Business Woman Skyscraper
Business Woman Skyscraper

ΚΕΔΕ: 12 αναπτυξιακές προτάσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης

0 5

«Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, για την επιτυχία του οποίου δεν αρκούν μόνον τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ. Άλλωστε χρήματα είχε και στο παρελθόν στη διάθεση της η χώρα μας, τα οποία όμως δεν αξιοποιήθηκαν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο», αναφέρει ανακοίνωση της ΚΕΔΕ σχετικά με τις αναπτυξιακές προτάσεις που διατυπώνει για το Ταμείο Ανάκαμψης.

«∆εν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε ακόμη μια ευκαιρία. Η επιτυχία του νέου εγχειρήματος που επιχειρείται σήμερα μέσα από την αξιοποίηση των πόρων του ταμείου ανάκαμψης, είναι μια σύνθετη υπόθεση,

που απαιτεί συναινέσεις, συνεργασίες, συγκλίσεις κι αλλαγή μοντέλου στη λειτουργία του κράτους. Απαιτεί ουσιαστική συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων, των φορέων και των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση και υλοποίηση του νέου εθνικού σχεδίου», σημειώνει.

«Απαιτεί την αξιοποίηση των “καλύτερων μυαλών” που διαθέτει σήμερα η πατρίδα μας αλλά και της αποδεδειγμένης γνώσης κι εμπειρίας που διαθέτουν οι εκπρόσωποι των θεσμικών της οργάνων, όπως της Αυτοδιοίκησης».

Οι 12 προτάσεις τη ΚΔΕΔΕ είναι:

 1. Πράσινος μετασχηματισμός των πόλεων- ∆ήμων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων.
 2. Waste Management- Περιορίζουμε τα απορρίμματα – ενισχύουμε την πρόληψη και τη σύγχρονη διαχείριση. 
 3. Ψηφιακός ∆εκάλογος για έξυπνες και βιώσιμες πόλεις.
 4. Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση- Το επόμενο βήμα.
 5. Ανάπτυξη δικτύων 5ης Γενιάς από τους ∆ήμους – 5G Plug n’ Play Cities.
 6. Αναβάθμιση Κοινωνικών ∆ομών με το βλέμμα στο μέλλον.
 7. Πόλεις της Ελλάδας- Αξιοποιώντας τα εθνικά πλεονεκτήματα , για την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων.
 8. Καλύτερες Υποδομές- Προσβάσιμες Πόλεις.
 9. Ανθεκτικές Πόλεις, με ισχυρή Πολιτική Προστασία.
 10. Νέοι Υποδοχείς Επιχειρηματικότητας. Η Ελλάδα αξιοποιεί τους νέους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες.
 11. Αναμόρφωση του Συστήματος Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο – Δημιουργία Διαδημοτικού Κοινωνικού Δικτύου.
 12. Κοινωνική Ενσωμάτωση προσφύγων-μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More