fbpx

Γιάννος Κοντόπουλος: Άρχισε το πάρτι, καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

0 186

Ερώτηση κατέθεσαν προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με κοινή πρωτοβουλία του Αλέκου Φλαμπουράρη, της Έφης Αχτσιόγλου και της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, σχετικά με την κατάφωρη παραβίαση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΤΗΕΧ) απόρροια της προσπάθειας επέκτασης του σχεδίου της Πολιτικής Αποδοχών, προκειμένου να ρυθμίζει εργασιακά θέματα για το σύνολο των εργαζομένων στην ATHEX. Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές:

– Η Διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην πρόσκληση για την 21η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ATHEX, η οποία έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας, προτείνει την έγκριση, μέσω υπερψήφισης από τη Γ.Σ., της «αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών».

– Σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική που έχει ακολουθηθεί σε όλη την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας της εταιρίας ATHEX έως και σήμερα, το σχέδιο αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών που έχει υποβληθεί προς ψήφιση, εκτός από τα θέματα αμοιβής των στελεχών Δ.Σ. και των ανώτερων στελεχών διοίκησης περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, πλήθος διατάξεων που αφορούν στη ρύθμιση των αμοιβών και των υπολοίπων εργασιακών θεμάτων του συνόλου των εργαζόμενων της εταιρείας.

– Υπενθυμίζεται ότι η ύπαρξη της Πολιτικής Αμοιβών για στελέχη Δ.Σ. και ανώτερα διευθυντικά στελέχη που υπερψηφίζεται από τη Γ.Σ. των μετόχων υπαγορεύεται από την αδυναμία, σύμφωνα με τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, του Δ.Σ. και των ανώτερων στελεχών διοίκησης της εταιρείας να καθορίζουν οι ίδιοι τις αμοιβές τους. Σε καμία περίπτωση όμως δεν ισχύει το ίδιο για τους εργαζόμενους της εταιρείας, οι οποίοι ανήκουν σε τελείως διαφορετικό εργασιακό καθεστώς, και των οποίων τα εργασιακά θέματα ρυθμίζονται ανάμεσα στην εκάστοτε εργοδότρια εταιρεία και τους εργαζόμενους, στη βάση των αρχών του εργατικού δικαίου και όχι του δικαίου ανωνύμων εταιριών.

– Η επέκταση του σχεδίου της Πολιτικής Αποδοχών, που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Γ.Σ., προκειμένου να ρυθμίζει εργασιακά θέματα για το σύνολο των εργαζομένων στην ATHEX (και τις θυγατρικές ATHEXClear και ATHEXCSD), συνιστά ουσιαστική παράβαση του υφιστάμενου νομικού και κανονιστικού πλαισίου, αφού η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ATHEX δεν έχει καμία αρμοδιότητα να υπερψηφίζει ή να καταψηφίζει πολιτικές που αφορούν και ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις στο εσωτερικό της εταιρείας για το σύνολο του προσωπικού. Αντίθετα, ένα τέτοιο ενδεχόμενο συνιστά παραβίαση τόσο του εργατικού δικαίου, όσο και του δικαίου ανωνύμων εταιριών και εκθέτει σε σημαντικό κίνδυνο συνολικά την εταιρία ATHEX, τη Διοίκηση, τους μετόχους και, φυσικά, τους εργαζομένους.

– Η συμπερίληψη στο επίμαχο σχέδιο Πολιτικής Αμοιβών από το Δ.Σ. της εταιρείας ATHEX θεμάτων που αφορούν εργασιακά ζητήματα για το σύνολο του προσωπικού, έχει γίνει είτε από κακή ερμηνεία του νομικού και κανονιστικού πλαισίου, είτε από σκοπιμότητα, έτσι ώστε να ρυθμιστούν μονομερώς, από τη μεριά της Διοίκησης της εταιρείας, εργασιακά θέματα, στα οποία είναι γνωστό πως δεν υπάρχει συναίνεση από τη μεριά των εργαζομένων και των νόμιμων εκπροσώπων τους, παρακάμπτοντας ακόμα και την πολυετή διεκδίκηση των εργαζομένων στην εταιρεία και των εκπροσώπων τους για την προβλεπόμενη από την εργατική νομοθεσία, συλλογική διαπραγμάτευση, προκειμένου να επιτευχθεί Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, να θεσπιστούν σύγχρονοι Κανονισμοί Εργασίας και πολλά άλλα θέματα που άπτονται των όρων εργασίας και των μισθών των εργαζομένων.

– Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι στην εν λόγω εταιρεία, από το 2012, λόγω των μνημονιακών πολιτικών, έχουν υποστεί δύο μειώσεις στους μισθούς τους και έκτοτε παραμένουν μισθολογικά καθηλωμένοι. Την ήδη δυσμενή θέση τους επιβαρύνει ακόμα περισσότερο η σημερινή συγκυρία της αχαλίνωτης ακρίβειας και του καλπάζοντα πληθωρισμού.

– Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψη στο επίμαχο σχέδιο Πολιτικής Αμοιβών από το Δ.Σ. της εταιρίας ATHEX θεμάτων που αφορούν εργασιακά θέματα για το σύνολο του προσωπικού είναι προδήλως παράνομη.

– Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία δοκιμάζεται από την ενεργειακή κρίση, την αλματώδη αύξηση της ακρίβειας και του πληθωρισμού, που επιδεινώνονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και από την άρνηση της κυβέρνησης της Ν.Δ. να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πολλαπλής κρίσης οδηγώντας σε απόγνωση τους πολίτες.

– Λαμβάνοντας υπόψη ότι με την παραδοχή της διοίκησης, οι μισθοί των εργαζομένων στον όμιλο του Χρηματιστηρίου, υπολείπονται κατά 15% σε σχέση με τους μισθούς των υπολοίπων εργαζομένων στο χώρο της κεφαλαιαγοράς.

– Λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έναρξη της πανδημίας και της καθιέρωσης του lockdown, το Χρηματιστήριο βρίσκεται σε καθεστώς τηλεργασίας χωρίς ημερομηνία λήξης, παρέχοντας στη διοίκηση τη δυνατότητα να προχωρά ανεξέλεγκτα σε κινήσεις εις βάρος των εργαζομένων.

– Λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έναρξη της πανδημίας έχουν φύγει με άτυπες εθελουσίες δεκάδες εργαζόμενοι.

– Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την περίοδο lockdown, με το πρόσχημα των βεβαιώσεων μετακινήσεων, η Διοίκηση της εταιρείας, επέκτεινε μονομερώς το 8ωρο σε 8:30 ώρες, πράξη η οποία καταγγέλθηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας από το Δ.Σ. του Σωματείου των εργαζομένων.

– Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δ.Σ. του Σωματείου έχει προβεί σε καταγγελία ήδη από το 2017 στο αρμόδιο Υπουργείο για τις μονομερείς καταρτίσεις από πλευράς της διοίκησης κανονισμών εργασίας χωρίς διαβούλευση.

– Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με καταγγελίες των εργαζομένων, στον αναρτημένο στον εσωτερικό ιστότοπο του ομίλου Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, υπάρχουν περιορισμοί στην ελευθερία έκφρασης των εργαζομένων εντός και εκτός του χώρου εργασίας, καθώς και περιορισμοί στην πολιτική έκφραση των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.

– Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. με τις αντεργατικές ρυθμίσεις και επιλογές, την υπονόμευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την απαξίωση του ΣΕΠΕ και των ελεγκτικών μηχανισμών πλήττει τους εργαζόμενους και διαμορφώνει συνθήκες εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Θα παρέμβουν κατά της κατάφωρης παραβίασης του νομικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της ΑΤΗΕΧ σε σχέση με την επιχειρούμενη επέκταση του σχεδίου της Πολιτικής Αποδοχών προκειμένου να ρυθμίζει εργασιακά θέματα για το σύνολο των εργαζομένων στην ATHEX;

2. Ποιά μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να αποκατασταθούν ζητήματα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, όπως η μονομερής επέκταση ωραρίου εργασίας, οι μονομερείς καταρτίσεις κανονισμών εργασίας χωρίς διαβούλευση, οι περιορισμοί στην πολιτική έκφραση των εργαζομένων;

3. Ποιες πρωτοβουλίες πρόκειται να αναλάβουν προς την διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να υπογραφεί επιχειρησιακή σύμβαση;

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More