ΕΛ.ΠΕ.: Μάχη για την ενεργοποίηση του σχηματισμού

0 66

Ως μια πολύ ισχυρή ένδειξη για την περαιτέρω ανοδική πορεία των τιμών αποδείχτηκε η υποχώρηση των κλεισιμάτων στην στήριξη του 5,24 και η άμεση εκτίναξή τους εκτός του μακροχρόνιου αντεστραμμένου σχηματισμού αντιστροφής (πράσινη απόχρωση).

Τον έλεγχο της διακύμανσης και κατεύθυνσης από εδώ και στο εξής αναλαμβάνει το ανερχόμενο κανάλι ΑΒ για να οδηγήσει την μετοχή στην περιοχή του 7,70.

Στηρίξεις: 5,66 – 5,50
Αντιστάσεις: 6 – 6,24

ΘΕΤΙΚΟ
Η παραμονή των κλεισιμάτων υψηλότερα του 5,66 και της πλευράς Α θα προετοιμάσει το έδαφος για την κατάκτηση της ζώνης αντίστασης 6 – 6,24 ενεργοποιώντας με αυτό τον τρόπο τον παραπάνω σχηματισμό. Η δε εδραίωση και υπέρβαση αυτής θα φέρει τις τιμές στην περιοχή του 6,60.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Η έξοδος της διακύμανσης από το κανάλι ΑΒ σε συνδυασμό με την καθοδική διάσπαση του 5,50 θα αποδυναμώσει ιδιαίτερα τις ανοδικές συνθήκες και πλέον η στήριξη από το 5,24 καθίσταται εύθραυστη και αδύναμη.

MOTOR OIL: Ενίσχυση των ανοδικών συνθηκών

Η ενεργοποίηση του αντεστραμμένου σχηματισμού (πράσινη απόχρωση) έχει ενισχύσει τις ανοδικές συνθήκες, όπως είχα επισημάνει στην ανάλυση της 9ης Μαρτίου και πλέον την πορεία των τιμών στηρίζει η ανερχόμενη ευθεία Α.

Στηρίξεις: 13,20 – 12,65
Αντιστάσεις: 14 – 14,86

ΘΕΤΙΚΟ
Η παροχή στήριξης από το 13,20 και την ευθεία Α θα συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια υπέρβασης του 14 και την προσέγγιση του 14,86. Η επαφή με τον στόχο του 17,60 που δίνει ο ανωτέρω σχηματισμός θα έρθει αφού ξεπεραστεί η ισχυρή περιοχή αντίστασης πέριξ του 16.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Η υποχώρηση των κλεισιμάτων κάτω από το 13,20 και την Α θα φέρει την διακύμανση να δοκιμάζει την αντοχή του πεδίου στήριξης που δημιουργούν η κατερχόμενη ευθεία Κ και το 12,65.

Αποποίηση ευθύνης
Το παρόν άρθρο εκφράζει τις υποκειμενικές απόψεις του γράφοντος για την τάση των αγορών, με βάση τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε αποτελεί προτροπή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή, αγορά, πώληση ή διακράτηση μετοχών, παραγώγων, συμβολαίων επί δεικτών ή άλλων επενδυτικών προϊόντων, που αφορούν την ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη αγορά. Ο αναγνώστης πρέπει να αναγνωρίζει και να αποδέχεται ότι οι πάσης φύσεως επενδυτικές επιλογές στις κεφαλαιαγορές ενέχουν κινδύνους μείωσης ή και απώλειας ακόμη και όλης της αξίας της επένδυσης. Ως εκ τούτου θα πρέπει πάντα να παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στις εκάστοτε πληροφορίες και να προβαίνει σε ενδελεχή έρευνα πριν από οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, γνωρίζοντας ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη, χωρίς να διατηρεί ουδεμία αξίωση απέναντι στον αναλυτή, για την εξέλιξη της όποιας επένδυσής του.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More