fbpx

Τα top picks των αναλυτών για το 2011

0 47

Λίγες αλλά καλές φαίνεται πως είναι οι επιλογές των αναλυτών για το 2011, καθώς αν αναζητήσει τα top picks των χρηματιστηριακών θα καταλήξει σε μία δωδεκάδα μετοχών στην οποία συγκλίνουν οι απόψεις. Λίγες αλλά καλές φαίνεται πως είναι οι επιλογές των αναλυτών για το 2011, καθώς αν αναζητήσει τα top picks των χρηματιστηριακών θα καταλήξει σε μία δωδεκάδα μετοχών στην οποία συγκλίνουν οι απόψεις.

Σε αυτή τη δωδεκάδα κυρίαρχη θέση κατέχουν οι μετοχές της Μέτκα, του ΟΤΕ, της Coca Cola 3E, της Motor Oil, του ΟΠΑΠ και της Τράπεζας Κύπρου.

Την πρώτη θέση μεταξύ όλων των επιλογών καταλαμβάνει ο τίτλος της Μετκα, με 6 προτάσεις συνολικά από τα 8 τμήματα ανάλυσης. Έλληνες και ξένοι μάλλον συμφωνούν ότι το 2011 θα είναι το δυσκολότερο έτος της ελληνικής οικονομίας.

MARFIN ANALYSIS

Η Marfin Analysis, για το 2011, στη λίστα της με τα top picks περιλαμβάνει τις μετοχές του ΟΤΕ, τηςΤράπεζας Κύπρου, της Motor Oil, της Folli Follie, της Ελλάκτωρ και της Μέτκα.

* ΟΤΕ: Η πιθανή πώληση μεριδίου στην Telekom Srbija μπορεί να δημιουργήσει κεφαλαιακά κέρδη 400 εκατ. ευρώ, ενώ και η πρόθεση της κυβέρνησης για μείωση 10% στις δαπάνες για μισθούς θα εξοικονομήσει 40 – 50 εκατ. ευρώ το 2011. Θεωρούμε ότι οι όποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και οι μειώσεις των λειτουργικών δαπανών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η τιμή-στόχος τίθεται στα 7 ευρώ ανά μετοχή.

* ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: Η αύξηση των καταθέσεων από το εξωτερικό και η συγκράτηση του κόστους στην Τραπεζα Κυπρου όπως και η ωρίμανση του δικτύου στην Ελλάδα συγκαταλέγονται στα θετικά στοιχεία. Επίσης, εμφανίζει καλή αποτίμηση σε όρους P/E και υψηλότερη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

* MOTOR OIL: Το αυξημένο περιθώριο διύλισης για το 2011 σε σχέση με το 2010, η ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της Shell αλλά και η ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών, σε συνδυασμό με την έλλειψη μεγάλων επενδυτικών δαπανών, είναι τα θετικά στοιχεία για το τρέχον έτος.

* FOLLI FOLLIE: Η εταιρεία προσφέρει έκθεση στη γοργά αναπτυσσόμενη αγορά της Κίνας, σε συνδυασμό με την ελκυστική αποτίμηση, εξουδετερώνοντας την όποια εσωτερική αδυναμία. Η συγχώνευση απλοποιεί τη δομή του ομίλου και επιτρέπει τη γρηγορότερη αποπληρωμή του χρέους χάρη στην πλήρη ενοποίηση με τα ΚΑΕ.

* ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Η κερδοφορία μπορεί να ενισχυθεί από την ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Η τιμή-στόχος τοποθετείται στα 6,40 ευρώ.

* ΜΕΤΚΑ: Από την εκτέλεση 7 μεγάλων ενεργειακών έργων σε 4 χώρες, την περίοδο 2011 – 2012, αναμένεται ρεκόρ εσόδων για την εταιρεία. Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας είναι υψηλό και η αύξηση κερδών το 2011 υπολογίζεται να είναι σημαντική. Η τιμή-στόχος τίθεται στα 15,10 ευρώ ανά μετοχή.

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Οι κύριες επιλογές της Εθνικής Χρηματιστηριακής για το 2011 είναι οι εξής:

* MΕΤΚΑ: Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης με σχετικά χαμηλό κίνδυνο. Υπάρχουν σημαντικές προοπτικές από το 2010 και μετά λόγω της εντυπωσιακής αύξησης του ανεκτέλεστου έργων. Οι εργασίες στο Πακιστάν, στη Ρουμανία, στη Συρία και στην Τουρκία αποδεικνύουν πως μπορεί να συμμετάσχει επιτυχώς σε διεθνείς διαγωνισμούς, κερδίζοντας νέες συμβάσεις με υψηλά λειτουργικά περιθώρια κέρδους και οικονομικές αποδόσεις. Επίσης, διαθέτει πολύ χαμηλές ανάγκες για δαπάνες κεφαλαίου και καλή μερισματική απόδοση.

* ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: Η λειτουργική απόδοση του ομίλου ενισχύεται χάρη στο σταδιακά διευρυνόμενο επιτοκιακό περιθώριο και στη βελτίωση στις τάσεις της ποιότητας του ενεργητικού. Αναφορικά με τη γεωγραφική συνεισφορά, όλες οι περιφερειακές δραστηριότητες -και κυρίως η Ρωσία και η Ελλάδα- επέστρεψαν στην κερδοφορία κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου. Η συνεπής μερισματική πολιτική καθώς και η δημοσίευση των στόχων του ομίλου καταδεικνύουν την προσήλωση στους μετόχους.

* MOTOR OIL: Διαπραγματεύεται με μεγάλο discount σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές ομοειδείς επιχειρήσεις, ενώ είναι εξαγωγική εταιρεία και ως εκ τούτου λιγότερο εξαρτημένη από την εγχώρια αγορά. Οι συνολικές εξαγωγές της αντιπροσωπεύουν το 44% των πωλήσεων για το 2009. Η νέα μονάδα διύλισης αργού πετρελαίου (CDU) αναμένεται να συμβάλει με περίπου 40 εκατ. ευρώ το 2011 στα EBITDΑ, ενώ η ενοποίηση του δικτύου της Shell θα οδηγήσει στην επέκταση του δικτύου πρατηρίων βενζίνης.

* ΟΤΕ: Προσθέσαμε τον ΟΤΕ στις κύριες επιλογές μας στο πλαίσιο μιας σειράς θετικών καταλυτών: (α) νέα ανώτατη διοίκηση και εμπορικές πρωτοβουλίες στη σταθερή τηλεφωνία ενδέχεται να επιβραδύνουν την απώλεια γραμμών και να αντιμετωπίσουν τομείς με παραδοσιακή αδυναμία, (β) πρώτα σημάδια χαλάρωσης τιμολογιακών πιέσεων στην Ελλάδα, (γ) εν πολλοίς, εξασφαλισμένες πηγές αναχρηματοδότησης, (δ) υποστηρικτικές ταμειακών χρηματοεισροές και αποτίμηση. Στα αρνητικά επισημαίνουμε το δύσκολο περιβάλλον για καταναλωτικές δαπάνες στην Ελλάδα και τη διατήρηση σχετικά υψηλού κόστους εργαζομένων λόγω περιορισμών στο εργασιακό καθεστώς.

* COCA COLA 3Ε: Μία επενδυτική πρόταση που συνδυάζει τα αμυντικά χαρακτηριστικά του κλάδου τροφίμων και ποτών, με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης λόγω της υψηλής έκθεσης του ομίλου σε ξένες αγορές και ειδικότερα στις αναδυόμενες χώρες. Η μετοχή είναι διαπραγματεύσιμη χαμηλότερα σε σχέση με αυτές των ομοειδών εταιρειών του κλάδου όσον αφορά στα κέρδη του 2011.

EFG Eurobank EQUITIES

Θέτουμε στόχο για τον Γενικό Δείκτη για το τέλος του 2011 τις 1.730 μονάδες. Η δυνατότητα ανόδου που προκύπτει οφείλεται κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα από τις εξελίξεις του τελευταίου έτους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρωζώνη.

Όπως προαναφέραμε, όλα θα εξαρτηθούν από έναν ενδεχόμενο καταλύτη που θα αλλάξει την τρέχουσα εικόνα και, εφόσον είναι αρκετά σημαντικός, θα αποτελέσει τον παράγοντα που θα οδηγήσει σε αλλαγή της αντίληψης ρίσκου.

Ολοκληρώνοντας, σημειώνουμε ότι το χαρτοφυλάκιο των κύριων επενδυτικών επιλογών μας για το 2010 κατέγραψε υπεραπόδοση 6% σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη. Το χαρτοφυλάκιό μας για το 2011 περιλαμβάνει την καλύτερη τράπεζα σε κεφαλαιακή επάρκεια καθώς και μετοχές με συντηρητικούς ισολογισμούς, ισχυρές ταμειακές ροές και με έκθεση σε έργα υποδομών και σενάρια ιδιωτικοποιήσεων.

Διατηρούμε την Εθνική Τράπεζα, τον ΟΠΑΠ, την Ελλάκτωρ και την ΕΥΔΑΠ, που περιλαμβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο του 2010, ενώ προσθέτουμε τον ΟΤΕ καθώς αναμένουμε σταδιακή βελτίωση της αγοράς κινητής. Εκτός από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, πιστεύουμε ότι όλες οι μετοχές προβλέπεται να ωφεληθούν από πρωτοβουλίες μείωσης του λειτουργικού κόστους, οι οποίες αναμένεται να πρωτοστατήσουν το 2011.

ALPHA FINANCE

Η συνολική καθαρή απόδοση του χαρτοφυλακίου μετά την αφαίρεση των προμηθειών για το 2010 ανήλθε στο -24,2%, έναντι -41,2% της αγοράς (FTSE-140). Υπεραπέδωσε της αγοράς κατά 17% το 2010 κυρίως λόγω της απόδοσης από την αρχή του έτους της CCHBC, της ΔΕΗ και του ΟΛΠ. Η κατανομή σε μετοχές – μετρητά παρέμεινε 95/5, ενώ το model portfolio τώρα αποτελείται από τις μετοχές των Μέτκα και ΔΕΗ με στάθμιση 20%, Τέρνα Ενεργειακή, Motor Oil και ΟΛΠ με στάθμιση 15% και Coca Cola 3E με στάθμιση 10%.

HSBC

Οι φόβοι για την κρίση του χρέους θα επιμείνουν, ενώ η χρηματοδότηση και η ποιότητα ενεργητικού των τραπεζών θα παραμείνουν στο προσκήνιο. Η οικονομία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και περισσότερο από ποτέ η χώρα χρειάζεται να πετύχει τους στόχους της. Αναμένουμε περαιτέρω υποαπόδοση των ελληνικών τίτλων βραχυπρόθεσμα και προτιμούμε λίγες μετοχές που θα μπορέσουν να «αναδιπλωθούν» δυναμικά.

Δεν εγκαταλείπουμε την ιδέα της ανάκαμψης στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει λύση στο πρόβλημα του ευρωπαϊκού κρατικού χρέους και η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Οι μετοχές της Coca Cola 3E, του ΟΠΑΠ, της Τράπεζας Κύπρου, της Μετκα και της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής είναι τα top picks για το 2011.

PROTON

Δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν και του ότι δεν υπάρχει ακόμα φως στο τούνελ,προτείνουμε εταιρείες που διοικούνται από ικανές διοικήσεις, είναι διαφοροποιημένες γεωγραφικά, παράγουν θετικές σταθερές ταμειακές ροές, διαθέτουν υγιείς ισολογισμούς, πρόσβαση σε χρηματοδότηση με λογικό κόστος και έχουν ποιοτικό ενεργητικό. Διατηρούμε εκτός της λίστας των top picks τις τραπεζικές μετοχές. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, επιλέγουμε πέντε τίτλους:

* ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διαθέτει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ενεργητικού, ενώ οι συμμετοχές της παράγουν σχετικά σταθερές ταμειακές ροές. Τα περιβαλλοντικά έργα και η εξόρυξη χρυσού μπορεί να είναι οι επόμενοι καταλύτες.

* FRIGOGLASS: Εξελίσσεται και αυξάνει την κυριαρχία της στην παγκόσμια αγορά μέσω της καινοτομίας. Διαθέτει διαφοροποιημένη πελατειακή βάση και μικρή έκθεση στην Ελλάδα και συνδυάζει καλή και ορατή ανάπτυξη για την επόμενη διετία.

* ΟΠΑΠ: Διαθέτει αμυντικά χαρακτηριστικά, ενώ παράγει και διανέμει τις ταμειακές της ροές ως μέρισμα. Η απελευθέρωση της αγοράς μπορεί να ωφελήσει την εταιρεία, ενώ μπορεί να αποτελέσει και στόχο αποκρατικοποίησης.

* OTE: Καλές ταμειακές ροές. Η Deutsche Telekom υποστηρίζει την αναδιάρθρωση του χρέους του. Διαθέτει σημαντικές δυνατότητες αναδιάρθρωσης δραστηριοτήτων και περιορισμού στο κόστος λειτουργίας του, μεγάλη ακίνητη περιουσία και ελκυστική αποτίμηση.

* ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Η εταιρεία θα τριπλασιάσει σχεδόν τα μεγέθη της παραγωγής της σε ανανεώσιμη ενέργεια τον επόμενο χρόνο, ενώ έχει ήδη εξασφαλίσει αδειοδότηση για περίπου 250 MW στην Ελλάδα. Βασικό στοιχείο είναι οι προσπάθειες της κυβέρνησης να επιταχυνθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, διαθέτει υγιή ισολογισμό.

MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Το top 15 μετοχών της Merit αποτελείται από τους τίτλους των OTE, METKA, Folli Follie, Coca Cola 3E, Info-Quest, Jumbo, Τιτάν, Revoil, Τέρνα Ενεργειακή, ΕΥΑΘ, Τραπεζα Κυπρου, Fourlis,Εθνική Τράπεζα, Ιntralot και Alpha Bank.
ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Είμαστε οπαδοί του συνθήματος «τα κέρδη βγαίνουν στην αγορά και όχι στην πώληση». Αυτό σημαίνει ότι στα χαμηλά της η αγορά είναι περισσότερο ευκαιρία προς επένδυση. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει πως η άνοδος των αξιών θα ξεκινήσει από αύριο.

Η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους θα είναι το σύνθημα της επιστροφής των ξένων επενδυτών, οι οποίοι ορίζουν και τις τύχες των μεγαλύτερων ροών στην ελληνική αγορά. Η επιστροφή θα έχει στοιχεία τάσης και διακυμάνσεων όπως το 1998 και οι αποδόσεις που θα καταγραφούν θα είναι εντυπωσιακές λόγω της μεγάλης υποτιμητικής υπερβολής και των στρεβλώσεων στις οποίες έχει οδηγηθεί η πλειονότητα των εισηγμένων.

Ως εκ τούτου, και καθώς η στιγμή της αναδιάρθρωσης δεν είναι γνωστή στη διαχειριστική μας τακτική, είμαστε τοποθετημένοι κατά 60% σε ελληνικές μετοχές, με το κύριο βάρος σε αμυντικού προφίλ εταιρείες (ΜΕΤΚΑ, Μυτιληναίος, Motor Oil, Frigoglass), στην Εθνική Τράπεζα ως κύριο εκφραστή της στάσης των ξένων και στα κρατικά stories των αναδιαρθρώσεων (Ταχ. Ταμιευτήριο,ΟΠΑΠ, ΔΕΗ).

Αφήστε μια απάντηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More