fbpx

Goldman Sachs: Σενάρια στην ΕΚΤ για επιθετική αύξηση των επιτοκίων

0 87

H αμερικανική τράπεζα Goldman Sachs προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα αποφασίσει αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα και θα παράσχει πρόσθετες λεπτομέρειες για το νέο εργαλείο κατά του κατακερματισμού.

Μολονότι η απότομη υποτίμηση του ευρώ, οι πρόσφατες ενέργειες των άλλων κεντρικών τραπεζών διεθνώς και η πιθανότητα περαιτέρω αύξησης των προσδοκιών για τον πληθωρισμό, υποδηλώνουν ότι είναι πιθανή μια αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης, η αμερικανική τράπεζα πιστεύει ότι μια αύξηση κατά 25 μ.β. παραμένει το βασικό σενάριο.

Αναφορικά με το backstop, είναι πιθανό να είναι απεριόριστο σε μέγεθος και να συνεπάγεται μακροοικονομικές προϋποθέσεις, με αποστείρωση τυχόν αγορών. Το conditionality θα συνδεθεί με το υφιστάμενο πλαίσιο μακροοικονομικής εποπτείας της ΕΕ, αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν αβέβαιες. Το κριτήριο για την ενεργοποίηση των αγορών στο πλαίσιο του εργαλείου θα είναι ποιοτικό, αντικατοπτρίζοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων γύρω από τον ρυθμό αγορών του PEPP. Ενώ παραμένουν ορισμένα ανοιχτά ερωτήματα —και η ΕΚΤ ενδέχεται να μην δώσει όλες τις απαντήσεις την επόμενη εβδομάδα—το νέο εργαλείο θα είναι αποτελεσματικό.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει η Goldman, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν “επικοινωνήσει” μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στα επιτόκια τον Ιούλιο – υπογραμμίζοντας τα οφέλη ενός “μέτριου” πρώτου βήματος – και αυτό παραμένει πιθανό κατά την άποψή της. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να επιβεβαιώσει το guidance για τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας ότι θα χρειαστεί αύξηση μεγαλύτερη από 25 μονάδες βάσης εάν δεν βελτιωθούν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό. Αν και οι προβλέψεις της Goldman για την ανάπτυξη είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις προβλέψεις της ΕΚΤ, βλέπει ιδιαίτερα υψηλότερο πληθωρισμό για το 2022-23. Επομένως, διατηρεί την εκτίμησή της για αύξηση 50 μ.β τον Σεπτέμβριο. Πιστεύουμε ότι μια αύξηση κατά 75 μ.β είναι πιθανή εάν ο πληθωρισμός εκπλήξει ανοδικά αλλά βλέπει επίσης πιθανότητα για αύξηση 25 μ.β εάν η Ρωσία σταματήσει τις ροές φυσικού αερίου προς την ευρωζώνη και η εμπιστοσύνη υποχωρήσει απότομα.

Ως προς την προσεχή συνεδρίαση, ορισμένοι διοικητές εθνικών κεντρικών τραπεζών υποστήριξαν ότι θα πρέπει να τεθεί στο τραπέζι μια αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν διευρυνθεί και άλλες κεντρικές τράπεζες έχουν επιταχύνει περαιτέρω τον ρυθμό σύσφιξης. Ένα άλλο επιχείρημα υπέρ μιας μεγαλύτερης αύξησης είναι ότι το ευρώ έχει αποδυναμωθεί απότομα από τη συνεδρίαση του Ιουνίου, κατά 6,5% έναντι του δολαρίου και περίπου 3% σε εμπορικά σταθμισμένη βάση. Εάν διατηρηθεί αυτή η πρόσφατη υποτίμηση θα μπορούσε να ενισχύσει τον πληθωρισμό κατά 0,1-0,2% επιπλέον σε καθένα από τα επόμενα δύο χρόνια. Ως εκ τούτου, η Goldman αναμένει ότι η ΕΚΤ θα δηλώσει ότι “παρακολουθεί στενά” τη συναλλαγματική ισοτιμία και ότι θα λάβει υπόψη την αδυναμία του ευρώ στον βαθμό που επηρεάζει τις προοπτικές για τον πληθωρισμό.

Άλλη βασική αιτία που μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει πρόσβαση στην έρευνα των Επαγγελματιών Φορέων Διενέργειας Προβλέψεων (SPF) του τρίτου τριμήνου, η οποία θα δημοσιοποιηθεί στις 22 Ιουλίου. Η Goldman εκτιμά ότι οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω.

Βέβαια, οι εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι η αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης είναι μια πιθανότητα, ωστόσο η Goldman Sachs βλέπει αρκετούς λόγους για τους οποίους οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ είναι πιο πιθανό να τηρήσουν το guidance για αύξηση 25 μ.β την επόμενη εβδομάδα.

Πρώτον, οι προοπτικές ανάπτυξης επιδεινώθηκαν σημαντικά από τη συνάντηση του Ιουνίου, αυξάνοντας το εμπόδιο για μια μεγαλύτερη αύξηση.

Δεύτερον, οι πρόσφατες ειδήσεις για τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ ήταν πιο ήπιες, μετά από μια μακρά σειρά ανοδικών εκπλήξεων. Ειδικότερα, ο δομικός πληθωρισμός ήταν χαμηλότερος από τις προσδοκίες στην έκθεση για τον πληθωρισμό του Ιουνίου. Ο κύριος λόγος για την πτώση είναι κάποια μέτρα στήριξης στη Γερμανία (τα οποία θα αντιστραφούν τον Σεπτέμβριο) και αναμένεται ο πληθωρισμός να αυξηθεί έτσι περαιτέρω στο 10,3% τον Σεπτέμβριο.

Τρίτον, οι αγορές τιμολογούν την αύξηση κατά 25 μ.β των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα και η ΕΚΤ δεν τείνει να εκπλήσσει τις αγορές την ημέρα λήψης αποφάσεων πολιτικής

Μετά την ένδειξη στην πρόσφατη ad-hoc συνεδρίαση ότι η ΕΚΤ επιταχύνει την ολοκλήρωση του νέου της εργαλείου κατά του κατακερματισμού -το οποίο πιθανότατα θα ονομαστεί Μηχανισμός Προστασίας Μετάδοσης (Transmission Protection Mechanism), η Goldman διατηρεί την προσδοκία ότι οι κύριες λεπτομέρειες του backstop είναι πιθανό να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Αναμένει ότι το νέο εργαλείο θα έχει μια σειρά από βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, το backstop είναι πιθανό να είναι απεριόριστο σε μέγεθος για να μεγιστοποιήσει την ισχύ πυρός και το αποτέλεσμα της ανακοίνωσης. Δεύτερον, το εργαλείο θα συνεπάγεται μακροοικονομικές προϋποθέσεις, που πιθανότατα συνδέονται με το υφιστάμενο πλαίσιο εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ. Τρίτον, τυχόν αγορές υπό το backstop πιθανότατα θα κατανεμηθούν με ευελιξία και θα αποστειρωθούν. Τέταρτον, το εργαλείο θα επικεντρωθεί στην αποφυγή του κινδύνου κατακερματισμού που δεν βασίζεται στα θεμελιώδη μεγέθη των οικονομιών χωρίς να παρέχει ποσοτικά επίπεδα ενεργοποίησης για τα spreads.

Το conditionality αναμένεται να είναι πιο χαλαρό από ό,τι για το OMT και να συνδέεται με το υπάρχον πλαίσιο μακροοικονομικής επιτήρησης της ΕΕ. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες για τον καθορισμό και την εφαρμογή των όρων παραμένουν αβέβαιες. Η πρώτη επιλογή είναι να συνδεθεί το backstop με τους δημοσιονομικούς κανόνες σε όλη την ΕΕ, σύμφωνα με την ομιλία της Λαγκάρντ στη Σίντρα, όπου δήλωσε ότι το νέο εργαλείο απαιτεί “επαρκείς διασφαλίσεις για να διατηρηθεί η ώθηση των κρατών μελών προς μια υγιή δημοσιονομική πολιτική”. Το πρακτικό ζήτημα με τη σύνδεση με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ωστόσο, είναι ότι έχουν ανασταλεί επί του παρόντος και χρειάζονται μεταρρύθμιση λόγω και της αύξησης του χρέους που έχει προκαλέσει η πανδημία.

Η δεύτερη επιλογή είναι να συνδεθεί το νέο μέσο με τον ESM, απαιτώντας από τις χώρες να υποβάλουν αίτηση για ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα με ελαφρύτερες προϋποθέσεις από ό,τι ένα πλήρες πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής. Αν και αυτό θα συνεπαγόταν ασθενέστερες προϋποθέσεις από το OMT, το πολιτικό εμπόδιο μπορεί να περιπλέξει την έγκαιρη ενεργοποίηση του εργαλείου backstop.

Τρίτον, το εργαλείο κατά του κατακερματισμού θα μπορούσε να συνδεθεί με το Ταμείο Ανάκαμψης, επιτρέποντας στην ΕΚΤ να αγοράζει ομόλογα χωρών που πληρούν τους όρους του NGEU. Αν και αυτό είναι περισσότερο μικροοικονομικής παρά μακροοικονομικής φύσης, μια σύνδεση με το Ταμείο Ανάκαμψης θα αξιοποιούσε το πλαίσιο εποπτείας μετά την πανδημία και θα επέτρεπε τον συντονισμό με τη δημοσιονομική πολιτική σε περιόδους πίεσης (δηλαδή, συνδυάζοντας την ενεργοποίηση των αγορών της ΕΚΤ με εμπροσθοβαρείς εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης). Ενώ υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τη δομή του conditionality, η σύνδεση με το NGEU και τους δημοσιονομικούς κανόνες είναι πολύ πιθανή.

Τέλος, όσον αφορά την ενεργοποίηση των αγορών στο πλαίσιο του νέου εργαλείου, η Goldman Sachs αναμένει ότι η ΕΚΤ θα ανακοινώσει ένα ποιοτικό κριτήριο ακολουθώντας, για παράδειγμα, τον ορισμό που έχει παραθέσει η Ίζαμπελ Σνάμπελ, για μη θεμελιώδη κίνδυνο κατακερματισμού όταν “οι αποδόσεις αποκλίνουν γρήγορα από τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη”. Η τράπεζα πιστεύει ότι η διαδικασία για την απόφαση τού εάν πρέπει να ενεργοποιηθούν οι αγορές είναι πιθανό να αντικατοπτρίζει τον ρυθμό του PEPP, ο οποίος σχεδιάστηκε για να εξασφαλίσει “ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης”, για τους οποίους τα στελέχη της ΕΚΤ παρακολούθησαν σειρά χρηματοοικονομικών δεικτών. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα επικεντρωθεί σε έναν μόνο δείκτη (όπως το επίπεδο των spreads) αλλά θα παρακολουθεί μια σειρά από “σήματα” κατακερματισμού, συμπεριλαμβανομένων των αποδόσεων και των spreads, των επιπέδων και των αλλαγών, των επικρατουσών μακροοικονομικών συνθηκών κ.λπ.

Ενώ ορισμένες από αυτές τις λεπτομέρειες παραμένουν αβέβαιες – και το Διοικητικό Συμβούλιο ενδέχεται να μην δημοσιοποιήσει όλες τις βασικές παραμέτρους την επόμενη εβδομάδα – η Goldman Sachs εκτιμά ότι το νέο εργαλείο θα είναι αποτελεσματικό για την προστασία των χωρών του Νότου και τη στήριξη της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More