fbpx

Εξαγορά αυθαίρετα κατεχόμενων εκτάσεων του Δημοσίου με εκπτώσεις έως και 86%

0

Ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στα τιμήματα για την εξαγορά διακατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου από τους ιδιώτες αυθαιρέτους κατόχους τους προβλέπει, μεταξύ άλλων, νομοσχέδιο που κατέθεσε αργά προχθές το βράδυ στη Βουλή η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Τα σωρευτικά ποσοστά των εκπτώσεων μπορεί να κυμανθούν πλέον ακόμη και μεταξύ 65% – 86%.

Σύμφωνα με διατάξεις που περιλήφθηκαν στο ήδη ανακοινωθέν και αναρτηθέν για δημόσια διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τα ανασφάλιστα οχήματα, τις αλλαγές στα πρόστιμα για τα τέλη κυκλοφορίας και τις τροποποιήσεις και τις τροποποιήσεις στο καθεστώς εξαγοράς διακατεχόμενων εκτάσεων του Δημοσίου, το τίμημα εξαγοράς των εκτάσεων αυτών σε ειδικές περιπτώσεις αμφισβήτησης της κυριότητας του Δημοσίου θα διαμορφώνεται με έκπτωση:

–50% για αιτούντα που έχει αναγνωρισθεί από πρωτοβάθμιο δικαστήριο ως κύριος του ακινήτου ή που έχει αναγραφεί ως κύριος στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και έχει ασκηθεί αγωγή από το Δημόσιο ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης αγωγής.
–70% αν ο αιτών έχει ασκήσει ένδικο μέσο κατά δικαστικής απόφασης για την αναγνώριση της κυριότητας του ακινήτου έως την 31η.12.2022.

Ειδικά, για κάθε περίπτωση ακινήτου που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του αιτούντα ή του αρχικού δικαιοπαρόχου και έχει περιέλθει σ’ αυτόν ως αποτέλεσμα μαζικής εγκατάστασης πληθυσμιακών ομάδων πριν το 1964, το τίμημα εξαγοράς θα αντιστοιχεί μόλις στο 20% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, δηλαδή η έκπτωση θα φθάνει το 80%.

Από και πέρα η έκπτωση θα προσαυξάνεται περαιτέρω αν ο αιτών ανήκει σε ευαισθητη κοινωνική ομάδα του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, η έκπτωση επί του τιμήματος στις παραπάνω περιπτώσεις θα μπορεί να φθάσει μέχρι και το 86% της αντικειμενικής αξίας καθώς θα ισχύουν επιπροσθέτως τα ήδη καθορισθέντα ποσοστά εκπτώσεων με βάση κοινωνικά κριτήρια, που έχουν ως εξής:

– 30% εάν ο αιτών είναι άτομο με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή φιλοξενεί άτομο με αναπηρία 80% και άνω για περισσότερο από ένα έτος και έχει ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ. Π.χ. επί αντικειμενικής αξίας εξαγοραζόμενου ακινήτου 100.000 ευρώ, το τίμημα θα πέφτει στις 20.000 ευρώ λόγω της έκπτωσης του 80% και περαιτέρω στα 14.000 ευρώ λόγω της επιπρόσθετης έκπτωσης του 30%. Σωρευτικά δηλαδή η έκπτωση θα φθάνει το 86%.
– 20%, εάν ο αιτών είναι άτομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή εάν φιλοξενεί τέτοιο άτομο και έχει ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ.
– 20% εάν είναι παλιννοστών ομογενής, ο οποίος έχει εγγραφεί στα μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή είναι μόνιμος κάτοικος παραμεθόριων περιοχών.
– 20% εάν είναι πολύτεκνος με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 80.000 ευρώ.
– 15% εάν είναι τρίτεκνος με ετήσιο ατομικό εισόδημα 25.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό έκπτωσης εφαρμόζεται και για τις μονογονεϊκές οικογένειες.
– 15% εάν ο αιτών είναι μακροχρόνια άνεργος ή εάν εντός του ακινήτου υπάρχει κτίσμα που αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του.
– 20% εάν ο αιτών είναι δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
Εφόσον ο αιτών εμπίπτει σε περισσότερες της μίας εκ των παραπάνω περιπτώσεων κοινωνικών κριτηρίων θα εφαρμόζεται μόνο η περίπτωση που προβλέπει τη μεγαλύτερη έκπτωση.

Αλλαγές και στις προϋποθέσεις εξαγοράς

Το «πακέτο» αλλαγών που θα ισχύσει με την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου περιλαμβάνει ακόμη και τροποποιήσεις που αφορούν στην υποβολή αίτησης εξαγοράς από τους ενδιαφερόμενους κατόχους, καθώς καταργείται η προϋπόθεση ύπαρξης κτίσματος για την υποβολή της αίτησης.

Επισημαίνεται ότι το ήδη ισχύον πλαίσιο, το οποίο όμως ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί, προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχει κτίσμα που έχει ανεγερθεί το αργότερο έως την 31η.12.1991 σε περίπτωση 30ετούς κατοχής και το αργότερο έως την 31η.12.1981 σε περίπτωση 40ετούς κατοχής.
Από την άλλη όμως πλευρά δεν επιτρέπεται η εξαγορά ακινήτου με αυθαίρετο κτίσμα, καθώς δεν τροποποιείται καθόλου, άμεσα ή έμμεσα, η νομοθεσία, παρά μόνο επέρχονται οι κατωτέρω βελτιωτικές κινήσεις:
–προστίθεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος είναι η δήλωση του ακινήτου στο έντυπο Ε9 τουλάχιστον τα 5 τελευταία χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης εξαγοράς, προκειμένου να είναι σαφές ότι οι αιτούντες θεωρούσαν πως το ακίνητο είναι δικό τους.
–τίθεται δεκαήμερη προθεσμία για την ενημέρωση του αιτούντος σε περίπτωση που λείπουν δικαιολογητικά. Η απαίτηση για προσκόμιση αεροφωτογραφιών, καταργείται, καθώς δεν εξετάζεται πλέον η ύπαρξη ή μη ακινήτου.
–επεκτείνεται η δυνατότητα του Δημοσίου να αποφασίσει εξαίρεση από το δικαίωμα εξαγοράς για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Εντός εξαμήνου τα αρμόδια Υπουργεία θα προσδιορίσουν αιτιολογημένα τις περιοχές ή τα ακίνητα που πρέπει να εξαιρεθούν της διαδικασίας εξαγοράς.
–επισπεύδεται η προθεσμία υποβολής της συναίνεσης της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου σε 2 μήνες από 3 μήνες, που προβλεπόταν αρχικά.
Στο πλαίσιο αυτό αναμορφώνεται και η αρμόδια Επιτροπή που έχει συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, για την υλοποίηση της εξαγοράς των δημοσίων ακινήτων.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra