 197

Σε υψηλά επίπεδα κερδοφορίας κυμάνθηκαν το 2021 οι μη τραπεζικές εισηγμένες επιχειρήσεις του ΧΑ, με την οικονομική τους επίδοση να ξεπερνάει κατά πολύ όχι μόνο το 2020, αλλά και το 2019, έτος που δεν είχε σημαδευτεί ακόμη από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία 59 εταιρείες πέτυχαν συνολική αύξηση των καθαρών κερδών τους της τάξης του 521% σε σχέση με το 2020 και κατά 527% σε σύγκριση με το 2019.

Η τόσο μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες, όπως η ετήσια άνοδος του ελληνικού ΑΕΠ κατά 8,3%, η διψήφια ποσοστιαία αύξηση των εξαγωγών, οι οικονομίες κλίμακας που ανεβάζουν ποσοστιαία τα κέρδη περισσότερο από τις πωλήσεις, αλλά και η ικανότητα πολλών εισηγμένων εταιρειών να υπεραποδίδουν έναντι των ανταγωνιστών τους.

Ανεξάρτητα όμως από αυτά, ένα τμήμα των περυσινών κερδών θα πρέπει να αποδοθεί σε μη λειτουργικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι σίγουρο αν θα συνεχίσουν να λειτουργούν υπέρ των εταιρικών αποτελεσμάτων και στο μέλλον.

Για παράδειγμα, η βελτίωση του κλίματος στην εγχώρια αγορά του real estate συνετέλεσε έτσι ώστε οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο (και όχι μόνο) να εγγράψουν σημαντικά κέρδη από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των ακινήτων που κατέχουν. Τα κέρδη αυτά είναι δεν μεταφράζονται σε ταμειακές ροές, ούτε και θεωρούνται απαραίτητα διατηρήσιμα, λόγω των αυξομειώσεων που παρουσιάζουν κατά καιρούς οι αποτιμήσεις των ακινήτων.

Έτσι, το 2021 κέρδη από ανατίμηση των εύλογων αξιών των ακινήτων τους, σημείωσαν μεταξύ άλλων οι εισηγμένες Prodea (96,7 εκατ. ευρώ), Lamda Development, Trastor (16,93 εκατ. ευρώ), Premia Properties (7,1 εκατ. ευρώ), BriQ Properties (4,4 εκατ. ευρώ) και Intercontinental ΑΕΕΑΠ.

Από τις ανατιμήσεις όμως των εύλογων αξιών των δικών τους ακινήτων επηρεάστηκαν θετικά και εισηγμένες που δεν δραστηριοποιούνται στο real estate. Για παράδειγμα, μέσω ενός τέτοιου κονδυλίου η Λανακάμ επέστρεψε το 2021 σε κερδοφόρο αποτέλεσμα, ενώ επίσης επηρεάστηκαν ανοδικά και τα κέρδη των Ευρωσυμβούλων.

Η ΣΙΔΜΑ εμφάνισε έκτακτα έσοδα ύψους 14,8 εκατ. ευρώ από «αναγνώριση δανείων στην εύλογη αξία». Στην πράξη πρόκειται περί παρουσίασης της προεξοφλημένης αξίας των δανείων και όχι για ύπαρξη «κουρέματος».

Η Quest Holdings σημείωσε μεγάλη άνοδο λειτουργικών επιδόσεων, πλην όμως σε αυτές προστέθηκαν και δύο άλλες έκτακτες εξελίξεις: Πρώτον, μια έκτακτη φορολογική επιβάρυνση της χρήσης 2020 που δεν επαναλήφθηκε πέρυσι και δεύτερον η εγγραφή υψηλών κερδών από την πώληση της θυγατρικής της Cardlink.

Στην ΕΥΔΑΠ δεν επαναλήφθηκε η μεγάλη πρόβλεψη της χρήσης 2020 που αφορούσε τις υποχρεώσεις της εισηγμένης προς το Ελληνικό Δημόσιο για την απόκτηση του νερού και στην τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν δεν είχαμε πέρυσι την απομείωση ύψους 63,9 εκατ. ευρώ του 2020 που αφορούσε την αποτίμηση της θυγατρικής της στην Αίγυπτο.

Η AS Company βελτίωσε σημαντικά το 2021 τις λειτουργικές της επιδόσεις, αλλά στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος συνέβαλαν και κέρδη χαρτοφυλακίου (διαχείριση τμήματος της πλεονάζουσας ρευστότητας της εταιρείας), όταν το 2020 υπήρξαν ζημίες χαρτοφυλακίου. Από τα αποτελέσματα χαρτοφυλακίου εκτιμάται επίσης ότι ωφελήθηκαν σημαντικά το 2021 και τα αποτελέσματα της Centric.

Η CNL Capital επανήλθε σε κερδοφόρο αποτέλεσμα το 2021 επειδή δεν επαναλήφθηκαν οι υψηλές προβλέψεις της προηγούμενης χρήσης που οφείλονταν κυρίως στο δανειακό άνοιγμά της προς την MLS.

Οι κερδοφορίες όμως αρκετών εισηγμένων εταιρειών επηρεάζονται -μη λειτουργικά- και από την πορεία των τιμών σε διάφορα commodities, καθώς από την άνοδο ή την πτώση αυτών, εγγράφουν αντίστοιχα κέρδη ή ζημίες από αποτίμηση αποθεμάτων (inventory gains).

Έτσι, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου συνέβαλε (πέρα από την τόνωση της ζήτησης) στη βελτίωση των επιδόσεων των δύο διυλιστηρίων (Motor Oil, Ελληνικά Πετρέλαια), αλλά και των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών.

O όμιλος Viohalco κατάφερε πέρυσι να ανεβάσει τόσο τον όγκο των εργασιών του, όσο και τις λειτουργικές του επιδόσεις, καθώς έχουν αρχίσει να αποδίδουν οι επενδύσεις του παρελθόντος. Ωστόσο, στην εκτίναξη των κερδών συνέβαλαν και άλλοι παράγοντες, όπως: α) Τα κέρδη από αποτίμηση αποθεμάτων εξ’ αιτίας της μεγάλης ανόδου στις τιμές των μετάλλων (καλύτερα οι συγκρίσεις να γίνονται με βάση το «προσαρμοσμένο EBITDA» που παραθέτουν οι εταιρείες του ομίλου) β) Η ανατίμηση της εύλογης αξίας των ακινήτων της θυγατρικής Noval ΑΕΕΑΠ και γ) Τα έκτακτα κέρδη της ElvalHalcor από την αποτίμηση της συμμετοχής της στη Cenergy που δόθηκε ως μέρισμα στους μετόχους της.

H εκτίναξη των τιμών των μετάλλων ωφέλησε επίσης συγκυριακά και τα αποτελέσματα εισηγμένων του κλάδου που διέθεταν αποθέματα σαφώς χαμηλότερου κόστους (π.χ. ΣΙΔΜΑ, Τζιρακιάν, Έλαστρον, Αφοί Κορδέλλου). Ωστόσο, η νέα μεγάλη φετινή αύξηση της τιμής του χάλυβα έχει διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών αυτών και κατά το πρώτο τετράμηνο του 2022.

Τέλος, λόγω της πανδημίας και της συνεπακόλουθης αύξησης των πωλήσεων μασκών, αλλά και των περισσότερων διαγνωστικών τεστ, είχαμε πέρυσι θετικές επιδράσεις στα αποτελέσματα εταιρειών, όπως τα Πλαστικά Θράκης (κυρίως κατά το πρώτο εξάμηνο), το Ιατρικό Αθηνών και η Medicon Hellas (τα τεστ συνεχίστηκαν να γίνονται σε μεγάλο βαθμό και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022).

Από την άλλη πλευρά, δεν έλειψαν και οι εταιρείες που το 2021 υποχρεώθηκαν στην εγγραφή έκτακτων αρνητικών αποτελεσμάτων, όπως η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (και κατ’ επέκταση η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ) λόγω της ζημίας που προήλθε από την πώληση της δραστηριότητάς της στις ΗΠΑ μετά από τη φυσική καταστροφή που έλαβε χώρα πέρυσι.

Εδώ, ο πίνακας με τις εισηγμένες αναλυτικά:

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More