fbpx

Φόρος εισοδήματος: Έκπτωση έως 3.200 ευρώ το χρόνο για δαπάνες ανακαίνισης

1

Έκπτωση φόρου εισοδήματος που θα μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 3.200 ευρώ ετησίως θα ισχύει για κάθε φορολογούμενο, ο οποίος από το 2024 θα προχωρήσει στην εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης και λειτουργικής αναβάθμισης είτε της κύριας είτε κάποιας δευτερεύουσας κατοικίας του είτε οποιουδήποτε άλλου κτιρίου έχει στην κατοχή του.

Η έκπτωση αυτή νομοθετείται με σκοπό να λειτουργήσει ως ισχυρό κίνητρο για τη λήψη αποδείξεων από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην οικοδομή.

Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, περιλαμβάνεται διάταξη (άρθρο 29) η οποία προβλέπει την σημαντική αύξηση της έκπτωσης από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος των δαπανών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων.

Η έκπτωση αυτή προβλέπεται ήδη με το άρθρο 39Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και πλέον θα χορηγείται αυξημένη στο διπλάσιο, από 1.600 σε 3.200 ευρώ το χρόνο, για 5 αντί για 4 έτη και για περισσότερες δαπάνες, σε όσους ιδιοκτήτες ακινήτων πραγματοποιήσουν έργα ανακαίνισης και αναβάθμισης των ιδιόκτητων κατοικιών ή άλλων κτισμάτων τους.

Η νέα διάταξη του άρθρου 39Β στην τελική της μορφή θα έχει ως εξής:

1. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιήσουν από την 1η-1-2024 και μετά οι ιδιοκτήτες κατοικιών και λοιπών κτιρίων για να εξοφλήσουν έξοδα αγοράς αγαθών και αμοιβές παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων τους, θα μειώνουν σε ποσοστό 100% του ύψους τους, το φόρο εισοδήματός τους. Το συνολικό ποσό των εκπιπτόμενων δαπανών θα κατανέμεται ισόποσα στα 5 επόμενα έτη και το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε έτος θα μειώνει τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα βεβαιώνεται στον φορολογούμενο ιδιοκτήτη κατά το έτος αυτό. Σε κάθε περίπτωση θα ισχύει ανώτατο όριο 16.000 ευρώ στο ύψος των δαπανών που θα μπορούν να ληφθούν υπόψη. Συνεπώς, το ανώτατο όριο έκπτωσης φόρου που θα προκύπτει σε κάθε ένα έτος της επόμενη πενταετίας διαμορφώνεται σε 3.200 ευρώ (16.000 ευρώ / 5 έτη = 3.200 ευρώ ανά έτος).

2. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ισχύσει η έκπτωση είναι:

α) τα κτίρια να μην έχουν ήδη ενταχθεί ή να μην πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης.

β) οι δαπάνες να αποδεικνύονται με εκδοθείσες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών ή με εκδοθέντα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών

γ) οι δαπάνες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (πιστωτικές ή χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες ή μέσω e-banking κ.λπ.)

Πέραν των παραπάνω ρυθμίσεων, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπονται και οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

1. Περιορισμός της χρήσης μετρητών

– Οι αγοραπωλησίες ακινήτων θα γίνονται αποκλειστικά με χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής. Συμβόλαια που αναφέρουν μερική ή ολική εξόφληση του τιμήματος με μετρητά θα θεωρούνται άκυρα.

– Τα πρόστιμα για αγορές άνω των 500 ευρώ με μετρητά, που είναι σήμερα 100 ευρώ, αυξάνονται στο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής.

2. Αλλαγές στη νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και τους φορολογικούς ελέγχους

– Θεσπίζεται υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων στην ΑΑΔΕ και στην πλατφόρμα myData. Ορίζεται ότι δαπάνες προς έκπτωση από τα έσοδα των επιχειρήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται δεν έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ και στην πλατφόρμα myData, καθώς και ότι τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα έσοδα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα.

– Στους πολίτες που κάνουν καταγγελίες, μέσω της εφαρμογής «Appodixi», για έκδοση αποδείξεων από παραποιημένες ταμειακές μηχανές, εφόσον οι καταγγελίες αυτές καταλήγουν σε έλεγχο και επιβολή προστίμου, θα καταβάλλεται χρηματικό μπόνους ίσο με το δεκαπλάσιο της αξίας της συναλλαγής της παραποιημένης απόδειξης, με ελάχιστο όριο τα 100 ευρώ και μέγιστο τα 3.000 ευρώ. Το μπόνους θα υπολογίζεται επί της αξίας μιας παραποιημένης απόδειξης, ενώ εάν η καταγγελία αφορά περισσότερες της μια αποδείξεις θα υπολογίζεται επί της απόδειξης με τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγής.

– Θεσπίζεται η δυνατότητα καταγραφής ήχου ή και εικόνας με κάμερες κατά τη διάρκεια των φορολογικών και των τελωνειακών ελέγχων, καθώς και κατά τις επισκέψεις φορολογουμένων στα γραφεία των ελεγκτών.

– Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για νοθεία, λαθρεμπόριο καυσίμων ή παρεμπόδιση του ελέγχου.

– Θεσπίζονται υποχρεώσεις για τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης («δέουσας επιμέλειας») για τη νοθεία και το λαθρεμπόριο καυσίμων στα πρατήρια με τα οποία συνεργάζονται.

3. Αλλαγές στο νομοθετικό καθεστώς για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

– Φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα και τα εκμεταλλεύονται με βραχυχρόνιες μισθώσεις υποχρεούνται από την 1η-1-2024 να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, να τηρούν βιβλία, να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία και να παρακρατούν και να αποδίδουν ΦΠΑ 13% για τις δραστηριότητες μισθώσεων. Το εισόδημα που αποκτούν νομικά πρόσωπα, από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, θεωρείται από την 1η-1-2024 εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και υπόκειται σε ΦΠΑ.

– Αυξάνονται τα πρόστιμα για μη εγγραφή στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», στο 50% των ακαθαρίστων εσόδων του τελευταίου φορολογικού έτους και κατ’ ελάχιστο 5.000 ευρώ (σήμερα το πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ).

– Ορίζεται ως βραχυχρόνια η μίσθωση ακινήτου, ανεξάρτητα αν είναι αναρτημένο σε ψηφιακή πλατφόρμα ή όχι, για χρονική διάρκεια μικρότερη των εξήντα ημερών κάθε φορά και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες, πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

– Καταργείται ο φόρος διαμονής και θεσπίζεται το «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές επαύλεις, ακίνητα βραχυχρόνιων μισθώσεων και τουριστικές επαύλεις. Το τέλος κλιμακώνεται κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο από 1,5 έως 10 ευρώ την ημέρα και από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο από 0,5 έως 4 ευρώ την ημέρα. Ειδικότερα, σε ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας 1,50 ευρώ την ημέρα για τους μήνες Μάρτιο – Οκτώβριο και 0,5 ευρώ για τους μήνες Νοέμβριο- Φεβρουάριο. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας 10 ευρώ για τους μήνες Μάρτιο-Οκτώβριο και 4 ευρώ για τους μήνες Νοέμβριο -Φεβρουάριο. Το ίδιο τέλος ισχύει και για τουριστικές επιπλωμένες βίλες.

– Επεκτείνεται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, που είναι 0,5 % επί των εσόδων.

1 Σχόλιο
Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra