Κινητές Επικοινωνίες: Οι έξι κινήσεις που θα πρόσθεταν 3 δισ. στο ΑΕΠ

0 3

Η ψηφιακή σύγκλιση με την ΕΕ-28 με καταλύτη τις Κινητές Επικοινωνίες αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος με την ΕΕ, όπως προκύπτει από τη νέα μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) για τις Κινητές Επικοινωνίες.

Η ομάδα των μελετητών με επικεφαλής τον καθηγητή Ηλεκτρονικού Επιχειρείν του ιδρύματος Γιώργο Γιαγλή εντοπίζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία με αύξηση της συμβολής των Κινητών Επικοινωνιών στο ΑΕΠ κατά €3,06 δισ. (+2,05%) και τα δημόσια έσοδα κατά €1,62 δισ. έως το 2021, εφόσον η χώρα συγκλίνει με την ΕΕ-28 στη διείσδυση του mobile broadband και με το μέσο όρο της Ισπανίας, της Ιταλίας και Πορτογαλίας στη χρήση δεδομένων και διαμορφώσει παράλληλα φιλικότερο επενδυτικό περιβάλλον.

ΟΠΑ: 6 προτάσεις για ταχεία ψηφιακή ανάπτυξη

Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη καταλήγει σε έξι απαραίτητες πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναληφθούν από την Κυβέρνηση για την επιτάχυνση της ψηφιακής ανάπτυξης και το κλείσιμο της ψηφιακής ψαλίδας με την ΕΕ:

  • Απλοποίηση και εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για την επιτάχυνση της αδειοδότησης των ψηφιακών υποδομών
  • Επίλυση των εκκρεμοτήτων για την αναβάθμιση των δικτύων, ώστε να υλοποιηθούν ταχύτερα νέες επενδύσεις
  • Απόδοση φασματικών περιοχών, έτοιμων προς χρήση με την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ
  • Άρση της στρέβλωσης του ειδικού τέλους στην Κινητές Επικοινωνίες, καθώς ο καταναλωτής επιβαρύνεται έως 48,8% στον τελικό λογαριασμό, όταν η μέγιστη επιβάρυνση στην ΕΕ είναι 25%
  • Εκστρατεία ενημέρωσης αρμοδίων φορέων και πολιτών για τη σημασία των υποδομών και υπηρεσιών ψηφιακής τεχνολογίας στο πλαίσιο της υλοποίησης της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής και
  • Ενίσχυση της ζήτησης με θέσπιση κινήτρων για την υιοθέτηση καινοτόμων κινητών υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις, τους πολίτες, την τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More