Τα  6 πρώτα κρούσματα της παραλλαγής ΧΒΒ.1.5 Κράκεν καταγράφηκαν στην πρώτη εβδομάδα του χρόνου. Τα 3 προέκυψαν από αναδρομικό έλεγχο κια τα άλλα τρία καταγράφηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε.

Στην εν λόγω έκθεση, γίνεται ανασκόπηση, μεταξύ άλλων, και των διαθέσιμων επιδημιολογικών δεδομένων των συστημάτων επιτήρησης του ΕΟΔΥ για την CoViD – 19.

Στο δελτίο δεν καταγράφεται και πάλι συνολικός αριθμός κρουσμάτων (η τελευταία καταμέτρηση  ήταν 47.497) του εν λόγω χρονικού διαστήματος, ούτε τα συνολικά κρούσματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, καταγράφηκαν 128 νέες διασωληνώσεις ασθενών με λοίμωξη CοViD-19 (119 την προηγούμενη εβδομάδα), και 149 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 85 έτη (την προηγούμενη φορά ήταν 141).

Η ηλικία των διασωληνωμένων πέφτει σταθερά. Στα μέσα Δεκεμβρίου, η μέση ηλικία των διασωληνωμένων έιχε φτάσει τα 77 έτη, υποχωρώντας σταδιακά στα 75 έτη. Το στοιχείο δείχνει πως η αύξηση των διασωληνώσεων αφορά ολοένα και μικρότερες ηλικίες.

Η υπο-παραλλαγή ΒΑ.5 εξακολουθεί να είναι η συχνότερη υπο-παραλλαγή της Όμικρον, ενώ η ποσοστιαία αναλογία των δύο υπο-παραλλαγών ΒQ.1 και BQ.1.1 παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τις υπόλοιπες υπο-παραλλαγές του στελέχους ΒΑ.5.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι δύο αυτές υπο-παραλλαγές εντοπίζονταν στο  των δειγμάτων, ενώ την τελευταία έφτασαν στο 41,6%.

Μεταξύ των στελεχών BA.2, η συχνότερα αναγνωριζόμενη υπο-παραλλαγή είναι η BA.2.75, ακολουθούμενη από την υπο-παραλλαγή XBB

Κατά την εβδομάδα 53/2022, πραγματοποιήθηκαν 626  δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας, στις οποίες διενεργήθηκαν 44.699  έλεγχοι .

Ακολουθεί ο πίνακας με τα καταγεγραμμένα στοιχεία:

2 – 9 Ιανουαρίου 2023
26 Δεκεμβρίου  2022 – 1 Ιανουαρίου 2023
Νέοι θάνατοι  149* 141*
Διασωληνωμένοι 128 119
Νέες εισαγωγές 1.632 1.519
Δειγματοληπτικοί έλεγχοι 626 548
Συνολικοί έλεγχοι 44.699    36.079   
Θετικά δείγματα
17%
14%

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ

Υπερβάλλουσα θνητότητα

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, σε ό,τι αφορά την επιτήρηση θνητότητας – θανάτων κατά την εβδομάδα 53/2022, το z-score (μέγεθος μέτρησης θανάτων) για την Ελλάδα ήταν για άλλη μια φορά χαμηλότερο του 4 που χαρακτηρίζεται από το EuroMOMO ως χαμηλή υπερβάλλουσα θνησιμότητα.

Η αύξηση στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα θεωρείται μέτρια όταν είναι μεγαλύτερη από 4 και μικρότερη ή ίση με 7 τυπικές αποκλίσεις, υψηλή όταν είναι μεγαλύτερη από 7 και μικρότερη ή ίση με 10 τυπικές αποκλίσεις, πολύ υψηλή όταν είναι μεγαλύτερη από 10 και μικρότερη ή ίση με 15 τυπικές αποκλίσεις, και ασυνήθιστα πολύ υψηλή όταν είναι μεγαλύτερη από 15 τυπικές αποκλίσεις.