fbpx

Πέντε πυλώνες για έναν καλύτερο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

0 387

Του Χαράλαμπου Χριστόπουλου*
Τα κόμματα στην Ελλάδα και η λειτουργία τους έχουν περάσει τα τελευταία 20 χρόνια σε δεύτερη μοίρα. Αυτό φαίνεται τόσο από τους μη κομματικούς υπουργούς που τοποθετούνται και βαφτίζονται «τεχνοκράτες» όσο κυρίως από την απαξία με την οποία οι νέοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την ένταξη σε οποιοδήποτε συλλογικό υποκείμενο αναφοράς.

Το αποτέλεσμα αυτής της παρακμής δεν είναι εύκολο να αλλάξει, αλλά δεν είναι αδύνατο. Ειδικά όταν αυτό το κόμμα εκφράζει την πρόοδο και όχι την συντήρηση είναι δεδομένο και αποδεδειγμένο ιστορικά ότι μπορεί να αλλάξει. Όλες σχεδόν οι θεσμικές και καινοτόμες αλλαγές στο κομματικό μοντέλο διαχρονικά έρχονταν από τα προοδευτικά κόμματα τόσο στη χώρα μας όσο και παγκόσμια.

Στην Ελλάδα σήμερα κορμός της δημοκρατικής παράταξης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάτι το οποίο αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην επιλογή των προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτών.

Είναι όμως αναγκαία και ιστορική υποχρέωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να αλλάξει εσωτερικές λειτουργίες και τρόπο δράσης για να γίνει πιο ελκυστικός στους πολίτες και να αρχίσει πλέον να προσελκύει αυτούς που τον ψηφίζουν.

Το πρώτο βήμα έγινε και θα ολοκληρωθεί στις 15 Μαΐου με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και του Προέδρου απευθείας από τα μέλη του κόμματος. Ειδοποιός διαφορά με παρελθοντικές καταστάσεις η εκλογή από τα μέλη του κόμματος της νέας Κεντρικής Επιτροπής, αναντίρρητα πράξη ρηξικέλευθη και πρωτοποριακή, δεν έχει υπάρξει όμοια της στο παρελθόν.

Τι θα συμβεί όμως μετά τις 15 Μάϊου; Πως θα εξασφαλιστεί η οργανωτική επάρκεια, η οικονομική ανεξαρτησία, η παραγωγή θέσεων και η παραγωγή και επιμόρφωση των στελεχών; Κυρίως όμως πως θα εξασφαλιστεί η συνεχής συμμετοχή των μελών σε όλα όσα αποφασίζονται;

1ος Πυλώνας: Οργανωτική επάρκεια – Συνδικαλιστική εκπροσώπηση

Είναι δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη διάρκεια της πορείας του από ένα κόμμα έκφρασης μερικών χιλιάδων ανθρώπων της αριστεράς σε ένα κόμμα εκφραστή της δημοκρατικής παράταξης, άρα εκατομμυρίων ανθρώπων, έχει πετύχει σε μία δεκαετία να σταθεροποιηθεί εκλογικά μετά την απότομη μεγέθυνση των ποσοστών του το 2012.

Είναι επίσης δεδομένη η υποεκπροσώπηση του σε μαζικούςχώρους δουλειάς, στα πανεπιστήμια και στην αυτοδιοίκηση. Τα αίτια για αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση όπου ένα κόμμα ψηφίζεται μαζικά αλλά δεν εκπροσωπείται μαζικά είναι πολλά αλλά η γενεσιουργός αιτία είναι η αδυναμία του κόμματος μέχρι σήμερα να πετύχει την οργανωτική δυναμική για να αλλάξει αυτή την συνθήκη. Το οργανωτικό γραφείο μετά τις 15 Μάϊου είναι αναγκαίο να στελεχωθεί από ανθρώπους (ανεξαρτήτως τάσης) που θα έχουν ως απόλυτο στόχο την αύξηση της επιρροής του κόμματος σε μαζικούς χώρους με μηνιαίο έλεγχο αποτελεσμάτων, συνένωση παρατάξεων στον συνδικαλιστικό χώρο και συμμαχίες ενόψει των εκλογών στην αυτοδιοίκηση. Χρειάζεται επίσης να τηρούνται ενιαίοι κανόνες για όλους όσον αφορά την ένταξη των μελών, την πληρωμή συνδρομών τους για να έχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα με τον καθορισμό των υποχρεώσεων τους.

2ος Πυλώνας: Οικονομική ανεξαρτησία

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι το μόνο κόμμα εξουσίας που δεν έχει κανένα χρέος σε τράπεζα και αυτό αποτελεί εχέγγυο για το μέλλον του και του δίνει τεράστιες δυνατότητες. Πρέπει όμως να εξασφαλίσει οικονομικούς πόρους από τα μέλη του για να διατηρήσει την οικονομική του ανεξαρτησία και να μπορέσει να αξιοποιεί τους πόρους αυτούς προς όφελος της πολιτικής του δράσης.

Ο τρόπος είσπραξης των συνδρομών των μελών πρέπει να γίνεται κεντρικά, ψηφιακά με κατάθεση του ποσού μηνιαίως, η συνδρομή να είναι πολύ μικρή για να μην επιβαρύνονται τα μέλη και φυσικά η πληρωμή της να αποτελεί προϋπόθεση στις εσωτερικές εκλογικές διαδικασίες. Το κόμμα πρέπει να έχει ένα ταμείο και οι πόροι του να μοιράζονται στις οργανώσεις με βάση τον αριθμό των μελών και τις πάγιες ανάγκες των γραφείων της εκάστοτε οργάνωσης και σε έκτακτη βάση με σοβαρή αιτιολόγηση.

3ος Πυλώνας: Παραγωγή και επιμόρφωση στελεχών

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να γίνει κόμμα των ανθρώπων που βάλλονται, αγωνίζονται και ελπίζουν. Πρέπει δηλαδή να εκφράσει τους νέους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους, τους επιστήμονες, τους αγρότες και παραγωγούς. Ο μόνος τρόπος για να το πετύχει αυτό είναι στις θέσεις ευθύνης του κόμματος να βρεθούν τέτοιοι άνθρωποι.

Αυτοί οι άνθρωποι θα αναλάβουν και την επιμόρφωση κάθε μέλους για τα ζητήματα στα οποία έχουν εξειδίκευση. Έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αποκτήσει ένα δίκτυο ανθρώπων σε κάθε κλάδο και θα μπορέσει να προσελκύει τους ανθρώπους που θα τον διατηρήσουν ως τη δύναμη των πολλών. Έτσι, θα δημιουργηθεί μια ασταμάτητη παραγωγή στελεχών και μια διαρκής ανανέωση.

4ος Πυλώνας: Παραγωγή θέσεων

Καμία θέση στην πολιτική δεν έρχεται χωρίς την αντιπαραθετική της. Τα μαζικά κόμματα έχουν εσωτερικές διαφωνίες πάντοτε, αλλά είναι αναγκαία η ύπαρξη κατεύθυνσης. Όταν γνωρίζεις που θέλεις να πας και τι θες να πετύχεις, βρίσκεις τρόπους.

Ο τρόπος πάντα ξεκινάει από τη θέση που διαλέγει το κόμμα στο εκάστοτε ζήτημα. Κάθε θέση πρέπει να έχει σοβαρή τεκμηρίωση με διάθεση να ακουστεί η αντίθεση, αν υπάρχει, για να αποφεύγονται τυχόν λάθη. Είναι δεδομένη η ανάγκη κάθε θέση που υποστηρίζεται πλειοψηφικά να γίνεται αποδεκτή από τη μειοψηφία, η οποία πάντα θα έχει τον χώρο και τον χρόνο να ακουστεί στο εσωτερικό. Έτσι μόνο θα επιτευχθεί η εσωκομματική δημοκρατία στην πράξη.

5ος Πυλώνας: Συνεχής συμμετοχή μελών

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν πρέπει μετά τις 15 Μάϊου να ξεχάσει τα μέλη του. Αντίθετα, πρέπει να τα αφουγκράζεται συχνά, να τα καλεί συνεχώς να συμμετέχουν ψηφίζοντας, να πάρουν πράγματι το κόμμα στα χέρια τους. Πρέπει να οργανώνει συχνά ψηφιακά δημοψηφίσματα μέσω της πλατφόρμας του, να δίνει μέσω αυτής δυνατότητες συμμετοχής σε μη αναγνωρίσιμα στελέχη του και να κάνει σε τοπικό επίπεδο συνεχής εκδηλώσεις. Η ιδιότητα του μέλους δεν είναι και δεν πρέπει να είναι μια απλή συμμετοχή κατά διαστήματα αλλά μπορεί και πρέπει να γίνει μια καθημερινή κατάσταση που θα έχει και κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Συμπερασματικά, για να επιτευχθεί ο στόχος της πραγματικής πολιτικής αλλαγής χρειάζονται πολλά και είναι δεδομένο ότι θα γίνουν και λάθη από όλους. Είναι όμως αναγκαίο να μην λείψει από κανέναν μας η εντιμότητα, η γνώση, το όραμα και η διάθεση να αλλάξουμε αν θεωρούμε ότι κάτι μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί όπως θα θέλαμε. Είναι αναγκαίο για άλλη μια φορά η αλλαγή να ξεκινήσει από την προοδευτική παράταξη, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την πατρίδα μας.

* Δικηγόρος – Μέλος Ο.Μ. Δικηγόρων ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More