fbpx

FHL Κυριακίδης: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε η Γ.Σ.

0

Την εκλογή νέου εξαμελούς διοικητικού συμβουλίου καθώς και την απόκτηση ιδίων μετοχών ποσοστού έως 10%, ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της FHL Κυριακίδης, κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Δεκεμβρίου 2010.

Την εκλογή νέου εξαμελούς διοικητικού συμβουλίου καθώς και την απόκτηση ιδίων μετοχών ποσοστού έως 10%, ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της FHL Κυριακίδης, κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Δεκεμβρίου 2010.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν (ήτοι παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν) έντεκα (11) μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 16.736.683 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 67,563% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα (ήτοι με 16.736.683 έγκυρες ψήφους, οι οποίες εκπροσωπούν ποσοστό 67,563% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε συνολικό αριθμό εγκύρων ψήφων 16.736.683) τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ι. Αποφάσισε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να είναι εξαμελές και εξέλεξε ομόφωνα για την επόμενη πενταετία ήτοι για την περίοδο από 20.10.2010 ως 20.10.2015 (η οποία δύναται να παραταθεί, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 9 παρ. 3 του καταστατικού της εταιρείας, μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ήτοι μέχρι 30.6.2016), τους κάτωθι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Ηλία Κυριακίδη του Στυλιανού και της Μαρίας, συνταξιούχο, γεννηθέντα στη Δράμα το έτος 1950, κάτοικο Δράμας (οδός Ευξείνου Πόντου αριθ. 47β), εθνικότητας ελληνικής, κάτοχο του υπ?αριθ. ΑΒ 461752/13.4.2006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Δράμας και με ΑΦΜ 021623996.

2. Κωνσταντίνο Καλλιονίδη του Χρύσανθου και της Μαρίας, έμπορο, γεννηθέντα στη Δράμα το έτος 1965, κάτοικο Δράμας (οδός Γαληνού αριθ. 28), εθνικότητας ελληνικής, κάτοχο του υπ? αριθ. Τ 289483/01.08.1999 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Δράμας και με ΑΦΜ 029955162.

3. Γεώργιο Πετρόπουλο του Βασιλείου και της Θεανώς, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Δράμας (οδός Μορκεντάου αριθ 24.), γεννηθέντα στη Δράμα το έτος 1957, εθνικότητας ελληνικής, κάτοχο του υπ? αριθ. ΑΒ 729680/13.11.2006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Δράμας και με Α.Φ.Μ. 030714517.

4. Βασίλειο Κουντουρά του Γεωργίου και της Πασχαλίτσας, λογιστή, γεννηθέντα στο Κίνζελσάου Γερμανίας το έτος 1974, κάτοικο Δράμας (οδός Υψηλάντου & Σινά 100), εθνικότητας ελληνικής, κάτοχο του υπ? αριθ. ΑΖ. 893165/16-10-2009 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Δράμας και με ΑΦΜ 102489600.

5. Αθανάσιο Πάφο του Χρήστου και της Ελένης, οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών (οδός Μακρυγιάννη αριθ.8 ? ʼγιος Δημήτριος), γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1970, εθνικότητας ελληνικής, κάτοχο του υπ? αριθ. Ξ 276561/26.09.2001 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Αγίου Δημητρίου και με ΑΦΜ 038228325.

6. Ρουθ Γεωργία Λίγγου του Δημητρίου και της Ελένης, ιδιωτική υπάλληλο γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικο Γέρακα Αττικής (οδός Καζαντζάκη αριθ. 59), εθνικότητας ελληνικής, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ 089855/12.02.2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γέρακα Αττικής και με Α.Φ.Μ.: 055450917.

Επίσης, η Γ.Σ των μετόχων όρισε ομόφωνα ως μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των ανωτέρω τους : 1) Γεώργιο Πετρόπουλο του Βασιλείου και της Θεανώς, 2) Βασίλειο Κουντουρά του Γεωργίου και της Πασχαλίτσας, 3) Αθανάσιο Πάφο του Χρήστου και της Ελένης και 4) Ρουθ Γεωργία Λίγγου του Δημητρίου και της Ελένης, και ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των προαναφερθέντων τους: 1) Αθανάσιο Πάφο του Χρήστου και της Ελένης και 2) Ρουθ Γεωργία Λίγγου του Δημητρίου και της Ελένης

ΙΙ. Αποφάσισε ομόφωνα η προβλεπόμενη στην διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής και εξέλεξε παμψηφεί τους κάτωθι ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Αθανάσιο Πάφο του Χρήστου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικο Αθηνών (οδός Μακρυγιάννη αριθ.8 ? ʼγιος Δημήτριος), εθνικότητας ελληνικής, κάτοχο του υπ? αριθ. Ξ 276561/26.09.2001 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίου Δημητρίου και με ΑΦΜ 038228325, οικονομολόγο, με άδεια άσκησης επαγγέλματος απ? το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και με αριθμό μητρώου 030407/9994, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της εταιρείας, με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, λόγω των σπουδών του.

2. Γεώργιο Πετρόπουλο του Βασιλείου και της Θεανώς, γεννηθέντα στη Δράμα το έτος 1957, κάτοικο Δράμας (οδός Μορκεντάου αριθ 24.), εθνικότητας ελληνικής, κάτοχο του υπ? αριθ. ΑΒ 729680/13.11.2006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Δράμας και με Α.Φ.Μ. 030714517, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της εταιρείας.

3. Ρουθ Γεωργία Λίγγου του Δημητρίου και της Ελένης, ιδιωτική υπάλληλος γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1975 κάτοικο Γέρακα Αττικής (οδός Καζαντζάκη αριθ. 59), εθνικότητας ελληνικής, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ 089855/12.02.2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γέρακα Αττικής και με Α.Φ.Μ.: 055450917, Λογίστρια , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της εταιρείας.

ΙΙΙ. Αποφάσισε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδονταπέντε λεπτών (1.559.398,85 €), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 24.772.000 σε 23.416.001 ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της εταιρείας (κτηθέντων σε εκτέλεση της από 1.11.2008 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων), σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

IV. Aποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

V. 1. Ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 3604/2007), με σκοπό την βελτίωση των κερδών και του μερίσματος ανά μετοχή, την διανομή εμμέσως κερδών προς τους μετόχους, καθώς και την χρησιμοποίηση σε πιθανή συνεργασία.

2. Ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών ποσοστού έως 10% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ήτοι το ανώτερο 2.341.600 μετοχών, με κατώτατο και ανώτατο όριο αξίας απόκτησης της κάθε μετοχής το ποσό των 0,20€ και 4,50€ αντιστοίχως και για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Εξουσιοδότησε ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της αποκτήσεως από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της ΓΣ και στο Νόμο (άρθρο 16 του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra