fbpx

Eurobank: 23 Ιουλίου η ΓΣ για διανομή μερίσματος και ακύρωση ιδίων μετοχών

0

Τακτική Γενική Συνέλευση της Eurobank στις 23 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2023. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2023 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2023.

3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2024.

4. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Ειδικότερα, το ΔΣ προτείνει τη διανομή μεικτού μερίσματος €0,09202256 ανά μετοχή με το συνολικό διανεμόμενο ποσό να ανέρχεται σε €342 εκατ., το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου κατά τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

Σημειώνεται ότι με δεδομένο ότι το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές (θέμα 8 της ΤΓΣ)
προσαυξάνει το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή που διανέμεται στις λοιπές μετοχές, αυτό συνεπάγεται ότι το
τελικό μεικτό μέρισμα ανά μετοχή θα αναπροσαρμοστεί σε € 0,09333045.

5. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.

6. Προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 11 για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναρίθμηση των άρθρων 11, 12, 13, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας.

7. Έγκριση διανομής κερδών σε ανώτατα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.

8. Aκύρωση 52.080.673 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €11.457.748,06, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

9. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.

10. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2023 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2024 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 12. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2023.

13. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

14. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (εξατομικευμένη ψηφοφορία) λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

15. Ορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.

16. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.

17. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra