fbpx

FG Europe: Σημαντική υποχώρηση στα κέρδη

0 26

Συρρίκνωση εμφάνισαν τα καθαρά μετά από φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας Κέρδη του Ομίλου της FG Europe, καθώς ανήλθαν το 2010 σε 3,53 εκατ. ευρώ έναντι 8,37 εκατ. του 2009, μειωμένα κατά 57,83%.

Συρρίκνωση εμφάνισαν τα καθαρά μετά από φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας Κέρδη του Ομίλου της FG Europe, καθώς ανήλθαν το 2010 σε 3,53 εκατ. ευρώ έναντι 8,37 εκατ. του 2009, μειωμένα κατά 57,83%.

Αναλυτικά, σημαντική αύξηση σημείωσαν οι εξαγωγές της Εταιρείας το 2010 αντιπροσωπεύοντας πλέον ποσοστό 66,43% των πωλήσεων του κλιματισμού και το 60,19% των συνολικών πωλήσεων της Εταιρείας, έναντι αντίστοιχων ποσοστών 39,84% και 34,00% επί των πωλήσεων του 2009.

Η αύξηση των εξαγωγών, κάλυψε σε μεγάλο βαθμό την μείωση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις του 2010 να εμφανίζονται μειωμένες έναντι των αντίστοιχων πωλήσεων του 2009 σε ποσοστό 21,98%.

Η μείωση των πωλήσεων είχε ως αποτέλεσμα τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη της Εταιρείας το 2010 να διαμορφωθούν σε Ευρώ 3,96 εκατ. έναντι αντίστοιχων κερδών του 2009 ποσού Ευρώ 8,41 εκατ.

Σημαντική ήταν και το 2010 η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων λόγω της έκτακτης εισφοράς η οποία υπολογίσθηκε επί των κερδών της χρήσεως 2009 και ανήλθε σε Ευρώ 1,36 εκατ. Λαμβανομένων υπόψιν των συνθηκών της αγοράς, τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη της χρήσεως, παρά τη σημειωθείσα σημαντική μείωσή τους, κρίνονται θετικά.

Οι πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών αντιπροσωπεύουν το σύνολο σχεδόν (99,7%) των πωλήσεων της εταιρείας, έναντι ποσοστού 96% των αντίστοιχων πωλήσεων του 2009, ως αποτέλεσμα της συρρίκνωσης των πωλήσεων της καρτοκινητής τηλεφωνίας το 2010.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας μειωμένες κατά 20,80% περιορίσθηκαν την 31/12/2010 σε Ευρώ 63,29 εκατ., έναντι των αντίστοιχων υποχρεώσεων της 31/12/2009, ποσού Ευρώ 79,90 εκατ.

Σε επίπεδο Εταιρείας:

Οι συνολικές πωλήσεις της F.G. EUROPE A.E. το 2010 ανήλθαν σε Ευρώ 91,45 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 117,22 εκατ. του 2009, σημειώνοντας μείωση 21,98%.

Η μείωση των συνολικών πωλήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο, στη σημαντική κατά 52,95% μείωση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την κατά 38,12% αύξηση των εξαγωγών και δευτερευόντως στο μηδενισμό σχεδόν των πωλήσεων της καρτοκινητής τηλεφωνίας (μείωση που αποτελεί πάγια πολιτική της εταιρείας τα τελευταία χρόνια), οι οποίες περιορίσθηκαν σε Ευρώ 0,28 εκατ. έναντι Ευρώ 4,38 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 2009.

Οι πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών ανήλθαν συνολικά το 2010 σε 91,16 εκατ. Ευρώ, έναντι 112,84 εκατ. Ευρώ των αντίστοιχων πωλήσεων του 2009, σημειώνοντας μείωση σε ετήσια βάση σε ποσοστό 19,21%.

Οι πωλήσεις των κλιματιστικών, ανήλθαν το 2010 σε Ευρώ 82,86 εκατ. έναντι Ευρώ 100,03 εκατ. αυτών του 2009, μειωμένες κατά 17,16%. Στην εσωτερική αγορά, οι πωλήσεις των κλιματιστικών ανήλθαν σε Ευρώ 27,82 εκατ. έναντι Ευρώ 60,18 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 2009, μειωμένες κατά 53,77%.

Οι εξαγωγές κλιματιστικών σημαντικά αυξημένες κατά 38,12%, ανήλθαν το 2010 σε Ευρώ 55,04 εκατ., έναντι Ευρώ 39,85 εκατ. των αντίστοιχων του 2009. Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO και SHARP, ανήλθαν σε Ευρώ 3,31 εκατ., έναντι Ευρώ 6,05 εκατ. των αντίστοιχων του 2009, μειωμένες κατά 45,29%.

Η σημαντική μείωση στις πωλήσεις των λευκών συσκευών, πέραν της κρίσης στην αγορά, οφείλεται στην κατάργηση το 2010 σημαντικού μέρους της γκάμας των προϊόντων ESKIMO, λόγω της σχεδιαζόμενης αναβάθμισης και εμπλουτισμού της γκάμας ESKIMO με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, μέσω των νέων συνεργασιών που εξετάζει η Εταιρεία.

Οι πωλήσεις των Consumer Electronics (μαύρων συσκευών) της SHARP συγκριτικά με τα άλλα προϊόντα επλήγησαν σχετικά λιγότερο από την κρίση ανερχόμενες το 2010 σε Ευρώ 4,98 εκατ., μειωμένες έναντι των αντίστοιχων του 2009 σε ποσοστό 26,30%.

Τα Λειτουργικά κέρδη (EBITDA), ανήλθαν το 2010, σε Ευρώ 8,58 εκατ. έναντι Ευρώ 15,82 εκατ. των αντίστοιχων κερδών του 2009 μειωμένα κατά 45,78% και διαμορφώνοντας το δείκτη EBITDA σε 9,38% έναντι 13,50% του αντίστοιχου δείκτη του 2009.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων μειωμένα κατά 46,92% ανήλθαν το 2010 σε Ευρώ 7,06 εκατ., έναντι Ευρώ 13,31 εκατ. των αντίστοιχων κερδών του 2009. Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες, ανήλθαν την 31/12/2010 σε Ευρώ 30,61 εκατ. έναντι Ευρώ 34,98 εκατ. των αντίστοιχων εισροών του 2009, ως αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο της μείωσης των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων κατά Ευρώ 29,43 εκατ., λόγω της σημειωθείσας μείωσης των πωλήσεων αλλά και της μείωσης του χρόνου πίστωσης των πελατών της Εταιρείας.

Σε επίπεδο Ομίλου :

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν το 2010 σε Ευρώ 96,37 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 121,84 εκατ. του 2009, μειωμένες κατά 20,90%, λόγω κυρίως της προαναφερθείσας σημαντικής μείωσης των πωλήσεων της μητρικής εταιρείας στην εσωτερική αγορά.

Τα έσοδα στον τομέα της ενέργειας ανήλθαν το 2010 σε Ευρώ 4,79 εκατ. έναντι αντίστοιχων εσόδων του 2009 Ευρώ 4,30 εκατ., αυξημένα κατά 11,40%. Η με μικρή σχετικά αύξηση διατήρηση των εσόδων στον τομέα της ενέργειας στα επίπεδα του 2009, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρξε την υπό εξέταση χρήση μεταβολή στο παραγωγικό δυναμικό των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, όπως αυτή αναμένεται να επέλθει εντός του 2011 με την θέση σε λειτουργία των 33 MW από τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν το 2010 σε Ευρώ 26,98 εκατ. έναντι Ευρώ 36,84 εκατ. των αντίστοιχων του 2009, μειωμένα κατά 26,76% λόγω κυρίως της μείωσης των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην εσωτερική αγορά από την μητρική Εταιρεία.

Ο Συντελεστής Μικτού Κέρδους το 2010 διαμορφώθηκε σε 28,00% έναντι 30,24% του αντίστοιχου συντελεστή του 2009. Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων, (EBITDA), μειωμένα κατά 38,77%, λόγω κυρίως της μείωσης των πωλήσεων της μητρικής εταιρείας, ανήλθαν το 2010 σε Ευρώ 10,62 εκατ. έναντι Ευρώ 17,35 εκατ. αυτών του 2009.

Ο δείκτης EBITDA διαμορφώθηκε σε 11,02% έναντι 14,24% του αντίστοιχου του 2009, μειωμένος κατά -3,22 μονάδες. Τα έξοδα Διοίκησης – Διάθεσης – Λοιπά, ανήλθαν συνολικά το 2010 σε Ευρώ 18,85 έναντι Ευρώ 22,93 εκατ. των αντίστοιχων του 2009, μειωμένα κατά 17,80% λόγω κυρίως της μείωσης των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών από τη μητρική Εταιρεία.

Ο δείκτης Γενικά Έξοδα/Πωλήσεις το διαμορφώθηκε το 2010 σε 19,56%, έναντι 18,82% του αντίστοιχου δείκτη του 2009. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου αυξήθηκαν το 2010 κατά 15,52% ανερχόμενα σε Ευρώ 2,23 εκατ. έναντι Ευρώ 1,93 εκατ. των αντίστοιχων καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων του 2009.

Η αύξηση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων προέκυψε λόγω της σημειωθείσας σημαντικής μείωσης το 2010 των εσόδων του Ομίλου από πιστωτικούς τόκους (Ευρώ 0,97εκατ. το 2010 έναντι Ευρώ 1,67εκατ. το 2009), ως αποτέλεσμα της μείωσης των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου, αλλά και των συναλλαγματικών διαφορών οι οποίες το 2010 διαμορφώθηκαν σε χρεωστικές ποσού Ευρώ 0,36 εκατ. έναντι πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών το 2009 ποσού Ευρώ 0,99 εκατ.

Οι χρεωστικοί τόκοι και τα λοιπά έξοδα των τραπεζών που επιβάρυναν τα αποτελέσματα του Ομίλου, εμφανίζονται σαφώς μειωμένοι (από Ευρώ 4,60κατ. το 2009 σε Ευρώ 2,85εκατ. το 2010), λόγω της μείωσης των συνολικών τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων), οι οποίες από Ευρώ 81,94 εκατ. το 2009 μειώθηκαν το 2010 σε Ευρώ 64,46 εκατ., παρά τη σημειωθείσα στη χρήση σημαντική αύξηση των επιτοκίων.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου μειωμένες κατά 22,98% περιορίσθηκαν την 31/12/2010 σε Ευρώ 100,56 εκατ. έναντι Ευρώ 130,56 εκατ. αυτών της 31/12/2009. Η μείωση των συνολικών υποχρεώσεων του Ομίλου οφείλεται κυρίως στην κατά 20,80% μείωση των συνολικών υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων μειωμένα κατά 46,73% ανήλθαν το 2010 σε Ευρώ 6,80 εκατ., έναντι Ευρώ 12,76 εκατ. των αντίστοιχων κερδών του 2009, διαμορφώνοντας το δείκτη Κέρδη προ Φόρων/Πωλήσεις σε 7,05% έναντι 10,47% του αντίστοιχου δείκτη του 2009. Τα καθαρά μετά από φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας Κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν το 2010 σε Ευρώ 3,53 εκατ. έναντι Ευρώ 8,37 εκατ. του 2009, μειωμένα κατά 57,83%.

Στόχος της Διοίκησης είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στις αγορές της Ιταλίας, της Τουρκίας και των Βαλκανίων, όπου ήδη διαθέτει ισχυρή παρουσία. Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύοντας πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών πωλήσεων της μητρικής Εταιρείας, αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν και την τρέχουσα χρήση όπως προκύπτει και από τις μέχρι σήμερα πωλήσεις.

Η Εταιρεία έχοντας επαρκή αποθέματα είναι σε θέση να καλύψει την όποια αυξημένη ζήτηση λόγω τυχόν ακραίων καιρικών συνθηκών στις χώρες δραστηριοποίησής της ή οπουδήποτε προκύψει. Σημαντικές εξελίξεις ως προς τις αναμενόμενες αδειοδοτήσεις αναμένονται την τρέχουσα χρήση στον τομέα της ενέργειας.

Ήδη εταιρείες του Ομίλου έλαβαν πρόσφατα άδειες παραγωγής που αφορούν την πρώτη φάση των αδειοδοτήσεων , ύψους 144 MW στη Νότιο Εύβοια. Παράλληλα έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή τριών αιολικών πάρκων στην Αργολίδα, ισχύος 32 MW από θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.

Οι εξελίξεις αυτές σε συνδυασμό με την ταχύτητα υλοποίησης των επενδύσεων, αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τα έσοδα του Ομίλου από τον τομέα της ενέργειας, μέσω της R.F. ENERGY και των θυγατρικών της εταιρειών.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More