fbpx

Ανάπτυξη: Οι oφελημένοι και ποιοι πληρώνουν το μάρμαρο…

0 56

Από τη μία φοροαπαλλαγές κερδών προ φόρων, επιχορηγήσεις κεφαλαίου και χαμηλότερα δάνεια, ενώ από την άλλη de facto κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, πλαφόν μισθών στις ΔΕΚΟ, μείωση μισθών στην ΑΤΕ και αύξηση του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ προβλέπουν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που προωθεί το ΥπΟΙΚ.

Από τη μία φοροαπαλλαγές κερδών προ φόρων, επιχορηγήσεις κεφαλαίου και χαμηλότερα δάνεια, ενώ από την άλλη de facto κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, πλαφόν μισθών στις ΔΕΚΟ, μείωση μισθών στην ΑΤΕ και αύξηση του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ προβλέπουν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που προωθεί το ΥπΟΙΚ.

Με τους εργαζομένους να πληρώνουν το μάρμαρο της περικοπής δαπανών, απελευθερώνονται χρήματα τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν όσοι έχουν κατά νου να επενδύσουν το επόμενο διάστημα.

Ας τα πάρουμε όμως αναλυτικά. Με βάση τον νέο επενδυτικό νόμο, τα ποσοστά ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου, τα οποία δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, κατά ζώνη κινήτρων, ανέρχονται στην Α΄ ζώνη (Νομοί Αττικής και Βοιωτίας), σε 15% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 20% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 25% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις

Στην Β΄ ζώνη (οι Νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας), σε 30% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 35% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 40% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις. Στην Γ΄ ζώνη (οι Νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, καθώς και οι παραμεθόριοι Νομοί της χώρας), σε 40% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 45% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων θα υποβάλλονται κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο, με εξαίρεση τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Θα ακολουθεί αξιολόγηση, αρχική έγκριση, δανειακή σύμβαση, τελική σύμβαση και υλοποίηση της επένδυσης. Επίσης, πολύ μεγάλη σημασία έχει η υιοθέτηση χρονοδιαγράμματος, καθώς κάθε εξάμηνο θα ολοκληρώνονται οι αξιολογήσεις της κάθε περιόδου.

Προβλέπονται τρεις γενικές και τέσσερις ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων. Τα ειδικά καθεστώτα επενδύσεων, αντιμετωπίζουν ειδικότερες προκλήσεις της αναπτυξιακής διαδικασίας και αντιστοιχούν σε τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, όπως η νεανική επιχειρηματικότητα, τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, τα ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια για τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό επιχειρηματικών μονάδων και οι επενδύσεις συνέργειας και δικτύωσης.

Σε ότι αφορά τα επιχειρηματικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας, απευθύνονται σε ‘υγιείς’ επιχειρήσεις, προσφέροντας φοροαπαλλαγές, που μπορεί να φτάσουν μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης και μπορούν να συνδυαστούν με επιδοτούμενα δάνεια από το ΕΤΕΑΝ.

Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος καθώς από την άλλη πλευρά έχουμε την επικράτηση των επιχειρησιακών συμβάσεων με συμφωνία διμερούς χαρακτήρα και με το δικαίωμα επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων να μην ισχύει στις περιπτώσεις που συνάπτονται ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις.

Παράλληλα επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής όσων εργάζονται με μερική απασχόληση, ώστε η αμοιβή τους να είναι ανάλογη με την αμοιβή του εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης σε ανάλογη θέση εργασίας, χωρίς προσαυξήσεις.

Ακόμα επεκτείνεται ο χρόνος της διαθεσιμότητας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα από 6 σε 9 μήνες, ενώ επανακαθορίζεται η διάρκεια της απασχόλησης εργαζομένων σε έμμεσο εργοδότη στους 36 μήνες από 18 που είναι σήμερα.

Επίσης καθιερώνεται και νομικά η δοκιμαστική περίοδος εργασίας, στο πλαίσιο της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, προβλέποντας ότι η δοκιμαστική περίοδος θα έχει διάρκεια έως 12 μήνες, και η σύμβασή εργασίας μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη κάτι άλλο.

Αλλαγές υπάρχουν και στον χρόνο προειδοποίησης για την απόλυση εργαζόμενου με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ενώ σε ότι αφορά τη διαιτησία, προβλέπεται η εφαρμογή της αρχής της ορθής κρίσης, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας κατά τη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας.

Η πορσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται στον καθορισμό βασικού ημερομισθίου, ενώ ενισχύεται ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη διοίκηση του ΟΜΕΔ και την επιλογή και αξιολόγηση των μεσολαβητών-διαιτητών.

ΔΕΚΟ

Τα μαντάτα είναι εξαιρετικά άσχημα για τους εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ καθώς θεσπίζεται ανώτατο πλαφόν μισθού 4.000 ευρώ το μήνα μεικτά, ενώ μειώνονται κατά 10% αποδοχές που ξεπερνούν τα 1.800 ευρώ το μήνα μεικτά.

Σε ότι αφορά την ΑΤΕ, οι 700 προσληφθέντες ύστερα από διαγωνισμό στην Αγροτική Τράπεζα θα μεταφερθούν στο ΙΚΑ, ενώ για τους παλαιούς προβλέπονται μειώσεις αποδοχών.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More