Business Woman Skyscraper
Business Woman Skyscraper

Δείκτης Τραπεζών: Διατηρείται η δυναμική

0 65

Η άψογη συμπεριφορά της περιοχής στήριξης του 505 έχει προκαλέσει μια κίνηση για την απομάκρυνση της διακύμανσης των τιμών από αυτήν, κάτι που είχα επισημάνει και στην προηγούμενη ανάλυση της 22ης Μαρτίου.

Όμως έχω εξίσου επισημάνει, ως αρνητικές εξελίξεις, την δημιουργία του σφηνοειδή σχηματισμού (ροζ απόχρωση) σε σχέση με την καθοδική απόκλιση του RSI με τις κορυφές ΚΛ όπως αποτυπώνεται στο εικονιζόμενο διάγραμμα.

Στηρίξεις: 505, 475
Αντιστάσεις: 540, 575

ΘΕΤΙΚΟ
Η εδραίωση της διενέργειας των κλεισιμάτων πάνω από την στήριξη του 540 για την εβδομάδα που θα διανύσουμε είναι απολύτως απαραίτητη. Παραμένει ως στόχος η υπέρβαση του 575 και της πλευράς ΚΛ του παραπάνω σχηματισμού ώστε να τον ακυρώσει και οι τιμές να συνεχίσουν με κατεύθυνση την πλευρά Β του καναλιού ΑΒ (πράσινη απόχρωση).

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Θα επαναλάβω πως όσο η διακύμανση αλλά και τα κλεισίματα επιστρέψουν και παραμείνουν καθηλωμένα κάτω από το 540 και κοντά στο 505 ο κίνδυνος θα είναι υπαρκτός. Ο συνδυασμός της καθοδικής διάσπασης της πλευράς Α του καναλιού ΑΒ και του 475 θα προκαλέσει την ενεργοποίηση του ροζ σφηνοειδή με στόχο την περιοχή του 410.

ΔΕΗ: Ο μακροχρόνιος στόχος βρίσκεται αρκετά υψηλότερα

Η προσπάθεια απεξάρτησης από τον έλεγχο του ανερχόμενου καναλιού ΕΖ (πράσινη απόχρωση) και η ανοδική έξοδος από την πλευρά Ζ δεν είχε συνέχεια κατά την πρώτη απόπειρα που έγινε τον προηγούμενο μήνα.

Στηρίξεις: 8,76 – 8,34
Αντιστάσεις: 9,32 – 9,78

ΘΕΤΙΚΟ
Η παραμονή των κλεισιμάτων υψηλότερα του 8,76 θα συμβάλει στην διατήρηση των ενισχυμένων συνθηκών ανόδου. Η υπέρβαση της ζώνης αντίστασης 9,32 – 9,78 και η διενέργεια της διακύμανσης εκτός της πλευράς Ζ θα οδηγήσει τις τιμές υψηλότερα του 10.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Η επαναφορά των κλεισιμάτων χαμηλότερα του 8,34 εκτός από την ενίσχυση των πτωτικών συνθηκών, θα βάλει σε δοκιμασία την αντοχή του πεδίου στήριξης που ορίζουν η πλευρά Ε και το 7,90.

Αποποίηση ευθύνης
Το παρόν άρθρο εκφράζει τις υποκειμενικές απόψεις του γράφοντος για την τάση των αγορών, με βάση τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε αποτελεί προτροπή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή, αγορά, πώληση ή διακράτηση μετοχών, παραγώγων, συμβολαίων επί δεικτών ή άλλων επενδυτικών προϊόντων, που αφορούν την ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη αγορά. Ο αναγνώστης πρέπει να αναγνωρίζει και να αποδέχεται ότι οι πάσης φύσεως επενδυτικές επιλογές στις κεφαλαιαγορές ενέχουν κινδύνους μείωσης ή και απώλειας ακόμη και όλης της αξίας της επένδυσης. Ως εκ τούτου θα πρέπει πάντα να παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στις εκάστοτε πληροφορίες και να προβαίνει σε ενδελεχή έρευνα πριν από οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, γνωρίζοντας ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη, χωρίς να διατηρεί ουδεμία αξίωση απέναντι στον αναλυτή, για την εξέλιξη της όποιας επένδυσής του.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More