Γενικός Δείκτης: Αθόρυβη πτήση

0 11

Η συμπεριφορά της διακύμανσης των τιμών υποστηριζόμενη από τις ενισχυμένες ανοδικές συνθήκες και τις συναλλαγές που διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, κινείται αθόρυβα προς μια επιχείρηση ανακατάληψης της κορυφογραμμής των 950 μονάδων.

Στηρίξεις: 890, 874
Αντιστάσεις: 920, 950

ΘΕΤΙΚΟ
Μια υποχώρηση διορθωτικού χαρακτήρα μέχρι την ζώνη στήριξης 890 – 874 θα δημιουργούσε αρκετές ευκαιρίες για μια ανασύνταξη των δυνάμεων. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η εδραίωση των κλεισιμάτων υψηλότερα του 890 θα έβαζε τα θεμέλια για την υπέρβαση του 920 και την προσέγγιση του 950.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Όμως μια περαιτέρω υποχώρηση των κλεισιμάτωνκάτω από το 874 θα προκαλούσε δοκιμασία στην αντοχή του 860. Η αδυναμία επαναφοράς τους υπεράνω του 874 θα αρχίσει να αποδυναμώνει τις συνθήκες ανόδου και η πλευρά Α του καναλιού ΑΕ (πράσινη απόχρωση) θα αναλάβει την στήριξη των τιμών.

PROFILE: Συσσωρεύοντας δυνάμεις

Από τις αρχές του έτους η έντονη διακύμανση έχει κατασκευάσει τον τριγωνικό σχηματισμό ΑΒ (πράσινη απόχρωση) εντός του οποίου συντελείται μια συσσώρευση προετοιμάζοντας με αυτό τον τρόπο μια ισχυρή κίνηση, αρκεί οι τιμές να εξέλθουν από την πλευρά Β.

Στηρίξεις: 5,05 – 4,90
Αντιστάσεις: 5,45 – 5,65

ΘΕΤΙΚΟ
Η διατήρηση των κλεισιμάτων υψηλότερα από το 5,05 και την πλευρά Α,θα συνεχίσει να λειτουργεί υπέρ της διατήρησης των ενισχυμένων ανοδικών συνθηκών. Η δυναμική έξοδος από την Β και η εδραίωση κλεισιμάτων πάνω από την περιοχή του 5,45, θα αρχίσει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την κατάκτηση του 5,65 που θα φέρει πιο κοντά το 6,20, όπου και τοποθετείται ο στόχος αυτής της προσπάθειας.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Η καθοδική διάσπαση της Α και του 4,90 θα προκαλέσει σημαντική ενίσχυση των πτωτικών συνθηκών και σε συνδυασμό με την αδυναμία επαναφοράς των κλεισιμάτων εντός του τριγώνου ΑΒ θα οδηγήσει την διακύμανση κοντά στο 4,70.

Αποποίηση ευθύνης
Το παρόν άρθρο εκφράζει τις υποκειμενικές απόψεις του γράφοντος για την τάση των αγορών, με βάση τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε αποτελεί προτροπή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή, αγορά, πώληση ή διακράτηση μετοχών, παραγώγων, συμβολαίων επί δεικτών ή άλλων επενδυτικών προϊόντων, που αφορούν την ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη αγορά. Ο αναγνώστης πρέπει να αναγνωρίζει και να αποδέχεται ότι οι πάσης φύσεως επενδυτικές επιλογές στις κεφαλαιαγορές ενέχουν κινδύνους μείωσης ή και απώλειας ακόμη και όλης της αξίας της επένδυσης. Ως εκ τούτου θα πρέπει πάντα να παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στις εκάστοτε πληροφορίες και να προβαίνει σε ενδελεχή έρευνα πριν από οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, γνωρίζοντας ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη, χωρίς να διατηρεί ουδεμία αξίωση απέναντι στον αναλυτή, για την εξέλιξη της όποιας επένδυσής του.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More