fbpx

Δυνατά αποτελέσματα για τη Eurobank

0 153

Σημαντική ήταν η ανάπτυξη της Eurobank, το 2022, σε όλες τις δραστηριότητές της. Ο τραπεζικός όμιλος αύξησε τις χορηγήσεις του κατά 3,3 δισ. ευρώ, κυρίως προς τις επιχειρήσεις. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,3 δισ. ευρώ, έναντι 328 εκατ. ευρώ το 2021.

Η οργανική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 83% σε 885 εκατ. ευρώ, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν στο 5,7% επί του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου.

Πιο συγκεκριμένα:
▪ Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 17,4% το 2022 και διαμορφώθηκαν σε 1,6 δισ. ευρώ, από 1,3 δισ. το 2021, με αιχμή τα έσοδα από ομόλογα, τις χορηγήσεις και τις δραστηριότητες στο εξωτερικό.
▪ Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 19,1% σε 543 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, τις εργασίες του δικτύου και τις υπηρεσίες καρτών. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 68 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το 2022.
▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 17,8% σε 2,1 δισ. ευρώ το 2022. Τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 717 εκατ. ευρώ, από 128 εκατ. το 2021, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 47,6% σε 2,8 δισ. ευρώ το 2022.
▪ Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 30,6% στα 1,2 δισ. ευρώ και ήταν υψηλότερα του αναμενομένου λόγω υψηλότερων εσόδων από τόκους και προμήθειες. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,9 δισ. ευρώ, από 1,0 δισ. το 2021.
▪ Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων υποχώρησαν από 418 εκατ. το 2021 σε 291 εκατ. το 2022 και αντιστοιχούσαν σε 72 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.
▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 83,5% σε ετήσια βάση σε 885 εκατ. ευρώ.

Για τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας ανέφερε τα εξής: «Το 2022 εστιάσαμε τις προσπάθειές μας στην ανάπτυξη των εργασιών της τράπεζας και τη στήριξη των πελατών μας, ώστε να αξιοποιήσουν την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας μετά την πανδημία. Παρά τον αρνητικό αντίκτυπο από την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή στην Ελλάδα και στις άλλες βασικές αγορές όπου έχουμε παρουσία. Σε αυτό το πλαίσιο, η δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου μας αναδείχθηκε στα οικονομικά μας αποτελέσματα, καθώς ξεπεράσαμε τους στόχους κερδοφορίας, ποιότητας ενεργητικού και κεφαλαίων».

Η πιστωτική επέκταση ήταν υψηλή το 2022, όπως τόνισε ο κ. Καραβίας, καθώς αυξήθηκαν οι χορηγήσεις κατά 3,3 δισ. ευρώ, κυρίως προς τις επιχειρήσεις. «Με τον τρόπο αυτό, συμβάλαμε στην προσπάθεια να διατηρήσει η ελληνική οικονομία ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο» σχολίασε ο CEO της τράπεζας και συμπλήρωσε: «Επιπρόσθετα, ο δείκτης των εποπτικών κεφαλαίων μας ενισχύθηκε κατά περίπου 300 μονάδες βάσης, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡΕ) μειώθηκε περαιτέρω στο 5,2%. Ένα τραπεζικό σύστημα θωρακισμένο κεφαλαιακά και απαλλαγμένο από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί προϋπόθεση ώστε η ελληνική οικονομία να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα σύντομα».

Σύμφωνα με τη διοίκηση, παρά τις αρνητικές συγκυρίες διεθνώς, ο στόχος της Eurobank είναι η απόδοση των κεφαλαίων να ανέλθει σε 12- 13%, επεκτείνοντας τις εργασίες οργανικά και με την αξιοποίηση των ευκαιριών που θα προκύψουν. Οι στόχοι της τράπεζας βασίζονται στο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό της μοντέλο, όπου το ένα τρίτο των βασικών εσόδων προέρχεται από τις δραστηριότητες στη Βουλγαρία και την Κύπρο.

Η ανταμοιβή των μετόχων αποκτά πλέον κεντρική θέση στη στρατηγική της Eurobank, σύμφωνα με τον κ. Καραβία: «Συγκεκριμένα, για το 2023 το ποσό που είχε προϋπολογιστεί για τη διανομή μερίσματος θα αξιοποιηθεί με τον βέλτιστο τρόπο, με την υποβολή προσφοράς για την εξαγορά του ποσοστού 1,4% που διατηρεί το ΤΧΣ στην τράπεζα. Από το επόμενο έτος και μετά, στοχεύουμε στη διανομή τουλάχιστον του 25% των ετήσιων κερδών, με τη μορφή μερίσματος ή και επαναγοράς ιδίων μετοχών».

«Συνολικά, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που έχουμε ξεπεράσει τους στόχους μας για σειρά ετών. Ο ισχυρός ισολογισμός και το δοκιμασμένο επιχειρηματικό μοντέλο μάς επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που παρέχουν οι αναπτυξιακές προοπτικές στην περιοχή μας, να στηρίξουμε την ανάπτυξη μιας οικονομίας χωρίς διακρίσεις, να επιτύχουμε διατηρήσιμες αποδόσεις και να ανταμείψουμε τους μετόχους μας τα επόμενα χρόνια», καταλήγει ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More