Business Woman Skyscraper
Business Woman Skyscraper

Μυτιληναίος: Επαναγορά ιδίων μετοχών στα 9,7 ευρώ

0 5

Σε αγορά 90.000 ιδίων μετοχών με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €9,7165 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €874.483,86, προέβη η Μυτιληναίος.

Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ..

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 4.384.130 ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,0682% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More