fbpx

Εγκρίθηκε η συγχώνευση Fashion Box-Μέντιμεκ

0 96

Τη συγχώνευση των Μέντιμεκ και Fashion Box με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη ενέκρινε το Υπουργείοο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την υπ΄ αριθ. Κ2-11867/30.12.2010 απόφαση η οποία καταχωρήθηκε την 30.12.2010 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) Τη συγχώνευση των Μέντιμεκ και Fashion Box με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη ενέκρινε το Υπουργείοο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την υπ΄ αριθ. Κ2-11867/30.12.2010 απόφαση η οποία καταχωρήθηκε την 30.12.2010 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.)

Ειδικότερα, με την απόφαση του υπουργείου εγκρίθηκαν:

Α. Η συγχώνευση της ανώνυμης εταιρίας Ιατρικά Υλικά και Συσκευές ΜΕΝΤΙΜΕΚ Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία (ΜΕΝΤΙΜΕΚ) και της Εταιρίας με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993,

Β. Η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρίας περί επωνυμίας. Ως εκ τούτου η νέα επωνυμία της Εταιρίας είναι ‘Ιατρικά Υλικά και Συσκευές ΜΕΝΤΙΜΕΚ Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία’ και ο νέος διακριτικός της τίτλος είναι ‘ΜΕΝΤΙΜΕΚ Α.Ε.’,

Γ. Η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρίας περί σκοπού. Ως εκ τούτου, ο τροποποιημένος σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η άσκηση εμπορίας και η εισαγωγή από το εξωτερικό, είτε για δικό της λογαριασμό είτε ως αντιπροσώπου, ειδών εργαστηριακού, ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού, σχετικών υλικών και εργαλείων, υγειονομικού υλικού, διαγνωστικών και βιοχημικών μηχανημάτων, επιστημονικών οργάνων εργαστηρίων, ορθοπεδικών οργάνων, τεχνητών μελών, αντιδραστηρίων και λοιπών αναλώσιμων υλικών που αφορούν και αναφέρονται στη λειτουργία του παραπάνω εξοπλισμού.

2. Η εκπόνηση μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων και ειδικού λογισμικού είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμών κοινής ωφελείας, ιδρυμάτων και νομικών ή φυσικών προσώπων του ιδιωτικού τομέα καθώς και η οργάνωση, εκτέλεση, εγκατάσταση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη έργων, μηχανημάτων και υπηρεσιών που σχετίζονται με εργαστηριακό, ιατρικό και νοσοκομειακό εξοπλισμό και βιοτεχνολογικές εφαρμογές του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

3. Η παροχή υπηρεσιών και παραχώρηση χρήσης, με οποιοδήποτε τρόπο (δηλ. χρηματοδοτική ή απλή μίσθωση ή χορηγία) του ως άνω εξοπλισμού, κυριότητας, νομής ή κατοχής της στο Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ιδρύματα και νομικά ή φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την εκτέλεση εξετάσεων ή θεραπευτικών πράξεων.

4. Η εισαγωγή εξαγωγή και εμπορία ειδών, υλικών, μηχανημάτων και κάθε φύσης εμπορευμάτων και υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον εργαστηριακό, ιατρικό και νοσοκομειακό εξοπλισμό, στον οποίο αναφέρονται οι προηγούμενες παράγραφοι του παρόντος άρθρου.

5. Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή οίκων ή επιχειρήσεων, ατομικών ή οποιασδήποτε νομικής μορφής του εξωτερικού, παραγωγής τυποποιημένων φαρμακευτικών ειδών, προϊόντων βιοτεχνολογίας και συσκευασμάτων για ιαματική, προφυλακτική, διαγνωστική και γενικά ιατρική χρήση καθώς και η εισαγωγή στην Ελλάδα, κατοχή, διανομή, εξαγωγή και γενικά κάθε άλλη δραστηριότητα που συνδέεται αποκλειστικά και μόνο ή έχει ως αντικείμενο την από αντιπρόσωπο χονδρική και λιανική πώληση των ειδών αυτών και προϊόντων στην Ελλάδα.

6. Η αντιπροσώπευση άλλων εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων και οίκων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, του εξωτερικού ή του εσωτερικού, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό που έχουν σχέση με τα παραπάνω είδη, προϊόντα και υπηρεσίες.

7. Η δημιουργία τελωνειακών χώρων και φορολογικών αποθηκών για εμπορεύματα τρίτων.

8. Tην αποθήκευση κάθε είδους εμπορευμάτων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: χημικών, αντιδραστηρίων, ιατρικών συσκευών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ορθοπεδικών μηχανημάτων, φαρμάκων, κάθε είδους, όλων των ανωτέρω υπό ψύξη ή μη.

9. Η παροχή υπηρεσιών καθώς και συμβουλών για θέματα μεταφοράς και αποθήκευσης και διανομώνεμπορευμάτων, εγγράφων, μικροδεμάτων και μικροσυσκευών και γενικά κάθε φύσεως εμπορευμάτων και προϊόντων ασχέτως όγκου ή ποσότητας όλων αυτών, γνωστών στη διαμεταφορική αγορά ως υπηρεσιών LOGISTICS.

10. Η διενέργεια διεθνών και εσωτερικών μεταφορών, δια ξηράς, θάλασσας και αέρα, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλισης αυτών καθώς και της έκδοσης και μεταβίβασης φορτωτικών και αποθετηρίων εγγράφων κάθε φύσεως αντικειμένων και εμπορευμάτων, για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων και με ίδια της εταιρείας η τρίτων μεταφορικά μέσα, οποιασδήποτε κατηγορίας και φύσεως.

11. Στην έννοια και περιεχόμενο «μεταφορικά μέσα? που προαναφέρεται νοούνται και περιλαμβάνονται η πρακτόρευση, εκπροσώπηση, ναύλωση συμπεριλαμβανομένης και της μεσιτείας, ναύλωσης, επιναύλωσης και γενικά η εκμετάλλευση από την εταιρεία κάθε επίγειου, θαλάσσιου και αεροπορικού μεταφορικού μέσου (αυτοκινήτων διεθνών μεταφορών, τρένων, αεροσκαφών και πλοίων) τόσο για λογαριασμό της εταιρείας όσο και για λογαριασμό τρίτων.

12. Η φορτοεκφόρτωση, διαλογή, ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, επισκευή, συσκευασία ή ανασυσκευασία (αμπαλάζ), ετικετοκόλληση, η διακίνηση και διανομή των ανωτέρω αντικειμένων και εμπορευμάτων.

13. Η μεταφορά υλικών συσκευασίας παντός είδους για λογαριασμό των πελατών ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ίδιας στα πλαίσια των πιο πάνω δραστηριοτήτων.

14. Η παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία επιδεσμικού υλικού και γάζας υγειονομικής χρήσης.

15. Η εμπορία και διακίνηση εσωρούχων εγκυμοσύνης, χημικών προϊόντων.

16. Αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων (ημεδαπών ή αλλοδαπών) που εμπορεύονται ή παράγουν τα παραπάνω είδη.

17. Η εισαγωγή, εξαγωγή, και εμπορία ρολογιών και κοσμημάτων.

Δ. Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, συνεπεία της συγχώνευσης. Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων δεκαεννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών του ευρώ (4.631.919,90€) και διαιρείται σε δεκαπέντε εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες τριάντα τρεις (15.439.733) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30€).

Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης Εντύπου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 (δ) του Ν. 3401/2005, για το περιεχόμενο του οποίου πρόκειται να ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και θα προβεί σε νέες ανακοινώσεις σχετικά με τη διάθεση του εν λόγω εγγράφου καθώς και με την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της συγχώνευσης.

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra