fbpx

Goldman Sachs: Ορίζει νέα τιμή-στόχο για τη Eurobank

0 120

Η πιθανή επαναφορά των μερισμάτων σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής στη Eurobank, εξηγεί η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs.

«Για πρώτη φορά ύστερα από πάνω από 10 χρόνια ανακοίνωσε την εξέταση της διανομής μερίσματος από τα κέρδη του 2022 με αρχική αναλογία 20% και την επιφύλαξη έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών», εξηγεί η GS. H τράπεζα επαναλαμβάνει τη σύσταση «αγορά» για τη μετοχή και θέτει ως 12μηνη τιμή-στόχο το 1,50 ευρώ (από 1,4 ευρώ) και συνεπάγεται περίπου 50% περιθώριο ανόδου.

Tα τρία σημεία που εστιάζει η Goldman Sachs:

(1) Η επιλογή πληρωμής μερισμάτων μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω επαναξιολόγηση της μετοχής: Eurobank και Εθνική Τράπεζα είναι οι δύο πρώτες ελληνικές τράπεζες που μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο διανομής μερίσματος για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.

Στο πλαίσιο της ανάλυσης που εφαρμόζει ο αμερικανικός οίκος με επίκεντρο την πιστωτική ποιότητα, το κεφάλαιο και την επάρκεια και τη δημιουργία κεφαλαίου, η Eurobank είχε επιδείξει από τις ταχύτερες προόδους/βελτιώσεις σε όλες τις μετρήσεις τα τελευταία τρία χρόνια και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της GS, θα πρέπει να συνεχίσει να επιδεικνύει περαιτέρω βελτίωση.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της, η Eurobank βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των βασικών λειτουργικών μεγεθών σύμφωνα με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών (CEEMEA / ευρωπαϊκά επίπεδα), με την αποδοτικότητα ROTE στο 9,6%, δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 14% και τον δείκτη NPEs στο 4% το 2023 (σ.σ. διάγραμμα 9), γεγονός που καθιστά δυνατή τη συζήτηση για τη διανομή μερίσματος.

«Το βλέπουμε ως σημαντικό ορόσημο ενώ ο αρχικός δείκτης διανομής 20% θα μπορούσε να συνεχίσει να βελτιώνει τον δείκτη CET1 έως το 15,5% σε pro-forma βάση το 2024 έναντι του ελάχιστου στόχου της διοίκησης για 13,5% (καθιστώντας τη συζήτηση για περαιτέρω αυξήσεις των πληρωμών σε μεταγενέστερα έτη).

(2) Η άνοδος από τις αυξήσεις των επιτοκίων δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως στις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών (consensus): Στο πλαίσιο του αυξανόμενου πληθωρισμού, οι οικονομολόγοι της GS προβλέπουν την πρώτη αύξηση της ΕΚΤ κατά 25 μ.β. τον Δεκέμβριο του 2022, μια αύξηση κατά 50 μ.β. το 2023 και σταδιακή αύξηση προς το 1,25% το 2025 (από -0,5% το 1ο τρίμηνο του 2022). H Eurobank αναμένει ότι η αύξηση των επιτοκίων θα έχει θετικό αντίκτυπο ύψους 60 εκατ. ευρώ για την πρώτη αύξηση των 50 μ.β. και 150 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη αύξηση των 50 μ.β., η οποία βασίζεται στον συνδυασμό των ακόλουθων εισροών: (1) κυμαινόμενα επιτόκια δανείων (με αποτέλεσμα υψηλή μετακύλιση στις αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων), (2) υγιές επίπεδο ρευστότητας (δείκτης δανείων προς καταθέσεις -L/D- στο 70% με συνεπαγόμενη μετακύλιση στις καταθέσεις του 20%-25%) και (3) μεγαλύτερη ευαισθησία για μεταγενέστερες αυξήσεις των επιτοκίων (καθώς επί του παρόντος τα επιτόκια ενεργητικού βρίσκονται στο μηδέν).

Η Goldman Sachs ενσωματώνει την επικαιροποιημένη ανάλυση ευαισθησίας στις προβλέψεις της και αυξάνει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 2%-6% στα έτη 2022-2025.

(3) Μη απαιτητική αποτίμηση: Η Eurobank διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) σε 0,6 φορές το 2023, δείκτης που φαίνεται μη απαιτητικός σε σχέση με την ομάδα των ομοειδών τραπεζών της περιοχής της CEEMEA, εάν ο δείκτης ROTE, ο δείκτης CET1 και ο δείκτης NPE ληφθούν υπόψη.

Η Goldman Sachs δίνει επικαιροποιημένη τιμή-στόχο το 1,5 ευρώ (1,4 ευρώ προηγουμένως), η οποία συνεπάγεται περίπου 50% περιθώριο ανόδου.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More