Business Woman Skyscraper
Business Woman Skyscraper

Γενικός Δείκτης: Σε αποτυχία οδηγείται η ανοδική προσπάθεια

0 3

Το έντονο πτωτικό κρεσέντο των αγορών σταμάτησε πριν περίπου δύο εβδομάδες με αποτέλεσμα την εκδήλωση μιας έντονης ανοδικής κίνησης στην οποία συμμετέχει και το ελληνικό Χρηματιστήριο.

Βραχυχρόνιες στηρίξεις: 520, 470
Βραχυχρόνιες αντιστάσεις: 590, 640

02042020 genikos

Η διακύμανση των τιμών που ακολούθησε έκτοτε δημιούργησε τον βραχυχρόνιο σχηματισμό ΕΖ (πράσινη απόχρωση), όπως αποτυπώνεται στο εικονιζόμενο διάγραμμα, που είναι ίδιος σχεδόν σε όλους τους τίτλους. Σε προηγούμενες αναλύσεις μου, με απεικόνιση ωραίου διαγράμματος, είχα επισημάνει πως βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή ενός βραχυχρόνιου πυθμένα.

Η χθεσινή καθοδική έξοδος του Δείκτη εκτός του σχηματισμού ΕΖ αποτελεί αρνητική εξέλιξη που θα ακυρώσει την μέχρι τώρα παραπάνω προσπάθεια.

ΘΕΤΙΚΟ
Η διατήρηση των κλεισιμάτων υψηλότερα του 520 θα αποβεί πολύ καθοριστική καθώς θα λειτουργήσει για την κατασκευή μιας βάσης των τιμών αποτρέποντας μια νέα επιδείνωση. Η υπέρβαση του 590 και η εδραίωση του αποτελεί το επόμενο βήμα που θα αρχίσει να ενισχύει σταδιακά τις συνθήκες ανόδου

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Η καθοδική διάσπαση του 520 και η παραμονή των κλεισιμάτων σε χαμηλότερα επίπεδα θα βάλει σε σημαντικό κίνδυνο το τελευταίο οχυρό στήριξης των 470 μονάδων. Η δε περαιτέρω υποχώρηση των τιμών χαμηλότερα του 470 ακυρώνει οριστικά την κατασκευή του βραχυχρόνιου πυθμένα, βάζοντας πλώρη για την καταγραφή χαμηλότερων επιπέδων.

Αποποίηση ευθύνης
Το παρόν άρθρο εκφράζει τις υποκειμενικές απόψεις του γράφοντος για την τάση των αγορών, με βάση τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε αποτελεί προτροπή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή, αγορά, πώληση ή διακράτηση μετοχών, παραγώγων, συμβολαίων επί δεικτών ή άλλων επενδυτικών προϊόντων, που αφορούν την ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη αγορά. Ο αναγνώστης πρέπει να αναγνωρίζει και να αποδέχεται ότι οι πάσης φύσεως επενδυτικές επιλογές στις κεφαλαιαγορές ενέχουν κινδύνους μείωσης ή και απώλειας ακόμη και όλης της αξίας της επένδυσης. Ως εκ τούτου θα πρέπει πάντα να παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στις εκάστοτε πληροφορίες και να προβαίνει σε ενδελεχή έρευνα πριν από οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, γνωρίζοντας ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη, χωρίς να διατηρεί ουδεμία αξίωση απέναντι στον αναλυτή, για την εξέλιξη της όποιας επένδυσής του.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More