Φορολογία εισοδήματος: Στο στόχαστρο μερίσματα, ενοίκια και αυτοκίνητα

0 9,740
Συνεχίζουμε και τελειώνουμε σήμερα με τις αλλαγές που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 και μετέπειτα.
 

Παραχώρηση αυτοκινήτου σε εργαζόμενους και στελέχη εταιριών
 
Μία ακόμη αλλαγή, που θα επιβαρύνει τους υπαλλήλους και τα στελέχη των εταιριών είναι η αύξηση του υπολογισμού τεκμαρτού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες σε ποσοστό 80%, από 30% που ήταν το έτος 2015, στις δαπάνες αποσβέσεις ή μισθώματα του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος, τέλη κυκλοφορίας και επισκευές συντηρήσεις.
 
Να υπενθυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο δεν αφορά τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τους τεχνικούς ή τους πωλητές, δηλαδή για τα αυτοκίνητα που παραχωρούνται για εργασία (tool car), αλλά στα αυτοκίνητα που δίνονται σε εργαζομένους ή στελέχη των επιχειρήσεων σαν ανταμοιβή για τη θέση που κατέχουν (π.χ. στον γενικό διευθυντή για τη θέση που κατέχει).
 
Οι αμοιβές αυτές υπολογίζονται και για τα αυτοκίνητα που έχουν οι εταίροι των Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. ή συγγενικά τους πρόσωπα και είναι ιδιοκτησία ή έχουν ενοικιαστεί από τις επιχειρήσεις ( ΠΟΛ.1219/6.10.2014).
 
Αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης
 
Η «έκτακτη» εισφορά αλληλεγγύης (αλήθεια ποια αλληλεγγύη;) έγινε πια τακτική φορολογία, αφού μπήκε ως άρθρο στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013, άρθρο 43Α ).
 
Δεν άλλαξαν μόνο οι συντελεστές, αλλά και ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης. Μέχρι το οικονομικό έτος 2015, ο συντελεστής υπολογίζονταν πάνω στα εισοδήματα, ανάλογα με το κλιμάκιο που αυτά ήταν. Δηλαδή από 12.000 έως 20.000 ευρώ εισόδημα ο φορολογούμενος πλήρωνε εισφορά αλληλεγγύης 0,70%. Αν το εισόδημα ήταν για παράδειγμα 21.000 ευρώ, εισφορά αλληλεγγύης πλήρωσε με συντελεστή 1,40% για όλο το ποσό.
 
Στον νέο τρόπο υπολογισμού η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται κλιμακωτά. Δηλαδή ο φορολογούμενος για τα πρώτα 12.000 ευρώ δεν θα πληρώσει τίποτε, για τα επόμενα 10.000 (από 12.001 έως 20.000 ευρώ) θα πληρώσει με συντελεστή 2,20% και για το επόμενο χιλιάρικο (1.000 ευρώ) θα πληρώσει με συντελεστή 5%.
 
Αλλαγές στη φορολόγηση ενοικίων
 
Διαφορετικό τρόπο φορολόγησης έχουμε και στα ενοίκια. Οι συντελεστές έγιναν τρείς από δύο που ήταν και, βεβαίως, πήραν την ανηφόρα, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
 
Για μία ακόμη φορά το οικονομικό επιτελείο δεν άκουσε την αγορά, αλλά και τα δημοσιεύματα για την ύπαρξη εικονικών μισθωτηρίων με μικρότερα μισθώματα, αλλά προσπάθησε να πείσει τους δανειστές ότι με την κλίμακα που δημιούργησε θα βάλει στα ταμεία του περισσότερα έσοδα.
 
Περιμένουμε τα αποτελέσματα, αλλά δεν είμαστε αισιόδοξοι για την αύξηση των εσόδων, από αυτή την πηγή.
 
Αλλαγές στη φορολόγηση μερισμάτων
 
Αύξηση στον συντελεστή μερισμάτων από 10% σε 15% επέφεραν οι φορολογικές αλλαγές του Ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4389/2016. Η τροποποίηση της τροποποίησης του σχετικού άρθρου του ΚΦΕ, κρίθηκε αναγκαία, διότι με την πρώτη οι αλλαγές στον συντελεστή εφαρμόζονταν και για τα μερίσματα που διανεμήθηκαν με τις Γενικές Συνελεύσεις του 2016. Όπως, όμως, διευκρινίστηκε στο άρθρο 44 του Ν. 4389/2016, η αύξηση του συντελεστή αφορά τα μερίσματα που θα διανεμηθούν από 01η.01.2017.
 
Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τις εταιρίες που διανέμουν εταιρικά κέρδη ή μερίσματα. Δεν μπορούν να μοιράσουν κέρδη με έκτακτη γενική συνέλευση τώρα και να πληρώσουν φόρο μερισμάτων με 10%, διότι οι αποφάσεις αυτής της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, παρότι έγινε μέσα στο 2016, πρέπει να εγκριθούν από την τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2017.
 
Αντίθετα οι απολήψεις κερδών από εταίρους Ο.Ε. και Ε.Ε. με διπλογραφικά βιβλία, που είναι υπόχρεες σε καταβολή φόρου διανομής, αν γίνουν μέχρι 31.12.2016, αυτές θα έχουν συντελεστή φόρου 10%.
 
Συντελεστής τόκων και δικαιωμάτων
 
Παραμένουν στον ίδιο συντελεστή φορολόγησης οι τόκοι (15%) και τα δικαιώματα (20%).
 
Να θυμίσουμε ότι όλα τα εισοδήματά μας πρέπει να καταγράφονται στο έντυπο Ε1 για τα Φυσικά Πρόσωπα και στο έντυπο Φορολογίας Νομικών Προσώπων ή έντυπο «Ν» για τα Νομικά Πρόσωπα.
 
Αν δεν καταγραφούν η δήλωση θεωρείται ανακριβής και επισύρει όλα τα σχετικά πρόστιμα που προβλέπονται από τον κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013).
 
Για μεν τα φυσικά πρόσωπα, ορισμένα εισοδήματα φορολογούνται μαζί με την παρακράτηση του φόρου για παράδειγμα τόκοι (παρακράτηση 15%) ή για τα συγγραφικά δικαιώματα για παράδειγμα σε ένα βιβλίο (παρακράτηση 20%), δηλαδή πρέπει να καταγραφούν στο έντυπο Ε1 μικτά τα ποσά, δηλαδή το εισόδημα μικτό μαζί με το φόρο και ο φόρος ξεχωριστά που έχει παρακρατηθεί.
 
Η μόνη επιβάρυνση του φορολογουμένου σε αυτά τα εισοδήματα είναι η εισφορά αλληλεγγύης, καθώς προστίθενται στα λοιπά εισοδήματά τους.
 
Για τα νομικά πρόσωπα όλα τα εισοδήματά τους θεωρούνται εισοδήματα από εμπορική δραστηριότητα και φορολογούνται με συντελεστή 29%. Σε όσα τηρούν διπλογραφικά βιβλία υπάρχει και επιπλέον και ο φόρος μερισμάτων 15% στα διανεμόμενα κέρδη.
 
Τέλος να θυμίσουμε ότι:
  • Α. Τα Νομικά Πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή 29%.
  • Β. Όλοι όσοι έχουν εισοδήματα από εμπορική δραστηριότητα, έχουν προκαταβολή 100%.
 
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Finance & Markets Voice
 
 
 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More