fbpx

Mytilineos: Εκτόξευση στα κέρδη, ισχυρή παρουσία στις ΑΠΕ, αισιοδοξία για το μέλλον

0 131

Η σταθερότητα στην υψηλή κερδοφορία της Mytilineos σε συνέχεια των εξίσου ισχυρών επιδόσεων του 2021 επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του κολοσσού. Τα ποιοτικά στοιχεία ανά τομέα έχουν επίσης το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς καταδεικνύουν πως τα μεγέθη της εταιρείας εδραιώνονται.

Τα άκρως θετικά αποτελέσματα είναι το αποτέλεσμα της ισόμετρης ανάπτυξης όλων των επιμέρους τομέων αλλά και των στρατηγικών επιλογών της εταιρείας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, αυτή παρουσίασε εκτίναξη της τάξης του 169% στον τζίρο που άγγιξε τα €4.573 εκατ., συγκριτικά με τα €1.698 εκατ. το εννεάμηνο του 2021.

Εξίσου εντυπωσιακη είναι και η αύξηση κατά 171% στην καθαρή κερδοφορία μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε €312 εκατ. έναντι €115 εκατ. το εννεάμηνο του 2021. Ακολούθως, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €2,618, αυξημένα κατά 151% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 121% αύξηση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €533 εκατ., έναντι €241 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο καθαρός δανεισμός έφτασε στα €1.398 εκατ., με το δείκτη μόχλευσης να διαμορφώνεται κοντά στο 2,1x στο τέλος του Εννεάμηνου του 2022, με τάσεις σημαντικής αποκλιμάκωσης μέχρι το τέλος του έτους. Η καταγραφή ισχυρών ταμειακών ροών βοήθησε την εταιρεία να κρατήσει χαμηλά επίπεδα μόχλευσης, σε μια περίοδο στην οποία καταγράφηκαν α) επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (capex) ύψους €442 εκάτ. και β) σημαντικές ανάγκες κεφαλαίου κίνησης λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών. Παρόλα αυτά διατηρήθηκε, ως συνήθως, υψηλή ρευστότητα ύψους €684εκάτ. (από €650 εκατ. το Α΄εξάμηνο).

Σε συνέχεια των ισχυρών επιδόσεων που κατεγράφησαν το 2021, η MYTILINEOS στο Εννεάμηνο του 2022, ανταποκρινόμενη με επιτυχία σε μια συγκυρία προκλήσεων που σχετίζονται με τις συνέπειες της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, τις ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις από τη δεκαετία του 1970 και την άνοδο των επιτοκίων, καταγράφει σταθερά υψηλές επιδόσεις, επωφελούμενη από το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εργασιών και την συνεχώς αυξανόμενη διεθνοποίηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Τα ισχυρά συγκριτικά της πλεονεκτήματα, οι σημαντικές συνέργειες ανάμεσα στις επιμέρους δραστηριότητες, ο διεθνής χαρακτήρας της MYTILINEOS και η έγκαιρη ανάληψη κατάλληλων δράσεων από τη Διοίκηση, αποτελούν τους βασικούς μοχλούς που επιτρέπουν στην Εταιρεία να αναπτύσσεται δυναμικά, παρά το αδύναμο και ιδιαίτερα ρευστό οικονομικό περιβάλλον, επισημαίνεται στη σχετική εταιρική ανακοίνωση.

Στο Β’ εξάμηνο του 2022, καταγράφεται επίσης για πρώτη φορά σημαντική αύξηση των επιδόσεων του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, η οποία αναμένεται όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά και να ενισχυθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα, καθώς εξελίσσεται η ολοκλήρωση μιας σειράς σημαντικών συμφωνιών για την πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων από το διεθνές χαρτοφυλάκιο του Τομέα.

Λευτέρης Στάικος

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More